Komenda Główna Policji: ustawodawca zakazując noszenia załadowanej broni posiadanej w celu kolekcjonerskim, nie ustanowił sankcji

W sierpniu 2015 r. napisałem obszerny wpis Zakaz noszenia broni do celów pamiątkowych oraz kolekcjonerskich. Szczegółowo uzasadniłem w nim tezę:

W ustawie o broni i amunicji nie ma żadnej sankcji za naruszenie zakazu noszenia broni posiadanej w oparciu o pozwolenie do celów pamiątkowych oraz kolekcjonerskich.

Z ostrożności na koniec poczyniłem zastrzeżenia, że posiadaczy broni do celów pamiątkowych oraz kolekcjonerskich oczywiście nie zachęcam do noszenia broni, wbrew art. 10 ust 8 ustawy o broni i amunicji, albowiem wiem, że żaden wielowiekowy dorobek nauki prawa nie może przeszkodzić organom Policji „restrykcyjnego” stosowania ustawy czy zgodnie z „wolą ustawodawcy”.

Czas jednak płynie i czasem przynosi dobre wiadomości. Otrzymałem dzisiaj, od przedstawiciela Lubuskiego Stowarzyszenie o Charakterze Strzeleckim i Kolekcjonerskim “Parabellum”, pismo pochodzące z Komendy Głównej Policji, dotyczące omawianego dwa late temu przeze mnie problemu. W jednym zdaniu, KGP stwierdza to co i ja dostrzegłem i szczegółowo uzasadniłem.

W podsumowaniu, nadal nie zachęcam aby naruszać przepisy, także te nie obarczone jakąkolwiek sankcją, ale jak już ktoś będzie nosił załadowaną broń posiadaną w celu nie musi się martwić, że poniesie jakieś konsekwencje. O dziwo w Komendzie Głównej Policji zwyciężyło literalne brzmienie prawa, a nie duch postkomunistycznej ustawy.

Wesprzyj projekt utworzenia portalu o broni i wolności – Fundacja Trybun.org.pl – prawda musi się rozprzestrzeniać. W Polsce prawda musi mieć finansowe wsparcie oddolne.