Biuro Analiz Sejmowych – Polsce przysługują roszczenia odszkodowawcze od Niemiec za II Wojnę Światową

Zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione – brzmi treść opinii Biura Analiz Sejmowych ws. reparacji wojennych, do których dotarła PAP.

„W okresie drugiej wojny światowej Polska poniosła największe, w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego, straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich. Straty te nie wynikały tylko z działań wojennych, ale przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej, w szczególności celowej i zorganizowanej eksterminacji ludności na okupowanych terenach państwa polskiego, a także z intensywnej eksploatacji społeczeństwa polskiego, w tym pracy przymusowej oraz celowego niszczenia mienia, m.in. zburzenia stolicy państwa polskiego Warszawy” – podkreślono w opinii BAS.

„W związku z tym zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione” – czytamy w dokumencie.

Opinię dot. reperacji wojennych zamówił w BAS na przełomie lipca i sierpnia poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Pytał on m.in.: “Czy w świetle prawa międzynarodowego Rzeczpospolita Polska może domagać się roszczeń odszkodowawczych od Niemiec za straty materialne i osobowe spowodowane agresją niemiecką podczas II wojny światowej? Jeśli odpowiedź na w/w pytanie będzie pozytywna, proszę o wskazanie trybu i formy dochodzenia roszczeń”.

Polityk zapytał też, czy inne kraje, które “zostały dotknięte agresją Niemiec podczas II wojny światowej, dochodziły od tego kraju roszczeń odszkodowawczych za poniesione straty materialne i osobowe”.

Sprawa reparacji pojawiła się w dyskusji publicznej za sprawą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który na lipcowej konwencji Zjednoczonej Prawicy wyraził opinię, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne szkody wojenne, których “tak naprawdę nie odrobiliśmy do dziś”.

Analizy w sprawie możliwości wystąpienia o reparacje od Niemiec prowadził również MSZ. W poniedziałek szef resortu Witold Waszczykowski mówił, że decyzja w sprawie ewentualnego wystąpienia do Niemiec o rekompensatę to kwestia tygodni lub miesięcy. Według niego, wynika to m.in. z potrzeby przeprowadzenia dokładnych badań dotyczących rozmiaru polskich strat – ekonomicznych i ludzkich. (PAP)


Dobrze, że PiS formułuje te roszczenia. Niemcy powinni nam zapłacić. Nasza krzywda nie została naprawiona. Każdy kto przegrywa wojnę musi za to ponieść srogie konsekwencje. Czy to się powiedzie? Oczywiście nie bardzo w to wierzę. To raczej przyczynek do czegoś. Mam nadzieję, że tego o czym myślę, tj. przygotowania gruntu do opuszczenia Unii Europejskiej, albo chociaż zaniechania płacenia darmozjadom z Brukseli. Czekam niecierpliwie na rozwój wydarzeń.

Moim zdaniem to bardzo dobra wiadomość, że Polska konfliktuje się z Unią Europejską. Nie po drodze Polsce z tą zalewaczałą bandą urzędników. Ślimak to ryba, marchewka to owoc, kaliber broni to napis na pudełku z amunicją. Naprawdę w każdej dziedzinie życia Unia Europejska niesie intelektualne spustoszenie.

Przy okazji roszczeń wobec Niemiec piszę o Unii Europejskiej, ale mam nadzieję, że nikt z czytelników bloga nie ma wątpliwości, że Unia Europejska to w istocie IV Rzesza niemiecka.

Uzupełnienie. Opinia Biura Analiz Sejmowych do poprania:

Download (PDF, 491KB)