Cezary Grabarczyk z zarzutami ws. nielegalnego zdobycia pozwolenia na broń

Zarzuty związane z nielegalnym zdobyciem pozwolenia na broń w 2012 r. usłyszał w poniedziałek w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach b. minister infrastruktury i sprawiedliwości w rządach PO-PSL, poseł PO Cezary Grabarczyk.

Jak poinformowała w poniedziałek w komunikacie Prokuratura Krajowa, prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach ogłosił zarzuty posłowi Cezaremu Grabarczykowi – wiceprzewodniczącemu klubu Platformy Obywatelskiej. Dotyczą one poświadczenia nieprawdy w toku postępowania o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej.

Jak podała PK, po stawieniu się w prokuraturze poseł został przesłuchany w charakterze podejrzanego. W przesłuchaniu uczestniczył jego obrońca. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach prok. Waldemar Łubniewski poinformował PAP, że po m.in. przedstawieniu zarzutów podejrzany opuścił katowicką prokuraturę.

W rozmowie telefonicznej z TVN24 już po opuszczeniu prokuratury Grabarczyk m.in. przypomniał, że sprawa była już badana w 2015 r. przez prokuraturę i została wówczas umorzona. „Ponownie została podjęta; moim zdaniem to jest decyzja o charakterze politycznym” – ocenił poseł PO. Dopytywany, dlaczego tak uważa, odpowiedział, że gdy sprawa była badana w 2015 r. prokuratura wydała postanowienie o umorzeniu i wówczas nie budziło to wątpliwości.

Grabarczyk w rozmowie z TVN24 wskazał też, że nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. „Odbyłem strzelanie, wypełniłem test; inaczej są oceniane przez prokuratorów te fakty i będę dowodził swojej niewinności przed sądem” – zaznaczył.

Z poniedziałkowego komunikatu PK wynika, że w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach ustalono, że Grabarczyk 19 marca 2012 r., w związku z prowadzonym na jego wniosek postępowaniem o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej, poświadczył nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dokumentach wystawionych w toku tego postępowania w postaci: protokołu z egzaminu w sprawie wydania pozwolenia na broń, karty egzaminacyjnej z teoretycznej części egzaminu i listy obecności z tej części egzaminu, karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu i listy obecności z tej części egzaminu oraz listy wyników strzelań.

Według PK swojego czynu poseł PO dopuścił się w celu osiągnięcia korzyści osobistej i w porozumieniu z ustalonymi funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, którzy byli uprawnieni do wystawienia dokumentów. Funkcjonariusze ci przekroczyli przysługujące im uprawnienia poprzez wystawienie dokumentów i potwierdzenie odbycia i przebiegu egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony.

W efekcie 19 marca 2012 r. doszło do wydania, z rażącym naruszeniem prawa, decyzji pozwalającej na posiadanie przez Cezarego Grabarczyka, mimo niespełnienia przewidzianych przepisami wymogów, dwóch jednostek broni palnej bojowej. Tego dnia doszło także do wydania zaświadczenia uprawniającego do nabycia przez Cezarego Grabarczyka broni palnej.

W związku z tym prokurator w poniedziałek ogłosił Grabarczykowi zarzut popełnienia przestępstwa z art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego (poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego co do okoliczności mającej znaczenie prawne – w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; zagrożony karą do 8 lat), a także art. 231 par. 1 i 2 (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego – w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; zagrożony karą do 10 lat).

Zarzuty te zostały przedstawione przy zastosowaniu art. 21 par. 2 kodeksu karnego (jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy, wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność, stanowi znamię czynu zabronionego, współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wiedział, chociażby go nie dotyczyła).

W listopadzie ub. roku poseł PO zrzekł się immunitetu w związku z prowadzonym w jego sprawie śledztwem dot. legalności zdobycia pozwolenia na broń. O uchylenie immunitetu b. ministra – wobec zamiaru przedstawienia mu zarzutu – wystąpiła wówczas do Sejmu Prokuratura Regionalna w Katowicach. Zarzuty w podjętym po wcześniejszym umorzeniu śledztwie prokuratura postawiła też w tym czasie b. posłowi PiS Dariuszowi Selidze.

Sprawa związana z bezprawnym wydaniem pozwolenia na broń przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi doprowadziła w 2015 r. do dymisji Grabarczyka ze stanowiska ministra sprawiedliwości. Ówczesny poseł PiS Dariusz Seliga został natomiast zawieszony w prawach członka partii i klubu parlamentarnego, a w ostatnich wyborach stracił możliwość ubiegania się o mandat poselski z ramienia PiS. Prowadząca śledztwo prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim umorzyła w lipcu 2015 r. postępowanie w części dotyczącej obu polityków. Przed sądem stanęli natomiast funkcjonariusze policji.

