MSWiA nie wie co ma odpowiedzieć w sprawie zaskarżenia restrykcyjnej dyrektywy o broni (?!)

W dniu 23 czerwca 2017 r. zawiadamiałem we wpisie Poseł Bartosz Józwiak pyta MSWiA czy zostanie zaskarżona dyrektywa w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni o poselskiej interpelacji w sprawie zaskarżenia dyrektywy bieńkowskiej. Wyjątkowo długo trzeba było czekać na odpowiedź i pomimo tego w miejsce odpowiedzi doczekaliśmy się zawiadomienia o przedłużeniu terminu do udzielenia odpowiedzi.

Czyżby MSWiA nie wiedziało jakiej ma udzielić odpowiedzi. Przypominam, że w tej sprawie są złożone petycje wielokrotne. Termin do ich składania minął 10 lipca 2017 roku. MSWiA na stronie internetowej zawiadamia, że od momentu publikacji, tj. 16 maja 2017 r., do dnia upływu tego terminu nadesłano łącznie 342 petycje. Do dnia 10 maja 2017 r. wpłynęły wpłynęły kolejne 234 petycje dotyczące tej samej sprawy. O ile prawidłowo rozumiem informację zamieszczoną na stronie, łącznie wpłynęły 576 petycje. Nie upieram się jednak co do tej liczby, bo komunikat jest tak napisany, że mam wątpliwości:

MSWiA zawiadamia, że trwa analiza treści petycji, przewidywany termin załatwienia – nie później niż 10 października 2017 r. Czeskie MSW zaś informuje, że termin do złożenia skargi upływa 10 sierpnia 2017 r. Na szczęście MSWiA na długo przed tym terminem otrzymało interpelację posła Józwiaka i nie będzie wymówki, że o czymś nie wiedziało, albo coś zostało przegapione bez zaniedbania urzędnika.

Czekamy na odpowiedź. Bardzo jestem ciekawy jak MSWiA wyjawi, że jest z nami całym sercem, ale jednak skargi nie złoży….