Pierwsze stowarzyszenia deklarują wsparcie dla Związku Stowarzyszeń “Prawo do broni”, zapraszam kolejne

Przeczytałem Pana wpis na blogu o Związku Stowarzyszeń “Prawo do broni”, z uwagi że jestem prezesem największego Stowarzyszenia w Polsce południowej, a siedzibę mamy właśnie w Krakowie, deklaruję absolutne poparcie i chęć udziału w projekcie. Jest dokładnie tak jak Pan napisał, możemy się różnić w wielu sprawach i na pewno będziemy, ale zjednoczmy się dla tej jednej kluczowej.

Popieram również pomysł siedziby w Krakowie, w którym mieszkam i z którego pochodzę, z którego również jest większość członków Kochambron.pl. Mogę pomóc we wszelkich sprawach organizacyjnych, jak również bezpośrednio zaangażować się w działalność związku “Prawo do broni”. W tej chwili analizuję zaproponowany przez Pana statut i postaram się również zaproponować kilka własnych pomysłów na sposoby działania powstającej organizacji.

Pozdrawiam,

Michał Gołąb


 

Bardzo dziękuję za pierwsze deklaracje poparcia dla utworzenia Związku Stowarzyszeń “Prawo do broni”. Powyżej publikuję pierwszą deklarację wsparcie. Są i kolejne. Dziękuję za zrozumienie tego, że samo się nic nie zrobi. Każde stowarzyszenie, które uzna, że to dobry kierunek działania proszę o kontaktowanie się ze mną na adres andrzej@turczyn.pl Gdy zbierze się nas jakaś ilość ogłoszę wstępne spotkanie dla przedyskutowania sprawy, postanowień statutu.

Zachęcam i innych do wsparcia tej idei. Jesteśmy na etapie tworzenia statutu, zachęcam do uwag i zaangażowania. Moim zdaniem bylibyśmy beznadziejnie głupi, gdybyśmy pozwolili na to aby bez głosu środowisk strzeleckich przeminęła społeczna debata o nowej polskiej konstytucji. Gdy będziemy milczeli nikt za nas nie powie tego czego chcemy.

Ważne jest to, że zaangażowanie w tworzenie Związku Stowarzyszeń “Prawo do broni” nie musi być tylko udziałem organizacji strzeleckich. Każda organizacja społeczna, stowarzyszenie, fundacja, która uznaje, że prawo do broni dla praworządnych Polaków powinno znaleźć swój zapis w Konstytucji może przyłączyć się do tworzonej federacji. Łączyć nas ma wyłącznie postulat wpisania prawa do broni w Konstytucji. W pozostałym zakresie nie musimy mieć wspólnych celów. Na tym ma właśnie polegać ta federacja. 

Zaproszenie skierowane jest do podmiotów – fundacji i stowarzyszeń. Wszystkich innych proszę o wsparcie finansowe przez przezywanie darowizn na rzecz Fundacji Trybun.org.pl. Pieniądze będą niezbędne.