Znak graficzny stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni jest chroniony prawnie

Wraz ze wzrostem rozpoznawalności stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni, zarząd stowarzyszenia podjął działania zmierzające do objęcia ochroną prawną znaku graficznego stowarzyszenia.

Przeprowadzona została procedura przed Urzędem Patentowym RP i logo ROMB, jako znak towarowy otrzymał świadectwo ochronne. Nie zmienia to w żaden sposób sytuacji faktycznej, ale na wszelki wypadek, w celu zadbania o interesy stowarzyszania sprawa została załatwiona od początku do końca.