27 września 2017 r. pierwsze czytanie projektu ustawy o broni i amunicji

Na posiedzeniu Sejmu w dniach 27, 28, 29 września będzie pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji. Sejm może skierować projekt do dalszych prac w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, a gdyby ktoś złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, będzie to poddane głosowaniu. Zainteresowanych bardziej szczegółowym opisem procesu legislacyjnego, odsyłam do wpisu Projekt ustawy o broni i amunicji otrzymał numer druku sejmowego.

Wreszcie będzie sprawdzenie tego co posłowie myślą o posiadaniu broni. Naprawdę ciekawy jestem tego jak poszczególne kluby odniosą się do projektu. Oczywiście wszystko będę relacjonował, słowo w słowo przepiszę każde wystąpienie. Polacy muszą wiedzieć, co który klub poselski ma w tej sprawie do powiedzenia. Czy znajdzie się śmiałek, który zgłosi wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu? Już najbliższy czas to wszystko nam objawi.

Warto by było okazać się jakąś aktywnością społeczną przed tym doniosłym wydarzeniem. Dobrze by było gdyby racjonalne media pozytywnie się do projektu odniosły, przed pierwszym czytaniem. To chyba jednak marzenie “ściętej głowy” i merytoryczna dyskusja przetoczy się w wolnym internecie.

Z aktywności społecznej wiele zostało już dokonane. Coraz więcej Polaków wie czym jest ROMB i wie, że zainteresowanie dostępem do broni palnej systematycznie rośnie. Pozostaje pisanie, papier, e-mail wszystko przyjmie. Pomyślałem, że napiszę do wszystkich klubów poselskich jakie stanowisko ma stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni.

Oto projekt mojego pisma, gdyby były merytoryczne uwagi, będę ich oczekiwał do poniedziałku drogą e-mail: andrzej@turczyn.pl:

 

            W imieniu ogólnopolskiego stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni uprzejmie proszę przyjęcie niniejszego pisma oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione na końcu.

            W porządku obrad posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 27, 28 i 29 września 2017 roku zaplanowane jest pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji (druk sejmowy 1692).

            Projekt ten został wniesiony przez posłów klubu poselskiego Kukiz’15, jednak jest to projekt społeczny. Projekt został przygotowany wysiłkiem Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce także przy współudziale stowarzyszenia ROMB. Proszę zatem traktować ten projekt jako projekt środowisk strzeleckich w Polsce.

            Projekt zakłada zachowanie modelu dostępu do broni palnej na zasadzie reglamentacji, ale legalistycznej. Projektowany model nie spowoduje wzrostu zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Projekt został poddany analizie przez dr Macieja Grutowskiego z Instytut Socjologii UMK w Toruniu, eksperta z zakresu bezpieczeństwa. Opracowanie i wnioski z analizy w załączeniu.

            W projekcie precyzyjne zdefiniowano wszystkie używane w ustawie pojęcia fachowe, związane z bronią i amunicją, aby raz na zawsze wyeliminować interpretacyjne wątpliwości.

            W projekcie proponuje się zmianę koncepcji pozwoleń wydawanych „do celu” na, zgodne z dyrektywą europejską, pozwolenia dotyczące określonego zbioru broni, wyróżnionego pod względem technicznym. W projekcie przewiduje się dwa poziomy pozwolenia na broń dla obywateli (obywatelska karta broni i pozwolenie podstawowe), do tego pozwolenie dla podmiotów używających broni w swej działalności, przede wszystkim gospodarczej (pozwolenie obiektowe), pozwolenie dla osób lub podmiotów prowadzących zaawansowane kolekcje broni o wartości historycznej (pozwolenie muzealne) oraz odrębne pozwolenie – a w zasadzie rozszerzenie posiadanego pozwolenia podstawowego – na noszenie załadowanej broni w miejscach publicznych (pozwolenie rozszerzone).

            Projekt prowadzi do faktycznego odejścia od policyjnej uznaniowości, odnośnie wszystkich rodzajów pozwoleń – ustawa określa ścisłe przesłanki pozytywne, których spełnienie ma skutkować wydaniem pozwolenia na broń, oraz ścisłe przesłanki negatywne, które uniemożliwiają otrzymanie pozwolenia. Tak jak w przypadku innych decyzji administracyjnych ma to funkcjonować na zasadzie zero-jedynkowej, bez wyjątków i miękkich rozwiązań („organ może, ale nie musi”). Innymi słowy, organ wydający pozwolenia na broń ma stosować przepisy, a nie prowadzić „własną politykę wydawania pozwoleń na broń”. Pomni dotychczasowych doświadczeń wiemy, że taki stan nie będzie osiągnięty, dopóki organem wydającym pozwolenia będzie Komendant Wojewódzki Policji – podlegający służbowo Komendantowi Głównemu Policji, który co prawda organem wydającym nie jest, ale który poprzez podległość służbową rości sobie prawo kształtowania wspomnianej „własnej polityki wydawania pozwoleń na broń”. Stąd propozycja, aby pozwolenia na broń wydawał starosta, wzorem II Rzeczpospolitej, choć gdyby w skutek prac w komisji wskazano organ cywilnej administracji rządowej, środowisko strzeleckie nie byłoby temu przeciwne.

            W dotychczasowej historii zmian prawa o broni i amunicji, wszystkie doniosłe pozytywne zmiany z 2004 roku, oraz z przełomu 2010 i 2011 roku, dokonywane były jednomyślnie przez Sejm. Proszę o podobne głosowanie w tej sprawie przez skierowanie projektu do dalszych prac w komisji, a następnie uchwalenie.

            Z uwagi na fakt, że członkowie stowarzyszenia ROMB są bardzo zainteresowani losami projektu, uprzejmie proszę o udzielenie informacji jakie stanowisko zajmie Państwa klub. Proszę o udzielenie odpowiedzi drogą email na adres andrzej@turczyn.pl

Andrzej Turczyn adwokat

Prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni