Największą groźbą, jaką niesie terror jest rozbrojenie przeprowadzone rękami politycznej elity

Co to za rząd, który woli ugłaskiwać islamskich terrorystów, niż bronić konstytucyjnych praw swoich obywateli? To rząd, który chciałby nas rozbroić w czasach terroru. Najlepszym sposobem na zupełną bezbronność oraz  poddanie cierpieniu i rzezi przyszłych pokoleń jest zniszczenie Drugiej Poprawki. A jednak wielu naszych polityków, wspomaganych nieustannie przez media, przypuszcza taki atak. Marzą oni o dołączeniu do reszty rozbrojonych narodów świata. Oddają sprawę naszego przetrwania w ręce potworów. Największą groźbą, jaką niesie terror jest rozbrojenie przeprowadzone rękami politycznej elity. Ale my nigdy nie będziemy tak głupi, aby oddać nasze prawo do przetrwania jako okup dla morderców tego świata. To właśnie naszej wolności boją się ci mordercy. Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie. To u nas chroni się wolność.

Nie będę za wiele komentował. Tych słów nie trzeba tłumaczyć. Amerykanie to naprawdę mądry naród. Modlę się Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, aby przyszedł czas, że Polacy podobnie jak Amerykanie zapragną wolności, że zrozumieją, że rząd choćby ten najbardziej patriotyczny nie zapewni im wolności, bezpieczeństwa i szczęścia. Do tego potrzebne jest istnienie w praktyce praw naturalnych, nadanych nam przez Boga. Tych praw, o który pisał Jefferson w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.