Z wcześniej przekazanych ustaleń prokuratury wynika, że Grabarczyk zwrócił się o pomoc w zdobyciu pozwolenia na broń do znajomego, który skontaktował go z odpowiedzialnym za wydawanie takich decyzji naczelnikiem wydziału w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Razem odwiedzili naczelnika w końcu stycznia 2012 r., a ten w trakcie ich rozmowy wezwał podwładną, której wręczył pieniądze i wysłał do banku, by natychmiast opłaciła za Grabarczyka wniosek o pozwolenie na broń.

W marcu, także w gabinecie naczelnika, Grabarczyk miał zdać celująco teoretyczny egzamin będący warunkiem uzyskania pozwolenia na broń, a który powinien się odbyć w obecności komisji egzaminacyjnej. Polityk PO miał bezbłędnie wypełnić wszystkie odpowiedzi w teście, mimo że ponad dwa lata później, kiedy po wybuchu afery stracił pozwolenie na broń i ubiegał się o nie ponownie, oblał ten sam egzamin.

Według prokuratury ówczesny wicemarszałek Sejmu nie podszedł do egzaminu praktycznego. Jako egzamin praktyczny zaliczono mu prywatną wizytę ze znajomymi na strzelnicy, do której doszło co najmniej kilka dni wcześniej, choć przepisy przewidują odwrotną kolejność składania egzaminów.

W poniedziałkowym komunikacie PK zaznaczyła, że w śledztwie ustalono m.in., że 19 marca 2012 r., przed komisją powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny dla osób ubiegających się o wydanie im pozwolenia na posiadanie broni palnej. Z zabezpieczonych dokumentów wynikało, że w egzaminach tych uczestniczył i zdał je między innymi Cezary Grabarczyk.

Ze śledztwa wynika, że procedura egzaminacyjna 19 marca 2012 r. została dochowana i prawidłowo przeprowadzona w stosunku do trzech ustalonych osób ubiegających się tego dnia o wydanie im pozwolenia na posiadanie broni. (…) “Wszystkie te osoby zostały w śledztwie przesłuchane w charakterze świadków i kategorycznie zaprzeczyły, aby Cezary Grabarczyk 19 marca 2012 r. wraz z nimi przystąpił do tych egzaminów” – napisano w informacji PK.

“Tymczasem, jak wynika z analizy dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, Cezary Grabarczyk potwierdził, że 19 marca 2012 r. uczestniczył w egzaminach teoretycznych i praktycznych, które zdał. Z list wyników strzelań, podpisanych przez Cezarego Grabarczyka, wynikało na przykład, że w trakcie egzaminu praktycznego wystrzelił on 5 sztuk amunicji uzyskując 39 punktów” – dodała PK.

„W toku postępowania ustalono, że poseł Cezary Grabarczyk wiedział, iż funkcjonariusze policji, prowadzący na jego wniosek postępowanie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej, przekroczyli swoje uprawnienia i wystawili dokumenty potwierdzające odbycie i przebieg egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony” – akcentuje prokuratura.

Grabarczyk dostał pozwolenie na posiadanie dwóch sztuk broni i ich zakup. „Działanie to skierowane było przeciwko interesowi publicznemu. Posiadaczem broni palnej stała się bowiem osoba, która nie przeszła prawidłowej procedury przewidzianej prawem do jej uzyskania” – wyjaśniła PK. „W konsekwencji poseł Cezary Grabarczyk, posiadając dwie jednostki broni palnej bojowej, nie dawał gwarancji należytego i bezpiecznego dysponowania nimi” – dodała.

W ubiegłorocznym wniosku o uchylenie immunitetu Grabarczyka PK zwróciła też uwagę, że poseł PO – mając prawnicze wykształcenie i skończoną aplikację adwokacką – zdawał sobie sprawę, że dopuszcza się przestępstwa.

Pod koniec listopada ub. roku obecny szef MS Zbigniew Ziobro akcentował w programie “Gość Wiadomości” w TVP, że w postępowaniu prokuratury ws. pozwolenia na broń b. ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL doszło do rażących nieprawidłowości.

“Te sprawy zostały zbadane w ramach pewnego audytu, który był już wykonywany wcześniej, zostało zasygnalizowano, że doszło do tam do rażących nieprawidłowości, po prostu skręcenia tej sprawy w stosunku do osób wpływowych. Poleciłem je podjąć i efektem tego jest wniosek o uchylenie immunitetu” – mówił w ub. roku minister.(PAP)


 

Nie chce mi się komentować tej sprawy. Zawiadamiam dla porządku. Nie wierzę ani Grabarczykowi i jednocześnie mam wrażenie, że to sprawa na polityczne zamówienie. Nie mam ani na trochę zaufania do PiSu i prokuratury która jest pod przemożnym wpływem politycznego prokuratora generalnego.


