Prezydent Donald Trump manifestuje swoje poparcie dla powszechnego prawa do broni

Wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa na konwencji NRA w Atlancie to manifestacja. Cała konwencja NRA (National Rifle Association) ma taki charakter. Liderzy społeczni, polityczni, gwiazdy ze świata mediów i rozrywki na tej konwencji manifestują swoje poparcie dla prawa Amerykanów do powszechnego posiadania broni. Druga poprawka do konstytucji to sól w oku wszelkich socjalistów i lewaków, nie tylko w USA ale i na całym świecie.

Prezydent USA Donald Trump przez swoją obecność na konwencji zamanifestuje swoje przywiązanie do fundamentu amerykańskiej wolności, do drugiej poprawki do konstytucji USA.

W końcu 1791 roku prawem w Stanach Zjednoczonych stało się następujące zdanie: „Dobrze zorganizowana milicja będąca niezbędną dla bezpieczeństwa wolnego państwa, prawo osób do posiadania i noszenia broni nie może być naruszone.” Druga poprawka do Konstytucji USA wraz z jeszcze 9 innymi porwakami stanowi tzw. Kartę Praw Stanów Zjednoczonych. Prawo posiadania broni traktowano jako prawo pomocnicze do zachowania pozostałych praw. To właśnie prawo uznawano jako prawo gwarantujące przyrodzone prawo do oporu i samoobrony. Druga poprawna wynikała z obawy wynikającej z nadania rządowi federalnemu znacznych praw. Prawo do posiadania broni miało służyć obywatelom do oporu przeciwko ewentualnej tyranii rządu oraz do obrony przed zwyczajnymi przestępcami. Uznawano również, że uzbrojona ludność odgrywała będzie ważną rolę polityczną przez uwrażliwienie rządzących na prawa ludzi. Uzbrojona ludność miała być trzecim komponentem republikańskich rządów, obok rządu federalnego i stanowego. Żyjący w tamtym czasie jak i konstytucjonaliści naszych czasów, nie mieli wątpliwości co do powodu wprowadzenia do Konstytucji USA tej poprawki. Thomas Jefferson, autor tekstu Deklaracji niepodległości, w tamtym czasie mówił: „Najmocniejszym powodem, by utrzymać prawo do posiadania i noszenia broni przez ludzi jest to, że stanowi ono dla nich ostateczny środek do obrony przed tyranią rządu.” oraz „Kiedy obywatele boją się państwa, mamy tyranię; gdy państwo boi się obywateli, mamy wolność.” Dzisiaj Andrew P. Napolitano, profesor, konstytucjonalista, sędzia Sądu Najwyższego USA również nie pozostawia wątpliwości: „Druga Poprawka to nie jest prawo strzelania do jeleni. Druga Poprawka to jest prawo strzelania do rządu, gdyby został przejęty przez tyranów.”

 

Prezydent Donald Trump będzie 28 kwietnia 2017 r. publicznie manifestował swoje przywiązanie i poparcie dla takiego prawa do broni w USA. Prawa w istocie nadanego ludziom z ostrożności, przeciwko niesprawiedliwości, dla brony i przeciwko rządom tyranów.