Posiadanie broni jest elementem konstytutywnym wolności obywatelskiej

W tej konkretnej sprawie prawda jest tylko jedna. Nie ma odcieni, nie ma szarości, nie ma innego punktu widzenia, nie ma “to zależy”. Jest tak i już – czy tego ktoś chce czy nie. Posiadanie broni jest elementem konstruującym wolność osobistą obywatela.

Oczywiście nasza rzeczywiści jest zaklęta, a wręcz zakłamana, ale jakie to ma znaczenie dla istnienia obiektywnej prawdy. Przez to nasze pojęcie wolności jest wykrzywione. Warto od czasu do czasu przejrzeć się w jakimś zwierciadle. Poniższy film niech będzie takim zwierciadłem.

Ameryka jest zbyt poważnym i wciąż istniejącym dowodem na powyższe, aby można było tej prawdzie po prostu zaprzeczyć słowami. To nie jest tak, że wolność na jednym kontynencie jest inna od drugiej. Ludy, które nie mają dostępu do broni żyją w jarzmie niewoli, a te które korzystają z naturalnego prawa do broni, korzystają z wolności. Nic nie stoi na przeszkodzie aby uznać, że niewolę sprawują swoi nad swoimi. Niestety zwyczajne w naturze człowieka jest to, aby dążyć do panowania nad innym.

Zalecam i zachęcam do obejrzenia, wysłuchania czy przeczytania tych kilku zdań wypowiedzianych przez amerykańskich prezydentów. To nie są tuzinkowi ludzie, to nie są niewolący potężny naród satrapi. To prezydencji, którzy szli po swoje urzędy mówiąc o wolności Amerykanów. Zobaczcie, przekonajcie się sami, co oni o mówili o wolności i o posiadaniu broni.

W Polsce nie mamy prawa posiadania broni. W Polsce Polacy są niewolnymi ludźmi, korzystającymi jedynie z pewnych elementów wolności.