W archiwum WBH odnaleziono plan LWP pacyfikacji strajków z Sierpnia ’80

W archiwum Wojskowego Biura Historycznego odnaleziono plan Ludowego Wojska Polskiego, dotyczący pacyfikacji strajkujących robotników w sierpniu 1980 r. Mapy będące wstępem do pacyfikacji Stoczni Gdańskiej są przerażające – ocenił szef WBH Sławomir Cenckiewicz.

“W naszym archiwum w Toruniu odnaleziono materiały dotyczące planu pacyfikacji strajkujących zakładów pracy przez LWP w sierpniu 1980 r.” – poinformowało w czwartek WBH na swoim profilu na Twitterze, amerykańskim serwisie krótkich wiadomości.

WBH opublikowało fotografie dokumentów z teczki nr 14/XIX, w której zawarto m.in. mapę Gdańska z wytyczonymi lokalizacjami wojsk oraz telegram dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Józefa Użyckiego, z poleceniem przemieszczenia oddziałów.

“Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP wstrzymać wyjście i przegrupowanie wojsk, wyznaczonych do ćwiczeń +Braterstwo Broni – 80+. Przygotowanie wojsk do ćwiczenia kontynuować w rejonie stałej dyslokacji” – pisał gen. dyw. Józef Użycki.

Do odnalezionych dokumentów odniósł się dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz: “Właśnie czytam… Mapy będące wstępem do pacyfikacji Stoczni Gdańskiej przerażające. No, ale wiadomo LWP czyli stała wojna z narodem” – napisał szef WBH.

W jednej z wcześniejszych rozmów z PAP Cenckiewicz ocenił, że Ludowe Wojsko Polskie było jednym z najważniejszych organów bezpieczeństwa państwa i bardzo istotnym elementem systemu represji w PRL. “LWP było również bardzo ważnym pasem transmisyjnym wpływów sowieckich w Polsce, a ta rola wprost wynikała z funkcji, jaką to wojsko i jego generalicja pełniły w sowieckiej doktrynie wojennej” – powiedział historyk.

Podkreślił też, że elita dowódcza Ludowego Wojska Polskiego musiała cieszyć się szczególnym zaufaniem Moskwy. “To tej elity zadaniem było zapewnienie w Polsce nie tylko drożności linii komunikacyjnych, ale również – unicestwienie antykomunistycznej opozycji w Solidarności. Biorąc pod uwagę plany wojenne ZSRR, widać wyraźnie jak ważna dla Sowietów i jego celów była posłuszna im generalicja LWP. To była najbardziej zlojalizowana wobec Kremla grupa zawodowa w Polsce, która w sytuacji ewentualnego kryzysu miała na siebie w pełni wziąć obronę socjalizmu i komunizmu” – tłumaczył.

Plan wojskowej pacyfikacji dotyczył fali strajków, jaka wybuchła w PRL podczas sierpnia 1980 roku.

W połowie sierpnia 1980 r. zaczęły się strajki na Wybrzeżu, gdzie wciąż żywa była pamięć stłumionych krwawo przez władze protestów z grudnia 1970 r. Strajk w Stoczni Gdańskiej zorganizowali działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża – opozycyjnej organizacji powstałej w 1978 r. Organizatorem WZZ był członek KSS “KOR” Bogdan Borusewicz, a do współzałożycieli WZZ należeli m.in. Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz i Krzysztof Wyszkowski.

Fala sierpniowych strajków z 1980 r. doprowadziła do powstania NSZZ “Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian z 1989 roku – obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego. (PAP)


Nie tak dawno opublikowałem wpis pt. Trzy lekcje o twoim prawie do posiadania i noszenia broni. To był wpis szczególny, wymagający pogłębionej refleksji. Wpis, w którym zaprezentowałem rzeczywisty powód zapisania w amerykańskiej konstytucji zakazu rządu naruszania prawa ludzi do posiadania i noszenia broni. Oto fragment lekcji drugiej, lekcji z osiemnastego wieku:

“Jednym ze filarów władzy rządu jest siła militarna. Aby siła ta była efektywna musi być większa niż siła wszystkich obywateli, lub siła którą mogą oni dysponować: inaczej została by przez nich pokonana przy okazji pierwszego aktu opresji ze strony rządu. Zwykli ludzie muszą zatem zostać rozbrojeni zanim jeszcze armia rządowa stanie się jedyną znaczącą siłą w kraju. Tak jak ma to dziś miejsce w prawie każdym królestwie w Europie.” (Noah Webster, An Examination into the Leading Principles of the Federal Constitution, 1787)

W obliczu powyższej wiadomości, jakże ważne jest odrobienie tej lekcji. Komuniści i przeróżni władcy zainteresowali totalitarną kontrolą poddanych, do tej lekcji bardzo dobrze się przygotowali. Komuniści wiedzieli, że to lekcja ważna, więc zawczasu rozbroi dokumentnie Polaków dokumentnie. Nauka płynąca z tej lekcji działa w dwie strony. Z jednej strony naucza obywateli, aby nigdy nie pozwolili na swoje rozbrojenie. Z drugiej strony naucza mających złe zamiary władców, aby zawczasu rozbrajali poddanych.

Zapewne domyślacie się z jakiego powodu wspominam trzech lekcjach o prawie posiadania broni. Na powyższym przykładzie dobitnie widać, jak kończy się rozbrojenie Polaków. Druga część nauki z osiemnastowiecznej lekcji drugiej jest taka:

W Ameryce nie jest możliwe wprowadzenie siłą niesprawiedliwego prawa ponieważ całe społeczeństwo jest uzbrojone. Ogół mieszkańców Stanów Zjednoczonych tworzy siłę większą niż jakakolwiek armia regularna, którą mógłby próbować pod jakimś pretekstem powołać rząd. Wojsko będące na rozkazach Kongresu nie może siłą wprowadzić jakichkolwiek przepisów postrzeganych przez społeczeństwo jako niesprawiedliwe lub niekonstytucyjne. Faktyczna władza w rękach ludzi będzie zazdrośnie strzegła naród przed wprowadzeniem przez rząd w życie jakiegokolwiek prawa, które wyda się im niesprawiedliwe lub opresyjne. (Noah Webster, An Examination into the Leading Principles of the Federal Constitution, 1787)

Niestety Polacy do tej lekcji kompletnie się nie przygotowali, komuniści za to są w tej sprawie prymusami. Źle, że Polacy nie uczą się na własnej niedoli…

Trzy lekcje o twoim prawie do posiadania i noszenia broni