Moja oferta dla ministerstw od wojska, policji i innych państwowych formacji uzbrojonych

Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie pewna idea. Postaram się ją zwerbalizować na blogu, a czytelników proszę o ocenę i uwagi. Myślę już o tym od dłuższego czasu, chyba jest dobry moment podjąć próbę jej realizacji.

Idea jest bardzo prosta. Chodzi mi o to, że planuję zaproponować resortom mundurowym podjęcie współpracy z Fundacją Trybun.org.pl w zakresie prowadzenia warsztatów w jednostkach podległych tym resortom, których tematem będzie zakładanie i prowadzenie stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim. W ramach warsztatów będą opracowane wzorcowy statutu stowarzyszenia, dokumenty założycielskie, dokumenty rejestrowe. Warsztaty byłyby poświęcone także omówieniu zasad wydawania pozwoleń na broń w celu kolekcjonerskim dla tzw. mundurowych w oparciu o przepisy ustawy o broni i amunicji. W tym celu omówiona zostanie ustawa o broni i amunicji, praktyka organów wydających pozwolenia na broń oraz przygotowane zostaną wzorcowe dokumenty umożliwiające złożenie podania o pozwolenie na broń.

Finalnym efektem warsztatów miałoby by być umożliwienie założenia stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim uczestnikom warsztatów. Celem założenia stowarzyszenia byłoby zaś umożliwianie żołnierzom, policjantom, funkcjonariuszom innych państwowych formacji uzbrojonych, realizacji ich zainteresowań bronią, militariami, a w konsekwencji uzyskiwanie pozwoleń na broń palną w celu kolekcjonerskim.

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim może uzyskać żołnierz, policjant, funkcjonariusz innej państwowej formacji uzbrojonej, o ile zachowuje reguły praworządności oraz jest członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Udział w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim jest warunkiem koniecznym uzyskania pozwolenia na broń. Stowarzyszenia zaś są formą aktywności obywatelskiej i sposobem zrzeszania się w celu realizacji indywidualnych zainteresowań.

Z uwagi na istotną zmianą przepisów o broni i amunicji 2011 roku i częściowej eliminacji uznaniowości organów wydających pozwolenia na broń, zainteresowanie bronią palną wzrasta pośród żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych formacji uzbrojonych. Ten wzrost zainteresowania jest wyraźnie dostrzegany. Pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim jest bardzo atrakcyjne dla żołnierzy Wojska Polskiego, policjantów i innych funkcjonariuszy,  z uwagi na niskie koszty niezbędne do uzyskania pozwolenia.

Co myślicie o tym? Planuję napisać do MON i MSWiA pisma z propozycją podjęcia współpracy. Ciekawy jestem waszej oceny pomysłu. Ciekawy jestem jak prognozujecie stanowisko stosownych ministerstw.