Komisja Konstytucyjna czeskiego Senatu negatywnie o wpisaniu prawa do broni do ustawy konstytucyjnej

Senacka Komisja Konstytucyjna czeskiego parlamentu negatywnie oceniła uchwalą przez niższą izbę zmianę ustawy konstytucyjnej o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej, mającej gwarantować obywatelom Czech prawo do posiadania broni w celu zapewnienia bezpieczeństwa Republice Czeskiej.

Senacka Komisja Konstytucyjna uznała poprawkę ustawy konstytucyjnej za zbędną. Zdaniem Komisji zmiana może być nawet szkodliwa. Przewodnicząca twierdzi, że proponowana nowela ma gwarantować tylko prawo do posiadania i noszenia broni dla celów ochrony Republiki i nie obejmuje prawa do posiadania broni w celu samoobrony. Zdaniem przewodniczącej Komisji konstytucyjne prawo do broni jest jedynie w USA, w Czechach nie ma takiej tradycji.

(źródło zpravy.aktualne.cz)


Teraz chyba będzie głosowanie plenarne. Nie jest to dobra wiadomość. Czekamy na wynik debaty i głosowania. Oby Czechom się udało!

Na podstawie tego przyszła mi taka myśl. Europa jest już tak niewolna regulacjami brukselskimi, że nie można zapisać w prawie krajowym konstytucyjnego prawa do obrony. Wyłącza to brukselska dyrektywa, która ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. Czeski rząd ucieka się do pewnego rodzaju fortelu, wpisuje prawo do broni jako element obrony narodowej, aby korzystać ze zwolnienia spod brukselskiej dyrektywy. Wniosek Czechy nie są suwerenne. To samo dotyczy Polski.

Pomijam to, że brak nam suwerenności, bo mamy służalczych socjalistycznych polityków, ale też gdybyśmy mieli innych, to dla wpisania prawa do broni w konstytucji, trzeba by chyba wyjść z Unii Europejskiej. Sytuacja jawi się jako dramatyczna. Oczywiście tylko dla tych, którzy mają wewnętrzne pragnienie wolności. Dla mentalnych niewolników jest komfortowo, ktoś za nich myśli, robi, od nich bierze tylko podatki. Jak patrzę na to co nas otacza nabieram przekonania, że życia mi chyba nie starczy, aby dokonać zmiany. Nie ustaję jednak w nadziei, a moja nadzieja opiera się na Bogu. Ten nie zawodzi nigdy.