Przewodniczący parlamentu Słowacji postuluje wpisanie do konstytucji prawa do posiadania broni

Przewodniczący Parlamentu Republiki Słowackiej Andrej Danko, przedstawił 3 września 2017 roku postulat wprowadzenia istotnych zmian w konstytucji Republiki Słowackiej. Zdaniem Andreja Danko jedną z nich powinna być ochrona prawa do posiadania broni przez obywateli. Postulat ten wygłosił podczas debaty w rocznicę uchwalenia słowackiej konstytucji.

Wskazał, że negocjacjach z Unią Europejską zaniedbano kilka ważnych spraw, których nie można było przewidzieć, a część przyniosło życie. W szczególności dotyczy to praw związanych z bezpieczeństwem obywateli, ochrony rodziny i własności, ale także praw myśliwych i strzelców sportowych.

Słowacka Partia Narodowa, której przewodniczącym jest Andrej Danko, postuluje zmiany ze względu na nadmierną regulację Unii Europejskiej w sektorze broni i amunicji. Zdaniem Słowackiej Partii Narodowej regulacje europejskie służą rozbrojeniu ludności, a tym samym do zmniejszenia bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie europejskie regulacje znacznie utrudniają życie myśliwym i strzelcom sportowym. Słowacka Partia Narodowa uważa zatem, że ma obowiązek stworzyć przestrzeń, w której obywatele Republiki Słowackiej mogą bronić się przed wyzwaniami bezpieczeństwa jakie niesie XXI wiek.

“Musimy dać ludziom prawo do uczestniczenia w zabezpieczeniu bezpieczeństwa narodowego Republiki Słowackiej, w oparciu o nasze prawo o broni. Nie wolno nam ograniczać praw myśliwych czy strzelców sportowych” – powiedział Andrej Danko. Dodał, że nie można dopuścić do rozbrojenia narodu w czasach zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa.

Słowacka Partia Narodowa jest częścią koalicji rządzącej. Przewodniczący parlamentu wierzy, że nowe propozycje zaproponowane przez niego uzyskają poparcie.

(źródło sns.sk)

Pierwsze Czechy, druga Słowacja, postulują zapisanie prawa do broni w konstytucjach, a wszystko to w celu zapobiegania obłąkańczym przepisom unijnym, które w imię bezpieczeństwa zmierzają do rozbrojenia praworządnych obywateli.

Nasi południowi sąsiedzi okazują się niezwykle mądrzy. Czy i nasz rząd okaże się mądrością i chociaż zdecydowanie poprze projekt nowej ustawy o broni i amunicji? Oczywiście optymalnym postulatem byłoby wpisanie prawa do polskiej konstytucji.

Może przykład Czech i Słowacji sprawi jakiś pozytywny oddźwięk w Polsce. Bardzo bym tego oczekiwał, aby obecny rząd nie posługiwał się poprawnością polityczną w sprawie dostępu do broni, a rozumem. Rozum zaś podpowiada, że praworządny obywatel w razie zagrożenia powinien mieć prawo posiadania broni.

Proszę o rozpowszechnianie tego wpisu, bo w Polsce o tym cisza, a temat ważny i jest o czym mówić i pisać.