Poważnym przestępstwom narkotykowym zwykle towarzyszy nielegalna broń – dzisiaj dowód tej tezy z Polski

2018-05-16 09:45 (PAP) PK: bezwzględne kary pozbawienia wolności wobec członków grupy handlującej bronią

Rafał W. i Rafał M. zostali skazani na bezwzględne kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiednio 13 i 11 lat za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. nielegalnym handlem bronią – podała w środowym komunikacie Prokuratura Krajowa.

Rafał W. i Rafał M. wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach zostali uznani za winnych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Akt oskarżenia w tej sprawie skierował do sądu Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Jak głosi komunikat PK, grupa przestępcza, której członkami byli oskarżeni, działała od 2014 roku na terenie Polski, Holandii, Czech i Słowacji. “Zajmowała się m.in. sprowadzaniem broni pozbawionej cech użytkowych ze Słowacji i przerabianiem jej na broń ostrą. Następnie broń była przemycana do krajów Unii Europejskiej, między innymi Holandii i tam była sprzedawana” – podała prokuratura.

Ponadto grupa wytwarzała znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych, którymi obracała. Przestępcy odpowiedzialni byli również za wymuszanie zwrotu wierzytelności oraz wprowadzanie do obrotu fałszywych banknotów euro, a także produktów leczniczych bez wymaganego zezwolenia.

Rafał W. i Rafał M. zostali skazani na bezwzględne kary łączne pozbawienia wolności w wymiarze kolejno 13 lat i 11 lat. “Sąd orzekł również wobec oskarżonych przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionych przestępstw w kwocie 168 tysięcy złotych (Rafał W.) i 84 tysięcy złotych (Rafał M.). Ponadto Rafał M. został zobowiązany do zapłaty nawiązki w kwocie 2 tysięcy złotych” – czytamy w komunikacie.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. “Prokurator, z uwagi na dokonaną w wyroku przez sąd zmianę kwalifikacji prawnej czynów zarzuconych oskarżonym, wystąpił z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku, celem dokonania jego oceny” – podano. (PAP)


Konsekwentnie upieram się przy tezie prezentowanej przez Johna Lotta, że przestępstwa z użyciem broni palnej są generowane przez przestępców narkotykowych. Powyżej kolejny dowód prawdziwości tej tezy. Panowie przestępcy zajmowali się narkotykami i fałszywi pieniędzmi, czyli tym wszystkim do czego potrzebna jet bandytom broń.

To już kolejny przykład na tytułową tezę z Polski. Moim zdaniem to wcale nie jest zjawisko marginalne.

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl. Ta strona istnieje dzięki zaangażowaniu tych, którzy finansują jej działanie. Wspieranie tego co robię jest wówczas, gdy opiera się nie o słowa, a o czyny.