Warszawa 9-10.12.2017 r. konferencja pt.: “Podwyższanie potencjału obronnego Państwa poprzez popularyzacje projektu budowy strzelnic w powiatach, rozwój kultury posiadania broni i podnoszenia umiejętności strzeleckich”

W dniach 9 – 10 grudnia 2017 r. w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy w Warszawie odbędzie się konferencja organizowanej przez stowarzyszenie Obronanarodowa.pl we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, pt.:

“Podwyższanie potencjału obronnego Państwa poprzez popularyzacje projektu budowy strzelnic w powiatach, rozwój kultury posiadania broni i podnoszenia umiejętności strzeleckich”

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną szczegółowe informacje dotyczące programu MON „Strzelnica w powiecie” m.in. założenia formalne, administracja i ekonomia przedsięwzięcia. Omówione będą także potrzeby dotyczących budowy właściwej infrastruktury proobronnej. Pokazane będą przykłady dobrych praktyk z innych krajów europejskich i pozaeuropejskich. przewidziana jest też dyskusja o oczekiwanych zmianach w ustawie o broni i amunicji. Konferencji towarzyszyć będzie wyjątkowa ekspozycja broni strzeleckiej i wyposażenia strzelnic.

Program szczegółowy Konferencji:

DZIEŃ I   – Samorząd Terytorialny

Sobota, 9 Grudnia 2017, godz. 13.00-15.00

Program budowy strzelnic w powiatach historia

 • Postępowanie administracyjne związane z strzelnicami
 • Aktualne i planowane regulacje prawne
 • Problematyka realizacji przedsięwzięć

DZIEŃ I   – Partnerzy Społeczni

Sobota, 9 Grudnia 2017, godz. 10.30-18.00

Moduł I – Obronność Narodowa a kompetencje strzeleckie w posiadaniu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej

 • historia
 • kultura strzelectwa
 • wpływ infrastruktury na rozwój umiejętności
 • postawa obywatelska
 • sytuacja w innych krajach

 Moduł II – Aspekty techniczne projektu „Strzelnica w każdym powiecie”

 • projekty strzelnic
 • praktyczne zagadnienia realizacji obiektów
 • zagadnienia eksploatacyjne

Moduł III – Aspekty formalne projektu „Strzelnica w każdym powiecie”

 • wzorcowy proces administracyjny
 • wymagania formalne
 • przykłady procesów administracyjnych

DZIEŃ II   – Partnerzy Społeczni            

Niedziela, 10 Grudnia 2017 godz. 10.00-17.00

Moduł IV – Ekonomia cyklu życia strzelnicy

 • business plan
 • finansowanie realizacji
 • źródła finansowania utrzymania i rozwoju

 Moduł V – Bezpieczeństwo strzelnic i pracy szkoleniowej

 • magazyny broni
 • organizacja zajęć

 Moduł VI – Zmiany w ustawie o broni i amunicji

 • dostosowanie do dyrektywy EU
 • oczekiwane zmiany

 

Celem Konferencji jest:

 • szerokie upowszechnienie wiedzy oraz informacji eksperckiej na temat planowanego programu MON „Strzelnica w każdym powiecie”
 • promocja oraz dialog społeczny dotyczący planowanego programu MON budowy i rewitalizacji strzelnic na terenie całego kraju na rzecz podnoszenia konkretnych umiejętności proobronych w społeczeństwie, w szczególności uczniów szkół mundurowych
 • promowanie dyskusji o posiadaniu umiejętności strzeleckich
 • kształtowanie proobronych postaw oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat konieczności realizacji projektów na rzecz formowania odpowiedzialnej polityki bezpieczeństwa kraju
 • propagowanie historii strzelectwa polskiego i wartości patriotycznych
 • zwiększenie świadomości i gotowości do obrony państwa przez społeczeństwo
 • kształtowanie dyskursu publicznego dotyczącego powszechnego dostępu do broni i oczekiwanych społecznie zmian w tym zakresie
 • promowanie idei Krajowego Systemu Obrony Narodowej

 

Więcej informacji na temat konferencji na witrynie internetowej: www.strzelnicawpowiecie.pl

W konferencji mam zamiar oczywiście wziąć udział. Program jest zachęcający.

Cieszę się, że w sprawie coś się dzieje. W Polsce są potrzebne i strzelnice i setki tysięcy uczęszczających na te strzelnice ludzi. Właśnie te setki tysięcy Polaków, który powinni umieć strzelać i posiadać broń to jest potencjał, siła odstraszająca naszych wrogów. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Niestety póki co tych tysięcy nie ma, nie ma strzelnic, nie ma posiadaczy broni. Mam nadzieję, że ta konferencja będzie małym krokiem w kierunku oczekiwanych przez Polaków pozytywnych zmian.