Posiadanie broni jest elementem konstytutywnym wolności obywatelskiej

Posiadanie broni jest elementem konstytutywnym wolności obywatelskiej Czytaj. →