Blog Hoplofobia.info

Hoplofobia.info jest nieregularnie prowadzonym blogiem poświęconym broni palnej i wszystkiemu, co się z nią wiąże pośrednio lub bezpośrednio.

Tu musi być komentarz. Ten blog zdecydowanie polecam. Niezwykle merytoryczne miejsce poświęcone zjawisku posiadania broni palnej.

Z blogiem ściśle związany jest fanpage na Facebook pod nazwą Światowy dzień walki z hoplofobią.