Poseł Bartosz Józwiak podejmuje starania zmierzające do zaskarżenia noweli Prawa łowieckiego do Trybunału Konstytucyjnego

Prawo łowieckie ma być zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego – ustalił “Nasz Dziennik”.

Inicjatywę w tej sprawie podejmują posłowie klubu Kukiz’15 i będą zbierać podpisy wśród posłów z innych ugrupowań. Sam klub Kukiz’15 – liczący 29 członków – nie ma bowiem wystarczającej liczby 50 posłów, niezbędnej do złożenia wniosku o zbadanie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. Ale raczej nie powinno być z tym problemów, bo taki wniosek – według nieoficjalnych informacji – może liczyć na poparcie m.in. części posłów PSL i niezrzeszonych – czytamy w czwartkowym “Naszym Dzienniku”.

“Jesteśmy w trakcie przygotowania takiego wniosku. Być może w przyszłym tygodniu będzie już gotowy, a na pewno chcemy go złożyć podczas najbliższego posiedzenia Sejmu” – potwierdza informacje “Naszego Dziennika” przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Sachajko (Kukiz’15). To najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 11-12 kwietnia.

Inicjatywę posłów popiera prof. Jan Szyszko (PiS), były minister środowiska.

Prawo łowieckie w formie, w której w tej chwili obowiązuje, jest w moim przekonaniu rzeczywiście niezgodne z Konstytucją i tego rodzaju wniosek na pewno jest uzasadniony – powiedział w rozmowie “Naszym Dziennikiem” poseł Jan Szyszko.

Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest poseł Bartosz Jóźwiak, poseł na którego w sprawach dotyczących broni palnej możemy polegać. Poseł Józwiak deklaruje, że sprawę doprowadzi do końca. Zapienił, że skarga będzie dotyczyła również zmiany ustawy o broni i amunicji, dokonanej ustawą zmieniającą Prawo łowieckie. Ponad to skarga ma dotyczyć przepisów, które:

  • likwidują udział czynnika społecznego w nadzorze nad działaniem jednostek terenowych – zarządów okręgowych PZŁ;
  • pozbawiły mechanizmów demokratycznych wybory władz PZŁ;
  • pozbawiły organy wykonawcze (zarząd główny, zarządy okręgowe) kadencyjności;
  • nałożyły na Polski Związek Łowiecki obowiązek przejęcia z mocy prawa zobowiązań koła łowieckiego (niezależnej osoby prawnej) z tytułu odszkodowań za szkody łowieckie, w przypadku rozwiązania koła łowieckiego lub bezskutecznego upływu terminu na wypłatę odszkodowań;
  • wprowadziły zakaz szkolenia i układania psów myśliwskich oraz ptaków łowczych (sokolnictwo);
  • wprowadziły zakaz wykonywania polowania w obecności i przy udziale dziecka do lat 18;
  • wprowadziły reguły szacowania szkód łowieckich, zakładające udział sołtysa jako osoby niezależnej wykonującej szacowanie oraz zgłaszanie szkód do gminy wraz z informowaniem o procesie jej likwidacji przez gminy;
  • wprowadzeni obowiązku okresowych badań dla myśliwych;

Zanim pojawiała się inicjatywa złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego, posłowie klubu poselskiego Kukiz’15 przekazali swoje uwagi prezydentowi Dudzie, chcąc w ten sposób sprawić aby ustawa nie uzyskała podpisu prezydenta. Prezydentowi zwrócono uwagę na przepisy nowelizacji Prawa łowieckiego, które będą przedmiotem skargi konstytucyjnej.

Z uwagi na to, że prezydent nie usłuchał merytorycznych argumentów, poseł Bartosz Józwiak postanowił skorzystać z ostatecznej możliwości, tj. złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

Aktualnie trwają ostateczne przygotowania związane ze zbieraniem podpisów oraz szczegółowym przygotowywaniem treści skargi. W pracach nad skargą mają być wykorzystane także przygotowane przeze mnie uwagi dotyczący zmiany ustawy o broni i amunicji. O rażącym naruszeniu przepisów zawiadamiałem we wpisie pt. Senacka poprawka dotycząca badań dla myśliwych – zmiany ustawy o broni i amunicji – została uchwalona z rażącym naruszeniem Konstytucji.

Panie pośle trzymamy kciuki!

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl. Ta strona istnieje dzięki zaangażowaniu tych, którzy finansują jej działanie. Wspieranie tego co robię jest wówczas, gdy opiera się nie o słowa, a o czyny.

Podpisz petycję przeciwko zaostrzeniu prawa do broni. Poprzyj obywatelski projekt ustawy.