Raport broń palna w Polsce w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016

 SŁOWEM WSTĘPU

Do niedawna we wszelkiego rodzaju mediach krążyły informacje na temat magicznej liczby 1,3. Chodziło o liczbę jednostek broni przypadających na 100 obywateli Polski.

Tyle było lub miało być według danych statystycznych zamieszczonych na stronach Komendy Głównej Policji.

JAK JEST DZIŚ?

Na dzień 31.12.2016 roku (wg danych statystycznych KG Policji) po wykonaniu obliczeń i wykresów mamy:

Liczba osób posiadających pozwolenie na broń: 197929

Ilość sztuk zarejestrowanych broni: 424675

Populacja Polski: 38 433 000

Co daje nam średnio na 100 obywateli Polski:

Ilość wydanych pozwoleń na broń: 0,5150

Ilość jednostek broni: 1,1050

Obrazowo rzecz ujmując tylko 1 osoba na 200 obywateli Polski posiada pozwolenie na broń. W rzeczywistości może być jeszcze gorzej i zaledwie 1 osoba na 400 obywateli Polski lub nawet 1 osoba na 600 obywateli Polski posiada jakiekolwiek pozwolenie na broń prywatną.

W podanych liczbach nie uwzględniliśmy jednej, fundamentalnej kwestii.

Policja podaje liczbę osób posiadających pozwolenie na broń a nie liczbę wydanych pozwoleń jak powinno być rzeczywiście.

Ponieważ w polskich realiach relatywnie dużo osób ma po kilka pozwoleń na broń, dotyczy to szczególnie pozwoleń do celów kolekcjonerskich i szkoleniowych, w przypadku których wiele osób, być może nawet większość, ma także pozwolenia na broń do celów sportowych, nie można utożsamiać liczby posiadaczy pozwoleń na broń
z rzeczywistą liczbą osób posiadających pozwolenia na broń:

Pozwoleń jest więcej niż osób fizycznych rzeczywiście posiadających jakiekolwiek pozwolenie na broń palną.

W innych krajach UE taka sytuacja nie zachodzi, przede wszystkim dlatego, że jest tam mniej “celów” pozwoleń.

W statystykach KG Policji nie uwzględniono wydawanych dopuszczeń do posiadania broni oraz broni zakupionej i posiadanej przez podmioty gospodarcze oraz kluby sportowe na świadectwa broni.

Generalnie można postawić tezę, iż ilość broni w rękach cywilnych użytkowników od 2014 roku pozostaje
w stagnacji a wszelkie szumne i głośnie deklaracje płynące z wszelkiej maści mediów o rosnącej liczbie pozwoleń
i ilości broni w rękach Polaków  są no właśnie czym są?

Czy są one faktem czy może …. pobożnym życzeniem?

  

JAK TO MOŻLIWE?

Na stronach KG Policji (odsyłam do statystyk) znajdują się tylko dane za lata 2014 do 2016.

Policja postanowiła zmienić metodologię gromadzenia
i podziału informacji związanych z wydanymi pozwoleniami
i zarejestrowanymi jednostkami broni, w związku z czym dane sprzed tego okresu ze stron KG Policji zostały usunięte.

Idąc dalej. Faktycznie kiedy w jednej kategorii celów dla których komuś wydano pozwolenie na broń odnotowujemy bardzo duży wzrost w ilości wydanych pozwoleń na broń i ilości zarejestrowanych jednostek broni to w innej odnotowujemy nie wiele mniejszy spadek (cofnięcia, wnioski o cofnięcie pozwoleń, etc).

I tak, mamy świadomość, że w spadkach będą ujęte cofnięte pozwolenia na broń gazową, z której bardzo dużo osób rezygnowało. Faktem jednak jest, że ma to odzwierciedlenie w statystykach na stronach KG Policji.

LICZBA OSÓB Z POZWOLENIEM NA BROŃ

 W 2014 roku: 197595. W 2015 roku: 192819, spadek o 2,42% w stosunku do roku poprzedniego 2014. W 2016 roku: 197929, co daje nam wzrost o 2,65% w stosunku do roku poprzedniego 2015 i wzrost o 0,17% w stosunku do roku 2014.

W związku z tym, średnia liczba osób posiadających pozwolenie na broń kształtowała się wskaźnikowo od 0,5135 na 100 obywateli w roku 2014, przez 0,5016 na 100 obywateli w 2015 roku po wskaźnik 0,5150
w roku 2016.

ILOŚĆ ZAREJESTROWANEJ BRONI

Nieco lepiej rzecz ma się z ilością zarejestrowanych jednostek broni. W 2014 roku: 381855 sztuk broni.
W 2015 roku: 390820 sztuk broni, wzrost o 2,42%
w stosunku do roku poprzedniego 2014. W 2016 roku: 424675 sztuk broni, co daje nam wzrost o 8,66%
w stosunku do roku poprzedniego 2015 i wzrost
o 11,29% w stosunku do roku 2014.

Wskaźnikowo podążaliśmy od 0,99 sztuki broni na 100 obywateli Polski w roku 2014, przez 1,0168 sztuki broni na 100 obywateli w roku 2015 do 1,1050 sztuki broni na 100 obywateli Polski na koniec 2016 roku.

Jak będą wyglądały te wskaźniki na koniec roku 2017 przekonamy się w pierwszym kwartale 2018 roku, kiedy KG Policji opublikuje dane statystyczne na ten temat.

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI

Firearms United Poland

Źródła:  Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komendy Głównej Policji

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-pozwolenia

 

Zestawienia tabelaryczne:

Pełna wersja raportu w formacje .pdf:

Download (PDF, 765KB)