Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji, krótkie podsumowanie

W dniu 27 września 2017 roku w godzinach wiecznych, na 48 posiedzeniu Sejmu VIII kadencji, przez prawie dwie godziny trwało pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji oraz dyskusja nad projektem. W tym wpisie trudno mi będzie omówić całą dyskusję.

Podjąłem wysiłek i pobrałem z serwera sejmowego wszystkie wystąpienia posłów i zamieściłem na moim kanale you tube, zachęcam do uważnego oglądania.

Poseł sprawozdawca Bartosz Józwiak przedstawił projekt. Po sprawozdaniu były prezentacje stanowisk klubów i kół poselskich, później pytania. Bardzo ciekawe było wystąpienie posła, zarazem Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego.

Poseł Piotr Kaleta przedstawił stanowisko klubu PiS. Wystąpienie, jakkolwiek krytyczne wobec projektu, zakończyło się oficjalnym stanowiskiem klubu PiS. Prawo i Sprawiedliwość nie mówi nie projektowi, nie składa wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, jednak projekt w trakcie prac sejmowych wymagał będzie zmian.

Poseł Tomasz Zieliński przedstawił stanowisko klubu Platforma Obywatelska. To wystąpienie również było krytyczne wobec projektu. Najciekawsze moim zdaniem było zakończenie niezwykle krytycznego wystąpienia posła z PO. Miało ono takie podsumowanie:

Ze względu na społeczny charakter proponowanej ustawy, która jest propozycją różnych grup i środowisk strzeleckich, zrzeszających dziesiątki tysięcy polskich obywateli, Platforma Obywatelska mimo licznych błędów, niedociągnięć i sprzeczności proponuje zmierzyć się z tym projektem w ramach prac komisyjnych zgłaszając liczne poprawki, które muszą zrównoważyć oczekiwania środowisk promujących liberalne podeście do posiadania broni z pełnym zabezpieczeniem porządku prawnego, a przede wszystkim bezpieczeństwa obywateli. 

Jaki macie wniosek? Moim zdaniem jest on taki, że zarówno PiS jak i PO nie chcą odrzucenia tego projektu, bo interesuje się sprawą naprawdę wielu Polaków. Może też jest tak, że na posiedzeniu plenarnym potrzebne wielkie zaangażowanie w porządek i bezpieczeństwo publiczne, a w trakcie prac komisji, jak już będzie o wiele mniej dramatycznie.

Stanowisko klubu poselskiego Kukiz’15 przedstawione zostało w dwugłosie posłów Pawła Szramki i Wojciecha Bakuna. Stanowisko oczywiście pozytywne, wszak prezentowali je posłowie, którzy pod projektem się podpisali. Poseł Szramka z zadowoleniem odniósł się do stanowiska największych klubów poselskich, które zdecydowały pracować nad tym projektem.

Stanowisko klubu poselskiego .Nowoczesna przedstawił poseł Adam Cyrański. Klub poselski .Nowoczesna złożył po pierwsze wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o broni i amunicji. Po słowotoku, połączonym ze ślinotokiem posła z .N, który sprowadzał się do tego, że Polacy są niegotowi, a jak będą mieli broń to będą się mordować, poseł wykrzyczał na koniec, że domaga się referendum w tej sprawie. .Nowoczesna nie zaskoczyła, skrajną lewicowością, a w istocie lewackimi poglądami na życie. Słusznie zwrócił im uwagę poseł Szramka, aby nie traktowali Polaków jak idiotów. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytanie sprawi, że nad projektem będzie głosowanie w przedmiocie wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Matematyka sejmowa pokazuje, że jest to wniosek bez szans na powodzenie.

Wielkim i pozytywnym zaskoczeniem dla mnie osobiście było stanowisko koła poselskiego Wolni i Solidarni, które zaprezentowała pani poseł Małgorzata Zwiercian. Pani poseł w krótkim, ale bardzo ładnym wystąpieniu, stwierdziła między innymi:

Jestem za szerokim dostępem do broni dla każdego obywatela. Oczywiście po spełnieniu podstawowych warunków, które należy w drodze kompromisu wypracować. Osobiście uważam, że powinny być to przepisy liberalne, ograniczające możliwość wydania zezwolenia czy rejestracji broni do nielicznych wyjątków powodowanych zdrowiem lub określoną przeszłością przestępczą osoby chcącej posiadać broń.

