Ogłaszam konkurs na nazwę związku stowarzyszeń na rzecz zapisania prawa do broni do polskiej konstytucji

W nawiązaniu do wpisu Stwórzmy związek stowarzyszeń w celu forsowania prawa do broni w przyszłej polskiej konstytucji ogłaszam konkurs! Taki symboliczny oczywiście, chociaż będzie jakaś nagroda. Chodzi o to, abyśmy się wspólnie naradzili jaką nadać nazwę związkowi stowarzyszeń. Nie mam zamiaru czekać, przystępuję do pisania statutu organizacji i chcę ją zawiązać. Odpowiedź na pomysł była bardzo i jednoznacznie pozytywna.

Każde stowarzyszenie, a związek stowarzyszeń działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, musi mieć nazwę. Nie chcę wymyślać wszystkiego samodzielnie. Potrzebna mi Wasza pomoc. Proszę o propozycje nazwy związku stowarzyszeń, którego celem będzie postulowania wpisania prawa do broni do konstytucji. Strona związku będzie działania na adresie prawodobroni.org może to się przydać, jako jakaś sugestia.

Kika propozycji już mam:

Związek Stowarzyszeń “Prawo do broni”.

Polskie Związek Stowarzyszeń Strzeleckich (PZSS) – to tak w ramach pewnego żartu

Proszę o kolejne… Propozycje proszę wpisywać w komentarzu na blogu, będę aktualizował wpis o zaproponowane nazwy.

Proszę o wsparcie Fundacji Trybun.org.pl projekt założenia związku też będzie potrzebował pieniędzy na wydatki.

Propozycje z komentarzy:

1 Prawo do broni w Konstytucji!

2 TAK dla broni w Konstytucji

3 Konstytucja i Broń / Konstytucja & Broń

4 Broń i Konstytucja / Broń & Konstytucja

5 GOS Grupa Organizacji Strzeleckich

6 GSS Grupa Stowarzyżeń Strzeleckich

7 PSOS Polskie Stowarzyżenie Organizacji Strzeleckich

8 KSOS Krajowe Stowarzyżenie Organizacji Strzeleckich

9 GSRoB Grupa Stowarzyszeń “racjonalni o broni”

10 SBGW Stowarzyszenie Broń gwarantuje wolność

11 Związek stowarzyszeń “Broń Polski”

12 Związek Stowarzyszeń “Prawo do Broni w Konstytucji”

13 “Bronią y Żywią”

14 POLSKI STRZELEC

15 ZRZESZENIE POLSKICH STRZELCÓW

16 Związek Stowarzyszeń na Rzecz Zapisania Prawa do Broni w Polskiej Konstytucji.

17 NSS Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie

18 Związek Stowarzyszeń “Polska Broń”

19 Broń (w) Konstytucji

20 Parabelum

21 Narodowy Związek Strzelecki

22 Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie Polski

23 Pospolite Ruszenie

24 Stowarzyszenie Konstytucyjne Prawo Posiadania Broni Palnej

25 Polacy Do Broni

26 BROŃ – Braterstwo Ruchu Obrony Narodu

27 Stowarzyszenie “Pro Defence”

28 Obywatelskie Stowarzyszenie Zbrojne

29 NRA – “N(TS)-R(OMB)-A(dArma)

30 Związek stowarzyszeń “BROŃ”

31 Federacja na rzecz prawa do posiadania broni “Wolni i Uzbrojeni”

32 Związek Stowarzyszeń “Prawo do broni”

33 SOS Stowarzyszenie Organizacji Strzeleckich

34 GOS Grupa Organizacji Strzeleckich

35 GSS Grupa Stowarzyszeń Strzeleckich

36 PSOS Polskie Stowarzyszenie Organizacji Strzeleckich

37 KSOS Krajowe Stowarzyszenie Organizacji Strzeleckich

38 GSRoB Grupa Stowarzyszeń “racjonalni o broni”

39 SBGW Stowarzyszenie Broń gwarantuje wolność

40 Związek stowarzyszeń “Broń Polski”.

41 Związek Stowarzyszeń na Rzecz Zapisania Prawa do Broni w Polskiej Konstytucji

42 POLSKI STRZELEC

43 ZRZESZENIE POLSKICH STRZELCÓW

44 Broń i Niepodległość

45 Polski Ruch “Prawo do broni”

46 Związek Stowarzyszeń “Korporacja”

47 Razem Przeciwni

48 Polski Związek “Swojacy”

49 Korpo Polskich Stowarzyszeń

50 Polska Racja Związkowa

51 Związek Stowarzyszeń “Świadomi”

52 ZSSiK – Związek Stowarzyszeń Strzeleckich i Kolekcjonerskich

53 ZSŁSK – Związek Stowarzyszeń “Łowiectwo Strzelectwo Kolekcjonerstwo”

54 Związek Stowarzyszeń “Bezpieczny Polak”

55 K omitety O brony S uwerenności.

56 “Związek Stowarzyszeń na rzecz Poprawki do Konstytucji RP gwarantującej nienaruszalne prawo do broni”

57 Towarzystwo Broni

58 Zrzeszenie Polskich Stowarzyszeń Strzeleckich

59 Polski Związk Stowarzyszeń Strzeleckich

60 Związek Praworządnych Stowarzyszeń Strzeleckich

61 Polski Związek Praworządnych Stowarzyszeń Strzeleckich

62 Organizacja Praworządnych Stowarzyszeń Strzeleckich