Interpelacja w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej, w odpowiedzi MON nie deklaruje potrzeby rozwoju WOT

Pod koniec marca 2018 roku kilku posłów z PO skierowało do MON interpelację w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej:

Interpelacja nr 21002 do ministra obrony narodowej w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej

Zgłaszający: Joanna Mucha, Rafał Trzaskowski, Sławomir Nitras, Paweł Olszewski, Cezary Tomczyk, Agnieszka Pomaska, Artur Gierada

Data wpływu: 21-03-2018

Szanowny Panie Ministrze,

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa powołująca Wojska Obrony Terytorialnej. Stanowić one mają piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. MON informuje na swoich stronach internetowych, że WOT są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

1) Ilu żołnierzy służy obecnie w WOT?
2) Jaką liczbę żołnierzy mają osiągnąć oddziały WOT w bieżącym roku?
3) Czy nowe kierownictwo MON podtrzymuje plany rozbudowy WOT?
4) Ile kosztowało utrzymanie WOT w roku 2017? Jaki jest budżet przewidziany na utrzymanie WOT w roku 2018?
5) Czy nowe kierownictwo MON podtrzymuje stanowisko o potrzebie rozwoju WOT?
6) Czy w roku 2017 WOT były kierowane do pomocy w rejony klęsk żywiołowych, katastrof lub konfliktów?

Z poważaniem

MON po miesiącu odpowiedział w taki oto sposób:

Odpowiedź na interpelację nr 21002 w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz

Warszawa, 27-04-2018

Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację Pani Poseł Joanny Muchy i grupy posłów w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej (21002), uprzejmie informuję, że obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) służy 9047 żołnierzy. W bieżącym roku planowane jest osiągnięcie maksymalnie 17 000 żołnierzy.

W 2017 r. na zabezpieczenie procesu formowania WOT, z budżetu resortu obrony narodowej, wydatkowano kwotę 879,3 mln zł. Na 2018 r., na finansowanie utrzymania WOT, w części 29 – Obrona narodowa przewidziano budżet w wysokości 1 491,8 mln zł.

Odpowiadając na pytanie, czy w 2017 r. WOT były kierowane do pomocy w rejony klęsk żywiołowych, katastrof lub konfliktów informuję, że wspierały one organy administracji publicznej w monitorowaniu rozprzestrzeniania się epizootii afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wojciech SKURKIEWICZ

Moim zdaniem znamienne jest to, że odpowiedź na interpelację nie zawiera odpowiedzi na pytanie numer 5 o treści: czy nowe kierownictwo MON podtrzymuje stanowisko o potrzebie rozwoju WOT? No nie ma nie o tej sprawie! Można sobie czytać interpelację jak się chce, interpretować na każdy możliwy sposób, a na to zupełnie proste pytanie odpowiedzi nie znajduję.

Moim zdaniem oznacza to tyle, że odpowiedź jest negatywna. Cóż by szkodziło odpowiedzieć jednym zdaniem, że MON podtrzymuje stanowisko o potrzebie rozwoju WOT. Jednak nikt nie napisał tego jednego zdania. Przez zapomnienie, przez nieuwagę? O nie, takich wyjaśnień to ja nie przyjmuję.

Gdy ministrem był Antoni Macierewicz deklarował bez wahania, że w WOT będzie służyło 53 tysiące żołnierzy. Od obecnego ministra takiej odpowiedzi już nie uzyskaliśmy.

Moim zdaniem, bo tylko tak mogę napisać, rozwój WOT będzie wyciszany. Rząd będzie się nastawiał raczej na współpracę z Unią Europejską, a rozwój obrony terytorialnej nie będzie już priorytetem. Bardzo źle to wygląda. Podejrzewam rząd PiS o najgorsze.

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl. Ta strona istnieje dzięki zaangażowaniu tych, którzy finansują jej działanie. Wspieranie tego co robię jest wówczas, gdy opiera się nie o słowa, a o czyny.