Posłanka niezrzeszona Magdalena Błeńska zaprezentowała stanowisko stowarzyszenia Republikanie. Wyraziła poparcie dla projektu.

W dalszej części debaty były pytania. Pytania niektóre całkiem rzeczowe. W przypadków posłów z .N była to raczej okazja do przeróżnych złośliwości. Wszystkie wystąpienia do obejrzenia na you tube.

Pod koniec debaty głos zabrał Sekretarz Stanu w MSWiA, poseł Jarosław Zieliński z PiS. Temu wystąpieniu z całą pewnością warto poświęcić czas i odrębny wpis na trybunie. Jak wynika z wystąpienia Sekretarza Stanu, MSWiA projektowi się nie sprzeciwia, ale… To ale to cała masa przeróżnych zastrzeżeń, które moim zdaniem sugerują to, że MSWiA ma zamiar zaostrzyć przepisy w stosunku od stanu aktualnego, a o żadnej liberalizacji nie może być mowy. Poseł Zieliński na wstępie posłużył się zupełnie szokującym stwierdzeniem:

Za bezpieczeństwo obywateli odpowiada państwo. Nie sam obywatel, tylko państwo i stosowne służby, które to państwo powołuje. Nie wolno tak myśleć, tzn. wolno, ale ja się z tym nie zgadzam i to chcę wyraźnie powiedzieć, że to ma być tak, że to obywatele sami mają sobie gwarantować bezpieczeństwo, dajmy im łatwy dostęp do broni i oni będą sami sobie zapewniali bezpieczeństwo. Nie! Od tego jest państwo. Po to płacimy podatki, aby to bezpieczeństwo zapewniła Policja i inne służby.

Pan poseł Zieliński wskazał w swoim wystąpieniu to, że nie może być mowy o przekazaniu kompetencji wydawania pozwoleń do powiatów, że to musi być Policja. Pan poseł wskazał również, że rząd pracuje nad przystosowaniem prawa do zmienionej dyrektywy unijnej. Chociaż to wprost nie padło, sugestia była jednoznaczna, że będzie to surowsze prawo od obecnego. W sprawie broni czarnoprochowej pan poseł wyraził stwierdzenie, że warto rozważyć obowiązek jej rejestrowania…

Moim zdaniem PiS w swojej prawności politycznej zamierza docisnąć nam kaganiec i dostosować się solenie do wszelkich pomysłów europejskich zakazów. Jedyne wyjście i możliwość obrony przed tymi pomysłami, to mocny i jednoznaczny nacisk i sprzeciw społeczny.

To tylko ten nacisk sprawił moim zdaniem, że projekt nie zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu. Moim zdaniem zasadnicze znaczenie ma fakt, że projekt jest prezentowany jako efekt prac szerokich środowisk strzeleckich. Taka prezentacja projektu to moim zdaniem wielka zasługa wysiłków członków stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni. To myśmy właśnie tak ten projekt prezentowali przez kilka lat i to moim zdaniem zaowocowało oraz było podkreślane. To spowodowało, że projekt został przekazany do dalszych prac. Osobiście nie mam co to tego wątpliwości.

Na koniec mem, w którym podsumowywałem to co zrozumiałem ze wstępnej części wystąpienia posła Jarosława Zielińskiego, bo absolutnie nie zgadzam się, że z polskiego prawa wynika moje prawo do zapewnienia mi bezpieczeństwa przez rząd. Tak przy okazji to kompletnie utopijne myślenie.

Moim zdaniem należy się spodziewać tego, że projekt trafi do komisji. Wniosek .N przepadnie w głosowaniu. Należy się spodziewać też tego, że rząd będzie bardzo mocno ingerował w przebieg procesu legislacyjnego. Nie wiem co będzie dalej. Przebieg dyskusji wcale nie napawa optymizmem.