Uzupełnienie. 2018-03-12 11:20 (PK/PAP) PK: zarzuty dla posła PO Cezarego Grabarczyka (komunikat)

– PK informuje:

Dziś (12 marca 2018 roku) prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach ogłosił zarzuty posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Cezaremu Grabarczykowi – wiceprzewodniczącemu klubu Platformy Obywatelskiej. Dotyczą one poświadczenia nieprawdy w toku postępowania o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej.

Po stawieniu się w prokuraturze poseł został przesłuchany w charakterze podejrzanego. W przesłuchaniu uczestniczył jego obrońca.

Co prokurator zarzucił podejrzanemu

W toku postępowania przygotowawczego prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach ustalono, że poseł Cezary Grabarczyk 19 marca 2012 roku, w związku z prowadzonym na jego wniosek postępowaniem o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej, poświadczył nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dokumentach wystawionych w toku tego postępowania w postaci:

– protokołu z egzaminu w sprawie wydania pozwolenia na broń,

– karty egzaminacyjnej z teoretycznej części egzaminu i listy obecności z tej części egzaminu,

– karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu i listy obecności z tej części egzaminu,

– listy wyników strzelań.

Poświadczenie nieprawdy polegało na potwierdzeniu w tych dokumentach odbycia i przebiegu egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony.

Swojego czynu poseł PO dopuścił się w celu osiągnięcia korzyści osobistej i w porozumieniu z ustalonymi funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Postępowań Administracyjnych w Łodzi, którzy byli uprawnieni do wystawienia dokumentów. Funkcjonariusze ci przekroczyli przysługujące im uprawnienia, poprzez wystawienie tych dokumentów i potwierdzenie odbycia i przebiegu egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony.

Na skutek tego czynu 19 marca 2012 roku doszło do wydania, z rażącym naruszeniem prawa, decyzji pozwalającej na posiadanie przez Cezarego Grabarczyka, mimo niespełnienia przewidzianych przepisami wymogów, dwóch jednostek broni palnej bojowej. Tego dnia doszło także do wydania zaświadczenia uprawniającego do nabycia przez Cezarego Grabarczyka broni palnej.

Prokurator ogłosił posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zarzut popełnienia przestępstwa z art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego i art. 231 par. 1 i 2 kodeksu karnego przy zastosowaniu art. 21 par. 2 kodeksu karnego.

Podejrzany poseł nie uczestniczył w egzaminie

W śledztwie ustalono, że 19 marca 2012 roku, przed Komisją powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny dla osób ubiegających się o wydanie im pozwolenia na posiadanie broni palnej. Z zabezpieczonych dokumentów wynikało, że w egzaminach tych uczestniczył i zdał je między innymi Cezary Grabarczyk, który 19 marca 2012 roku uzyskał decyzję o wydaniu mu pozwolenia na broń palną do ochrony osobistej.

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549) osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni zobowiązana jest zdać egzamin, którego przebieg i zakres jest ściśle regulowany obowiązującymi przepisami. Szczegółowe kwestie w tym zakresie reguluje rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 r., Nr 19, poz. 241).

Dodatkowo, przed przystąpieniem do egzaminu, osoba ubiegająca się o wydanie jej pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej zobowiązana jest uiścić opłatę w wysokości 500 złotych.

Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydania pozwolenia na broń, tj. Komendant Wojewódzki Policji, który w tym celu powołuje komisję składającą się z co najmniej trzech członków. Osoby te posiadają imienne upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu. Pracami takiej komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród członków komisji. Przebieg egzaminu oraz jego wyniki dokumentowane są w protokole, którego integralnymi częściami są karty egzaminacyjne z teoretycznej i praktycznej części egzaminu.

Ponieważ część praktyczna egzaminu musi zostać przeprowadzona na strzelnicy, miejscem prowadzenia tego typu egzaminów są obiekty strzelnic. W przypadku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w 2012 roku był to obiekt Centrum Szkolenia Strzeleckiego „Strzelmistrz”.

Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu składającego się z 10 pytań, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania. W przypadku niezaliczenia części teoretycznej egzaminu, zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu (par. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia). Przepisy nie przewidują możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu przed częścią teoretyczną.

W praktyce Wydziału Postępowania Administracyjnego KWP w Łodzi egzamin teoretyczny zawsze odbywał się tuż przed egzaminem praktycznym, w jednym z pomieszczeń Strzelnicy „Strzelmistrz”.

Praktyczną część egzaminu przeprowadzała komisja, w której co najmniej jeden członek posiadał uprawnienia instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego (par. 2 ust. 5 Rozporządzenia). Część praktyczną egzaminu przeprowadzało się na strzelnicy, a wyniki wpisywało na karcie egzaminacyjnej. Obejmowała ona między innymi sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania, składania, a także ładowania i rozładowywania danej broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni. Część praktyczną uważało się za zdaną, gdy zdający wykazał się znajomością wyżej opisanych zagadnień oraz uzyskał ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane dla danego rodzaju broni. Sprawdzian strzelecki był prowadzony na podstawie szczegółowych kryteriów dotyczących m.in. ilości oddanych strzałów, odległości ich oddania i tarczy (celu), do której się strzelało (par. 5 ust. 5 Rozporządzenia).

