Chińscy komuniści zakazują posiadania broni z powodu dbania o bezpieczeństwo publiczne

W Chinach obowiązuje całkowity zakaz posiadania broni. Do roku 1949 Chińczycy posiadali broni pod dostatkiem. Był to skutek przeróżnych wojen, przetaczających się przez ten kraj. W 1949 roku władzę przejęli ludobójcy spod czerwonego sztandaru i żółtej gwiazdy. W dniu 1 października 1949 roku Mao Zedong proklamował w Pekinie powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Dzień ten jest uważany za formalny koniec chińskiej wojny domowej, choć walki trwały do maja 1950 roku. Od tego momentu rozpoczęły się konfiskaty broni. Komuniści pozwalali jedynie rolnikom na posiadanie dwóch karabinków do polowania. Z czasem wprowadzano kolejne obostrzenia, które w tak wielkim jak Chiny kraju były powszechnie ignorowane. Kolejnym momentem przełomowym były wydarzenia na Placu Tian’anmen w 1989 roku, które doprowadziły do zmian w przepisach i w konsekwencji całkowitego zakazu posiadania broni wprowadzonego w 1996 roku. Za posiadanie broni grozi obecnie do 7 lat więzienia. Zakaz posiadania broni dotyczy także broni pneumatycznej – wiatrówek. W Chinach funkcjonują strzelnice, ale broń na nich jest trwale przymocowana do elementów strzelnicy.

Oficjalne stanowisko władz mówi, że celem zakazu jest bezpieczeństwo publiczne. Broń pozostaje w rękach kryminalnego podziemia, szczególnie tego związanego z handlem narkotykami na południu Chin. W 2014 roku chińska policja rozbiła gang, który produkował i sprzedawał broń. Przejęto wówczas ok. 15 tys. sztuk broni palnej i 120 tys. noży (w Chinach obowiązuje zakaz posiadania noży pond pewną długość).

Prawdziwy powód tak rygorystycznych zakazów posiadania broni to uniemożliwienie obywatelom zbrojnego oporu przed władzą, która ma szerokie możliwości prawne w odbieraniu prywatnej własności i praw człowieka. Ten wniosek nie jest odkrywczy, gdy zobaczy się kto, kiedy wprowadzał zakazy posiadania broni i konfiskował broń. Podaje się, że z komunistyczne władze Chińskie zamordowały blisko 65 milionów Chińczyków.

Czy ktoś o zdrowych zmysłach jest w stanie uznać za prawdę, iż Chińscy komuniści zakazują posiadania broni z powodu dbania o bezpieczeństwo publiczne? W kierunku chińskich rozwiązań zmierzają europejscy biurokraci. Drobnymi krokami wprowadzają daleko idące zakazy posiadania broni. Czynią to także pod pozorem dbania o bezpieczeństwo publiczne. Czy to na pewno jest prawda?

Jestem przekonany, że istotą każdej restrykcji w posiadaniu broni jest uniemożliwienie człowiekowi podejmowania skutecznej obrony przed niesprawiedliwością. Niesprawiedliwość może przybrać różną formę. Raz może być kryminalnym zamachem. Innym razem może to być sięganie przez władzę (rząd) po coś co mu nie jest należne, a prawo do tego uzurpuje wprowadzając niesprawiedliwe prawa. Efekt zakazów jest też zawsze ten sam. Staje się niesprawiedliwość. Godzą one jedynie w praworządnych posiadaczy broni, bronią swobodnie dysponują kryminaliści i nieludzki – zbrodniczy rząd.

Czy naśladownictwo eurokratów będzie dotyczyło wyłącznie zakazów posiadania broni, czy także naśladowane będą inne metody sprawowania władzy przez komunistów? Na to pytanie odpowiedzcie sami, ja odpowiedź znam…

A tak mi jeszcze do głowy przyszło jedna myśl. Kiedyś ktoś mi napisał, że dzisiejsze Chiny nie są już komunistyczne. Zastanawiam się z jakiego powodu przyjaźni komuniści, albo nawet już nie komuniści w Chinach, wciąż posługują się komunistycznymi metodami i zakazują swoim obywatelom posiadania broni? Czy aby stosunek do broni nie  jest jednym z wyznaczników ideologii zwanej komunistyczną?

Chińscy komuniści zakazują posiadania broni z powodu dbania o bezpieczeństwo publiczne – czy ten tytuł wywoła w Polsce zębów zgrzyt?

Polska władza utrzymuje daleko idące zakazy posiadania broni z powodu dbania o bezpieczeństwo publiczne – a to zdanie przyjmują Polacy spokojnie.

Dlaczego tak jest? To chyba temat na osobny wpis…