Projekt ustawy o broni i amunicji uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Ustawodawczej

W dniu dzisiejszym, jednogłośnie w głosowaniu na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, projekt ustawy o broni i amunicji uzyskał pozytywną opinię. Przypomnę, że projekt do Komisji Ustawodawczej został skierowany przez Marszałka Sejmu z powodu podejrzenia jego niezgodności z prawem europejskim.

W posiedzeniu Komisji Ustawodawczej uczestniczył poseł sprawozdawca Bartosz Józwiak wraz z autorem projektu Jarosławem Lewandowskim. Poseł Bartosz Jóźwiak zaprezentował założenia projektu. Poseł Józwiak wskazał, że projekt uwzględnia już obowiązującą dyrektywę europejską, a projekt nie wprowadza niekontrolowanego i powszechnego dostępu do broni palnej, a opinie prezentowane w tym przedmiocie są fałszywe. Zdaniem posła sprawozdawcy projektowana ustawa jest odejściem od dziedzictwa PRL, gdy to broń była traktowana jako nagroda dla obywatela. Projekt wprowadza jednoznaczne kryteria uzyskania pozwolenia na broń oraz przesłanki uzasadniające odmowę wydania pozwolenia na broń, definitywnie zrywając z uznaniowością. Tylko przesłanki negatywne będą uzasadniać mogły odmowę wydania pozwolenia na broń. Istotną nowością projektu jest rezygnacja z pozwoleń do celu i propozycja zmiany organu wydającego pozwolenia na broń. Projekt proponuje starostwa powiatowe, ale w tym zakresie jest oczywiście miejsce do dyskusji ,wskazał poseł Józwiak. dalej poseł sprawozdawca wskazywał, że projekt wprowadza system pozwoleń na broń ze względu na techniczne kryteria broni palnej z uwzględnieniem reguły, że im większe kompetencje posiadacza broni tym więcej rodzajów broni może on posiadać. Jak wskazał poseł Bartosz Józwiak projekt posiada słowniczek pojęć, przez co eliminuje wiele problemów wynikających z niejednoznaczności słów użytych w obecnej ustawie o broni i amunicji. Poseł Bartosz Józwiak wskazał, że projekt tam gdzie trzeba zaostrza kryteria, a tam gdzie trzeba liberalizuje dostęp do broni palnej. Jako przykład zaostrzenia wskazał to, że zgodnie z projektem prawo do noszenia broni w miejscach publicznych będzie warunkowane zdaniem egzaminu kompetencyjnego. Istotnym ułatwieniem będzie uzyskanie pozwolenia pierwszego kontaktu tzw. Obywatelskiej Karty Broni. Wreszcie projekt tworzy jednoty system śledzenia broni palnej, co także jest wymogiem zgodności prawa polskiego z prawem europejskim. Zdaniem posła sprawozdawcy jest do dobry projekt do dalszy prac. W związku z pojawieniem się unijnej dyrektywy i tak konieczna jest zmiana prawa do broni, przyjęcie projektu oszczędzi czas i pieniądze Rządowi. Poseł wniósł o pozytywne zaopiniowanie projektu.

W dotychczasowym procedowaniu, do projektu krytyczne uwagi wyraziło Biuro Analiz Sejmowych. W tzw. międzyczasie zmienił się stan prawny prawa europejskiego, w życie weszła dyrektywa DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. W trakcie posiedzenia Komisji Ustawodawczej przedstawiciel Biura Analiz Sejmowych uznał, że w związku z wejściem w życie dyrektywy wszystkie dotychczasowe krytyczne opinie BAS o projekcie straciły swoją aktualność. Dyrektywa unijna dla BAS w tej sprawie jest podstawowym wzorcem oceny. Przedstawiciel BAS na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej zgłosił trzy uwagi, które określi jako względnie drobne, możliwe do naprawienia w trakcie prac sejmowych. W istocie są to uwagi techniczne dotyczące kategoryzacji broni w projekcie, informacji niezbędnych do przekazania właściwemu organowi przy przemieszczaniu broni w UE oraz brak dotyczący niewystarczający określenia dobrego powodu przy broni obiektowej.

W dyskusji poseł Stanisław Pięta prosił posłów o pozytywną opinię o projekcie i przekazanie go do dalszych prac. Poseł Janusz Sanocki stwierdził, że Polska w sprawie dostępu do broni jest w 1947 roku. Poseł Krystyna Pawłowicz dopytywała o to czy dyrektywa unijna zaostrza, czy liberalizuje dostęp do broni. Wątpliwości poseł Pawłowicz rozwiał autor projektu Jarosław Lewandowski, wskazując, że dla państw zachodnich dyrektywa zaostrza kryteria, zaś w Polsce ustawa była o wiele surowsza niż unijne kryteria i nie będzie to miało tak istotnego wpływu.

W głosowaniu posłów Komisji Ustawodawczej nad wyrażeniem opinii o projekcie ustawy o broni i amunicji ani jeden poseł nie był za wyrażeniem negatywnej opinii, nikt nie wstrzymał się od głosu, wszyscy posłowie byli przeciwko negatywnej opinii o projekcie. W konsekwencji przewodniczący komisji stwierdził, że projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Ustawodawczej.

Projekt wygrał to starcie 19 do 0! Czekamy na nadanie projektowi numeru druku sejmowego i na dalsze prace w Sejmie.

Posłom uczestniczącym w głosowaniu dziękujemy za pozytywne zaopiniowanie projektu. Za to Polacy są Wam wdzięczni i za taką pracę dziękujemy.

Wesprzyj projekt utworzenia portalu o broni i wolności – Fundacja Trybun.org.pl – prawda musi się rozprzestrzeniać.

Uzupełnienie. Poniżej zapis video z tej części posiedzenia Komisji Ustawodawczej, która jest poświęcona sprawie projektu ustawy o broni i amunicji.