Dyrektywa zmierzająca do rozbrojenia Europejczyków została urzędowo opublikowana

W dniu 24 maja 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 137/22, opublikowana została DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Zgodnie z artykułem 3 dyrektywy wchodzi ona w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 13 czerwca 2017 r. 

Sama dyrektywa, nie ma co do tego wątpliwości, jest wymierzona w praworządnych posiadaczy broni palnej i przy jej pomocy na tychże przerzucana jest odpowiedzialność za akty islamskiego terroru w Europie. Goebbelsowska propaganda Komisji Europejskiej jednoznacznie o tym świadczy. Dyrektywa to element szaleństwa brukselskich elit, tylko czy rząd Prawa i Sprawiedliwości to zaakceptuje, tak jak w przypadku relokacji uchodźców. To moim zdaniem elementy tego samego obłąkańczego planu zniszczenia Europy przez jej destabilizację i wywołanie chaosu.

Jeszce więcej islamistów, oto dobry sposób na wzrost terroru i mordów. Z czasem mieszkańcy Europy tego nie będą w stanie wytrzymać. Po zamachu w Manchesterze zapłoną meczet. Więcej terroru niesie ryzyku starć z ludnością cywilną. Ma być więcej islamistów i ma być mniej możliwości do obrony przez Europejczyków. Oto plan obłąkanych lewicowych elit brukselskich i temu służy ta dyrektywa.

Wraz z rozpoczęciem procesu dostosowywania ustawodawstwa krajów członkowskich do dyrektywy rozpocznie się dalszy gwałtowny wzrost przestępczości. Wszędzie tam gdzie wprowadza się restrykcje związane z posiadaniem legalnej broni, następuje gwałtowny wzrost przestępczości. Nad tą przestępczością można zapanować wyłącznie przez zwielokrotnienie sił policyjnych oraz likwidację wolność obywatelskich w celu prewencyjnego zapobiegania przestępczości. To zjawisko opisał John R. Lott w czasie swojego styczniowego pobytu w polskim Sejmie.

Co zrobi rząd PiS?  Czy PiS zatańczy jak im zagrały lewicowe brukselskie elity? Czy PiS dostrzeżenie mechanizm, że rozbrojenie praworządnych obywateli, jest w istocie tworzeniem nad nimi przewagi terrorystów i bandytów? Czy PiS uzna za swoje obłąkańcze ideały komunisty Spinellego polegające na rozbrojeniu praworządnych obywateli, czy śladem prezydenta wolnego świata Donalda Trumpa zamanifestuje swoją pozytywną postawę wobec broni palnej? Czy PiS zapisze się w historii Polski złotymi zgłoskami, czy też jako ci co zniszczyli odradzający się ruch strzelecki? Szczerze piszę, nie mam pojęcia.

Powinniśmy pokazać swój sprzeciw przeciwko tej dyrektywie. Rządzący muszą dostrzec naszą aktywność. Zaproponowałem pisanie petycji do MSWiA w sprawie zaskarżenia dyrektywy. Petycje pojawiły się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa wraz z informacją, że MSWiA wyznacza końcowy termin przyjmowania petycji do 10 lipca 2017 roku. O szczegółach pisałem we wpisie Petycje dotarły do MSWiA, aktywność społeczna jest konieczna.

Proszę nie bądźcie bierni, składajcie petycje. Nie przyjmujcie retoryki, że to i tak nic nie da – to myślenie godne pokonanego niewolnika. Pamiętajcie, że ta dyrektywa posługuje się słowem konfiskata!