Po zakończeniu egzaminu protokół był podpisywany przez członków komisji oraz przez zdającego (par. 2-8 Rozporządzenia).

W śledztwie ustalono, że procedura egzaminacyjna 19 marca 2012 roku została dochowana i prawidłowo przeprowadzona w stosunku do 3 ustalonych osób ubiegających się tego dnia o wydanie im pozwolenia na posiadanie broni. Osoby te, zgodnie z przepisami prawa, przystąpiły przed pełną Komisją egzaminacyjną do egzaminu teoretycznego, a 1 z nich, po pozytywnym jego zaliczeniu, została przez Komisję dopuszczona do egzaminu praktycznego. Wszystkie te osoby zostały w śledztwie przesłuchane w charakterze świadków i kategorycznie zaprzeczyły, aby Cezary Grabarczyk 19 marca 2012 roku wraz z nimi przystąpił do tych egzaminów. Tymczasem, jak wynika z analizy dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, Cezary Grabarczyk potwierdził, że 19 marca 2012 roku uczestniczył w egzaminach teoretycznych i praktycznych, które zdał. Z list wyników strzelań, podpisanych przez Cezarego Grabarczyka, wynikało na przykład, że w trakcie egzaminu praktycznego wystrzelił on 5 sztuk amunicji uzyskując 39 punktów.

Kompleksowa analiza zebranego w śledztwie materiału dowodowego wykazała, że Cezary Grabarczyk w toku postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na broń poświadczył nieprawdę w protokole z egzaminu, w kartach egzaminacyjnych z części teoretycznej i praktycznej, na listach obecności na egzaminach oraz liście strzelań. Ustalono ponadto, że podejrzany Cezary Grabarczyk, przed przystąpieniem do egzaminów związanych z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń, nie uiścił wymaganej przepisami prawa opłaty w kwocie 500 złotych. Opłata ta została uiszczona przelewem w placówce pocztowej dopiero 16 maja 2012 roku, a więc prawie dwa miesiące po formalnej dacie egzaminu.

Poseł nie dawał gwarancji bezpiecznego dysponowania bronią

Zgodnie z art. 21 par. 2 kodeksu karnego jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy, wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność, stanowi znamię czynu zabronionego, współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wiedział, chociażby go nie dotyczyła. W toku postępowania ustalono, że poseł Cezary Grabarczyk wiedział, iż funkcjonariusze Policji, prowadzący na jego wniosek postępowanie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej, przekroczyli swoje uprawnienia i wystawili dokumenty potwierdzające odbycie i przebieg egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony.

W ocenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach w wyniku przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Postępowań Administracyjnych w Łodzi, z którymi współdziałał poseł Cezary Grabarczyk, uzyskał on, poza wymaganą procedurą, decyzję o pozwoleniu na posiadanie broni palnej, a następnie zakupił dwie jednostki broni palnej bojowej. Działanie to skierowane było przeciwko interesowi publicznemu. Posiadaczem broni palnej stała się bowiem osoba, która nie przeszła prawidłowej procedury przewidzianej prawem do jej uzyskania. Restrykcyjna procedura uzyskania pozwolenia na posiadanie broni palnej została zaś stworzona przez ustawodawcę po to, by zapewnić i zagwarantować społeczeństwu, że osoby, które uzyskają prawo do posiadania broni palnej, będą dawały pełną gwarancję należytego dysponowania niebezpiecznym przedmiotem, którego użycie zawsze niesie za sobą szczególne ryzyko dla życia i zdrowia innych osób.

W przypadku posła Cezarego Grabarczyka w sposób bezprawny procedury te nie zostały dopełnione. W konsekwencji poseł Cezary Grabarczyk, posiadając dwie jednostki broni palnej bojowej, nie dawał gwarancji należytego i bezpiecznego dysponowania nimi. Co znamienne poseł Cezary Grabarczyk 7 grudnia 2015 roku, podczas ponownie przeprowadzonego egzaminu już zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa, nie zaliczył pozytywnie jego części teoretycznej i nie został dopuszczony do części praktycznej. (PAP)

Dla zaangażowanych i zainteresowanym możliwością korzystania przeze mnie z serwisu PAP zawiadamiam, że wkrótce kolejna, comiesięczna płatność za dostęp do serwisu. Zaangażowanie finansowe w sprawy społeczne też może być elementem stanu żółtego. Tak sobie myślę, sam wydając na swoją działalność całkiem spore środki niemal codziennie.