W czeskim Senacie niepewne losy ustawy konstytucyjnej gwarantującej prawo Czechów do posiadania broni

W czeskim Senacie są problemy z ustawą konstytucyjną o zmianie ustawy o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej, która ma zagwarantować prawo do posiadania i noszenia broni w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Przewodniczący Senatu uważa, że głosowanie nad zmianą ustawy nie nastąpi przed październikowymi wyborami parlamentarnymi.

Wiceprzewodniczący Senatu uważa, że byłoby niedobrze, gdyby przed wyborami nie doszło do dyskusji na ten temat oraz głosowania i nie można było poznać stanowiska senatorów w tej ważnej sprawie.

Losy poprawki są niepewne. Część z senatorów wzywa do jej odrzucenia. Głosy rozkładają się mniej więcej po połowie. Głosowanie nie zostało zaplanowane na sierpniowym posiedzeniu Senatu. Kolejne posiedzenie Senatu w połowie października.

Wejście w życie ustawy wymaga przegłosowania jej przez obie izby parlamentu. Dwie senackie komisje odroczyły debatę o zmianie ustawy, oczekując na projekty ustaw wykonawczych.

(źródło ceska-justice.cz)

(Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej Milan Chovanec)

Minister Chovanec robi co może, aby zapewnić prawo Czechów do posiadania i noszenia broni. Senatorowie chcieli założenia ustaw wykonawczych, zostało na ten temat przygotowane obszerne opracowanie. Niestety w Czechach są wkrótce wybory. Niedobrze. Przed wyborami czeski rząd może nie zdążyć. Czy kolejnym ministrem spraw wewnętrznych Republiki Czeskiej będzie ponownie pan Chovanec?

Powodzenie sprawy czeskiej ma wielkie i dla nas znaczenie. Nasi politycy są kompletnie nieudolni w tej sprawie. Może nawet nie tylko nieudolni, ale wprost niechętnie nastawieni do posiadania przez Polaków broni. Gdyby były już wypracowane rozwiązania czeskie, mielibyśmy powód się na nich powoływać. Jest sprawdzie analiza wpływu dyrektywy unijnej na ustawodawstwo czeskie, a tam zakładane rozwiązania, ale to jeszcze nie prawo. To bardzo obszerny dokument – 156 stron. Szukam ofert na jego tłumaczenie. Być może uda się przetłumaczyć na wstępie streszczenie, które opracowaniu towarzyszy. O tym jednak będę zawiadamiał odrębnymi wpisami.

Nie jest dobrze!