Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

W sierpniu 2017 roku złożyłem do MSWiA petycję w interesie publicznym, której przedmiotem jest żądanie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji przez uchylenie §5 ust. 2 rozporządzenia. Chodzi o usunięcie z rozporządzenia zapisu:

Broń w liczbie powyżej 50 egzemplarzy i amunicję do niej przechowuje się w pomieszczeniu wyposażonym dodatkowo w zabezpieczenia określone w § 4 ust. 1 pkt 1-4.

Jako uzasadnienie wniosku wskazałem następujące okoliczności:

Zapis §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji został wprowadzony w celu podniesienia kosztów przechowywania broni w taki sposób, to zaś w celu utrudnienia procedur związanych z posiadaniem broni. Komenda Główna Policji, będąca autorem tego zapisu jednoznacznie deklarowała to w korespondencji do MSW (pismo KGP z dnia 8.11.2011 znak ENS 3628/11). Te utrudnienia zaś miały zniechęcić osoby posiadające pozwolenia na broń do nabywania broni. W trakcie prac nad rozporządzeniem zapis był krytykowany (pismo z dnia 11.09.2012 r.), niestety bez merytorycznych powodów został wprowadzony.

Zapis tego rozporządzenia w istocie wprowadza większe rygory przechowywania broni przez osoby posiadające pozwolenia na broń, niż koncesjonowanym sprzedawcom broni. Większy rygor polega na tym, że posiadacz pozwolenia na broń zobowiązany jest do przechowywania broni w ilości ponad 50 egzemplarzy w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450 dodatkowo w pomieszczeniu wyposażonym w zabezpieczenia określone w § 4 ust. 1 pkt 1-4 tego rozporządzenia (wymagania magazynu broni).

Koncesjonowany sprzedawca broni palnej jest zobowiązany do przechowywania broni wyłącznie w magazynie broni (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.10.2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym).

Taki poziom zabezpieczeń jest zbędny, nie podnosi bezpieczeństwa, albowiem bezpieczeństwo przechowywanej broni zapewnia przechowywanie broni w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Pełna treść petycji wraz z załącznikami w formacie .pdf:

Download (PDF, 7,33MB)

Petycja trafiła do MSWiA 22 sierpnia 2017 r. i czeka na załatwienie.