Petycja w sprawie zmiany art. 25 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w Sejmie – wyraź swoje poparcie!

Jak zawiadamiałem we wpisie Petycja w interesie publicznym, w przedmiocie żądania zmiany art. 25 kodeksu karnego, złożyłem petycję. Petycja pokazała się na stronie internetowej Sejmu:

Petycja w sprawie zmiany art. 25 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)

Petycja trafiła teraz do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Ta komisja zdecyduje co z petycją dalej. Gdyby petycja została uznana za zasadną członkowie Komisji do Spraw Petycji mogą podpisać projekt jako własną inicjatywę ustawodawczą i projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, może zacząć życie w Sejmie. Oczywiście nie podejrzewam posłów o zainteresowanie sprawą, mają zapewne ważniejsze troski niż jakaś tam petycja. Ale, moim zdaniem, istnieje sposób na zainteresowanie ich problemem. Ten sposób to pisanie do posłów – członków Komisji do Spraw Petycji emaili. 

Skład  Komisji do Spraw Petycji wraz z adresami emali do posłów:

1 przewodniczący Sławomir Jan Piechota (PO) Slawomir.Piechota@sejm.pl

2 zastępca przewodniczącego Urszula Augustyn (PO) Urszula.Augustyn@sejm.pl

3 zastępca przewodniczącego Grzegorz Raniewicz (PO) Grzegorz.Raniewicz@sejm.pl

4 zastępca przewodniczącego Andrzej Smirnow (PiS) Andrzej.Smirnow@sejm.pl

5 członek komisji Marcin Duszek (PiS) Marcin.Duszek@sejm.pl

6 członek komisji Magdalena Kochan (PO) Magdalena.Kochan@sejm.pl

7 członek komisji Paweł Lisiecki (PiS) Pawel.Lisiecki@sejm.pl

8 członek komisji Adam Ołdakowski (PiS) Adam.Oldakowski@sejm.pl

9 członek komisji Tomasz Szymański (PO) Tomasz.Szymanski@sejm.pl

10 członek komisji Robert Warwas (PiS) Robert.Warwas@sejm.pl

11 członek komisji Kornelia Wróblewska (.N) Kornelia.Wroblewska@sejm.pl

12 członek komisji Jerzy Jachnik (Kukiz’15) Jerzy.Jachnik@sejm.pl

13 członek komisji Bogdan Latosiński (PiS) Bogdan.Latosinski@sejm.pl

14 członek komisji Mirosław Maliszewski (PSL) Miroslaw.Maliszewski@sejm.pl

15 członek komisji Jerzy Paul (PiS) Jerzy.Paul@sejm.pl

16 członek komisji Jacek Świat (PiS) Jacek.Swiat@sejm.pl

17 członek komisji Grzegorz Wojciechowski (PiS) Grzegorz.Wojciechowski@sejm.pl

Samo się nie napisze, samo się nie zrobi. Komu zależy na tym, aby zmienić w Polsce prawo do obrony koniecznej, powinien napisać do posłów i zawiadomić ich o tym, domagając się uwzględnienia petycji i złożenie projektu ustawy. Nie można zwlekać z pisaniem, bo  Komisji do Spraw Petycji ma ograniczony czas na rozpatrzenie petycji.

Jeszcze dzisiaj napiszę email do wszystkich tych posłów o takiej treści:

Szanowni Państwo posłowie z  Komisji do Spraw Petycji!

Do Komisji wpłynęła petycja dotycząca zmiany ustawy Kodeks Karny, w zakresie art. 25, tj. w przedmiocie zasad obrony koniecznej. Petycja zawiera gotowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wraz z uzasadnieniem, przygotowany w sposób umożliwiający wykorzystanie go w procesie legislacyjnym.

Moim zdaniem zmiana zasad obrony koniecznej w sposób zaprezentowany w petycji jest pilnie konieczna. Polak nie może obawiać się odpowiedzialności karnej broniąc najważniejszych dóbr chronionych prawem.

W Polsce instytucja obrony koniecznej jest bardzo źle uregulowana, bardzo często zawiadamiają nas media, że ofiary groźnych przestępstw broniąc się, stają później pod zarzutem odpowiedzialności karnej. Z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że obraz obrony koniecznej jest przerażający.

Proszę o zapoznanie się z artykułem Przerażający obraz obrony koniecznej w praktyce pod tym linkiem: https://trybun.org.pl/2015/08/23/przerazajacy-obraz-obrony-koniecznej-w-praktyce/ oraz zamieszczonym w nim opracowaniem naukowym P. Bachamta pt. Instytucja obrony koniecznej w praktyce sądowej i prokuratorskiej link do publikacji: https://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2015/08/P-Bachmat-Instytucja-obrony-koniecznejbz.pdf 

Jako osoba zainteresowana sprawami publicznymi proszę i domagam się w interesie publicznym o uwzględnienie petycji. Jest to doniosła społecznie sprawa. Moim zdaniem negatywny bądź pozytywny stosunek do sprawy obrony koniecznej jest i będzie oceniany przez Państwa wyborców.

Andrzej Turczyn

Adresy email do pobrania: Slawomir.Piechota@sejm.pl; Urszula.Augustyn@sejm.pl; Grzegorz.Raniewicz@sejm.pl; Andrzej.Smirnow@sejm.pl; Marcin.Duszek@sejm.pl; Magdalena.Kochan@sejm.pl; Pawel.Lisiecki@sejm.pl; Adam.Oldakowski@sejm.pl; Tomasz.Szymanski@sejm.pl; Robert.Warwas@sejm.pl; Kornelia.Wroblewska@sejm.pl; Jerzy.Jachnik@sejm.pl; Bogdan.Latosinski@sejm.pl; Miroslaw.Maliszewski@sejm.pl; Jerzy.Paul@sejm.pl; Jacek.Swiat@sejm.pl; Grzegorz.Wojciechowski@sejm.pl;