Petycje dotarły do MSWiA, aktywność społeczna jest konieczna

Dwunastego kwietnia 2017 roku złożyłem petycję do MSWiA sprawie zaskarżenia dyrektywy o broni. Zachęcałem także innych do złożenia petycji. Upłynął jakiś czas, pomimo jednoznacznego brzmienia przepisu art 8 ustawy o petycjach, nakazującego zamieszczenie petycji na stronie internetowej niezwłocznie, petycja nie pojawiła się na stronie MSWiA. Pojawiły się petycji z kolejnych dni, a tej dotyczącej dyrektywy ani śladu. Zastanowiło mnie to i zapytałem MSWiA o to czy petycja wpłynęła. Pozwalają na takie pytania przepisy o informacji publicznej. Odpowiedź nadeszła 10 maja 2017 r. Okazało się, że w okresie od 12 kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r. wpłynęły 233 petycje. Oto odpowiedź z ministerstwa:

Szczerze pisząc myślałem, że większe będzie zainteresowanie. Informacje o możliwości złożenia petycji rozesłałem gdzie tylko mogłem. Aktywność społeczna i korzystanie z prawa do domagania się określonych działań przez urzędników to w pewnym sensie społeczna powinność każdego, komu dobro Rzeczpospolitej leży na sercu. Składanie petycji to nie tylko mój interes, albo gdy ktoś to robi, nie robi tego dla mnie. Pomyślałem, że warto podjąć tą inicjatywę w interesie nas wszystkich, tj. około 150 000 posiadaczy broni palnej, a tak naprawdę w interesie wszystkich Polaków. Podjąłem i jeszcze ponad dwie setki społeczników. Moim zdaniem to mało, zdecydowanie za mało aby osiągać spektakularne sukcesy. Jest takie staropolskie przysłowie, jak sobie pościelisz tak się wyśpisz. Nie ma aktywności społecznej, politycy i urzędnicy robią z nami co im się podoba.

Zachęcam wciąż i nieustannie do składania petycji. Przepis pozwala, trzeb z przepisu korzystać.

Dziękuję za uwagę.

Uzupełnienie z dnia 16.05.2017 r.

W dniu dzisiejszym petycje zostały opublikowane jako petycje wielokrotne na stronie biuletynu informacji publicznej. Na stronie ważna informacja, MSWiA ogłasza, że na dalsze petycje w tej sprawie będzie oczekiwało do dnia 10 lipca 2017 r.

Publikacja petycji nastąpiła po moim wpisie i po zadaniu pytania w trybie informacji publicznej. Pytałem o przyczynę niezamieszczenia petycji, chociaż przepis każe i pytałem kiedy petycje zostaną zamieszczone.