Poseł Bartosz Józwiak pyta MSWiA czy zostanie zaskarżona dyrektywa w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

Interpelacja nr 13247 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

Zgłaszający: Bartosz Józwiak

Data wpływu: 08-06-2017

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 24 maja 2017 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 137/22 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Zgodnie z artykułem 3 dyrektywy, wchodzi ona w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 13 czerwca 2017 r.

Dyrektywa ta w istotny sposób narusza zasadę pomocniczości oraz została stworzona z naruszeniem procedur oraz na podstawie fałszywych informacji. Dyrektywa jest w istocie realizacją utopijnej, komunistycznej wizji rozbrojenia społeczeństw europejskich. Minister Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Milan Chovanec już oświadczył publicznie, że rząd Czech przygotował tekst skargi, jaką Republika Czeska zamierza wnieść na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

1. Kiedy upływa termin dla Polski do zaskarżenia dyrektywy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

2. Czy rząd RP zaskarży dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni do Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Z poważaniem,

Bartosz Józwiak


Z kilku powodów dobrze, że poseł Bartosz Józwiak zadał pytanie w formie interpelacji. Złożona jest petycja wielokrotna w tej sprawie, jednak MSWiA tak ułożyło termin przyjmowania dalszych petycji, że data do której MSWiA może udzielić odpowiedzi przypada po terminie zaskarżenia dyrektywy, którą podaje rząd czeski. Warto zatem, aby MSWiA przygotowując się do odpowiedzi na poselską interpelację wypowiedziało na głos datę. To osobom decyzyjnym w MSWiA pozwoli zdać sobie sprawę z rzeczywistego stanu prawnego. Warto również aby MSWiA zajęło publiczne stanowisko w sprawie tego czy zamierza zrealizować słowa ministra Błaszczaka, który publicznie zapewniał, że nie wyrażał zgody na rozbrojenie Polaków. Same słowa nie wystarczą. Nam potrzebne są fakty i pan ministra Mariusz Błaszczak właśnie otrzymał od pana posła Józwiaka okazję upamiętnić się w świadomości Polaków pozytywnie, bo czynami.

Nie zapominajcie o ważnej społecznie sprawie – wesprzyj projekt utworzenia portalu o broni i wolności – Fundacja Trybun.org.pl – prawda musi się rozprzestrzeniać.