Prezydent Donald Trump wycofał się z pomysłu podniesienia wieku uprawniającego do nabycia broni w USA

Po masowym mordzie w szkole na Florydzie w USA rozgorzała podsycana przez lewicę debata o kontroli broni palnej i Drugiej Poprawce. W którymś momencie emocjom dał ponieść się i Prezydent Trump i Republikanie, deklarując poza umożliwieniem wyposażenia nauczycieli czy personelu szkolnego w broń palną, także podniesienie wieku który uprawnia do nabycia niektórych rodzajów broni w USA.

Wreszcie w dniu 12 marca 2018 roku Prezent Trump opublikował swój program dotyczący podniesienia bezpieczeństwa w amerykańskich szkołach. W planie podniesienia bezpieczeństwa w szkołach nie ma deklaracji o dążeniu do podniesienia wieku uprawniającego do nabycia broni. Plan zawiera szereg działań, które mają za cel dokonanie oceny istniejących zjawisk oraz propozycje szerokich działań, nie nastawionych na zwalczanie konstytucyjnego prawa do posiadania i noszenia broni.

Plan przewiduje zapewnienie finansowania szkoleń nauczycieli i personelu szkolnego w zakresie posługiwania się bronią i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Prezydent USA popiera ulepszenie Narodowego Systemu Szybkiego Sprawdzania Przeszłości Kryminalnej (National Instant Criminal Background Check System – NICS), tj. bazy danych prowadzonej przez FBI dla podmiotów handlujących bronią, która ma zapobiec nabywaniu broni przez kryminalistów, chorych psychicznie i inne osoby uznawane za zbyt niebezpieczne, aby mogły posiadać broń. W szczególności udoskonalenie systemu ma zapewniać pełniejsze przekazywanie przez agencje federalne i stanowe informacji do NICS. Wreszcie Prezydent USA proponuje rozszerzenie i reformę programów ochrony zdrowia psychicznego, w tym tych, które pomagają identyfikować i leczyć osoby, które mogą stanowić zagrożenie dla siebie lub innych.

Ostatnie postanowienie Prezydenta Trumpa dotyczy powołania federalnej komisji ds. bezpieczeństwa w szkołach. Komisja ta ma rekomendować propozycje dotyczące rozwiązań zapobiegających przemocy w szkole, w szczególności komisja ma zbadać i wydać zalecenia dotyczące ograniczeń wiekowych zakupów niektórych rodzajów broni palnej. To nie jedyna kompetencja komisji. Ma ona bardzo szeroki zakres działania, związany z oceną wpływu przeróżnych zjawisk społecznych na masowe mordy w szkołach, np. ocena brutalnych rozrywek.

Jest taka zasada biblijna, że gniew jest złym doradcą. Wyraźnie widać, że skorzystał z niej Prezydent Trump. W gniewie nie można podejmować doniosłych decyzji, w szczególności w gniewie wywołanym niewinnie przelaną krwią młodzieży w szkole w Parkland.

Dla zaangażowanych i zainteresowanym możliwością korzystania przeze mnie z serwisu PAP zawiadamiam, że wkrótce kolejna, comiesięczna płatność za dostęp do serwisu. Zaangażowanie finansowe w sprawy społeczne też może być elementem stanu żółtego. Tak sobie myślę, sam wydając na swoją działalność całkiem spore środki niemal codziennie.