Interpelacja posła Bartosza Józwiaka w sprawie pozwoleń na broń wydawanych przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej

Interpelacja nr 18574 do ministra obrony narodowej w sprawie rejestru pozwoleń na broń prowadzonego przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej

Zgłaszający: Bartosz Józwiak

Data wpływu: 09-01-2018

Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie art. 27 ustawy o broni i amunicji Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej prowadzi rejestr zawierający informacje o posiadaczach pozwoleń na broń którym wydano pozwolenia w oparciu o art. 10 ustawy o broni i amunicji oraz o zarejestrowanej broni palnej. Dane statystyczne zawierające informacje o ilościach osób i zarejestrowanej przez nie broni, nie są przez KGŻW publikowane.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, w oparciu o dane przetwarzane w rejestrze przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej:

1. Jaka jest liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu w 2017 r.?

2. Jaka jest liczba egzemplarzy broni, do których posiadania uprawnia wydane pozwolenie w danym celu za rok 2017?

3. Jaka jest liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwoleń na broń w 2017 r. w danym celu?

4. Jaka jest łączna liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwoleń na broń w danym celu, według stanu na 31.12.2017 r.?;

5. Jaka jest liczba osób, którym cofnięto pozwolenie na broń w danym celu w 2017 r.?

Z wyrazami szacunku

Bartosz Józwiak


Odpowiedź na interpelację nr 18574 w sprawie rejestru pozwoleń na broń prowadzonego przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz

Warszawa, 27-02-2018

Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację Pana Posła Bartosza Józwiaka w sprawie rejestru pozwoleń na broń prowadzonego przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej (nr 18574), uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

1. Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu w 2017 r. wyniosła łącznie 1647, w tym do celów:

 • ochrony osobistej – 13;
 • łowieckich – 132;
 • sportowych – 98;
 • rekonstrukcji historycznych – 1;
 • kolekcjonerskich – 1385;
 • pamiątkowych – 3;
 • szkoleniowych – 15.

2. Liczba egzemplarzy broni, do których posiadania uprawnia wydane pozwolenie w danym celu za 2017 r. wyniosła łącznie 12756, w tym do celów:

 • ochrony osobistej – 13;
 • łowieckich – 757;
 • sportowych – 690;
 • rekonstrukcji historycznych – 6;
 • kolekcjonerskich – 11057;
 • pamiątkowych – 5;
 • szkoleniowych – 228.

3. Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwoleń na broń w 2017 r. w danym celu wyniosła łącznie 1969, w tym do celów:

 • ochrony osobistej – 18;
 • łowieckich – 348;
 • sportowych – 314;
 • kolekcjonerskich – 1185;
 • pamiątkowych – 4;
 • szkoleniowych – 100.

4. Łączna liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwoleń na broń w danym celu, według stanu na 31 grudnia 2017 r., wyniosła 8372, w tym do celów:

 • ochrony osobistej – 793;
 • łowieckich – 3662;
 • sportowych – 1587;
 • kolekcjonerskich – 2008;
 • pamiątkowych – 75;
 • szkoleniowych – 230;
 • inny cel – 2;
 • broń pozbawiona cech użytkowych – 15.

5. Liczba osób, którym cofnięto pozwolenie na broń w danym celu w 2017 r. wyniosła łącznie 6, w tym do celów:

 • ochrony osobistej – 1;
 • łowieckich – 1;
 • sportowych – 3;
 • kolekcjonerskich – 1.

Wojciech SKURKIEWICZ


 

Na szczęście w Sejmie jest poseł Bartosz Józwiak, który wspiera środowiska strzeleckie w miarę posiadanych sił. Ta interpretacja także została złożona w naszym interesie i na skutek prośby ze strony stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni. Interpelacja, której założenia przygotowałem pominęła istotną rzecz. Ile łącznie na dzień 31 grudnia 2017 roku ŻW ma wydanych pozwoleń na broń. Pominąłem to, niedobrze. To by była także ciekawa wiadomość. Postaram się poprosić posła Józwiaka aby zwrócić się do ŻW o uzupełnienie tych danych.

Tak cz inaczej nigdy wcześniej nie spotkałem się z danymi o pozwoleniach na broń wydawanych przez Żandarmerię Wojskową. To chyba są po raz pierwszy publikowane dane tego rodzaju. Żandarmeria Wojskowa nie publikuje statystyk na swoich stronach, a szkoda. Te dane powinny być publikowane. Zwrócę się do Żandarmerii Wojskowej z petycją aby taką publikację rozpocząć.

Te dane warto nałożyć na statystyki jakie mamy podane przez Policję. Gdy to się uczyni okażę się, że najbardziej popularnym pozwoleniem na broń palną w Polsce jest pozwolenie do celów kolekcjonerskich. Policja podaje, że w 2017 roku w celu kolekcjonerskim wydano 5045 pozwoleń na broń. Żandarmeria podaje, że w celu kolekcjonerskim wydano w 2017 roku 1385. Łącznie w celu kolekcjonerskim w Polsce w 2017 roku wydano zatem 6430 pozwoleń na broń. Łącznie w oparciu o te pozwolenia Polacy mogą kupić ponad 70 tys. egzemplarzy broni w tym celu.

Podpisz petycję przeciwko zaostrzeniu prawa do broni. Poprzyj obywatelski projekt ustawy.