Korzystajcie z prawa noszenia broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni

Dzisiaj arcyciekawa sprawa, którą podesłał mi pan redaktor Tomasz Winiarski. Sprawa dotyczy noszenia broni, o której stanowi art. 11  pkt 10 ustawy o broni i amunicji. Przepis ten stanowi, że nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni. To broń bardzo powszechna, dosłownie powszechna, bo posiadana bez jakichkolwiek restrykcji broń czarnoprochowa. Już wkrótce o ten ostatek wolności będzie w Polsce wielka batalia…

Pan redaktor Tomasz Winiarski z Tygodnika Katolickiego “Niedziela” zadał Komendzie Głównej Policji pytanie o następującej treści:

Czy noszenie nabitej, załadowanej broni czarno-prochowej rozdzielnego ładowania, wyprodukowanej przed 1885 rokiem oraz w pełni sprawnych replik takiej broni w sposób zademonstrowany na dołączonym do tego maila zdjęciu jest zgodne z polskim prawem?

W ustawie UoBiA mowa o “możliwie najbardziej niewidocznym” przenoszeniu broni palnej. Co w sytuacji, gdy mamy np. lato i stan możliwie najbardziej ukryty to w zasadzie broń w kaburze przy pasie na pełnym widoku?

Na załączonej fotografii broń jest niemalże w pełni (wystaje lekko rękojeść) zakryta przez kaburę. Widoczna zatem jest sama kabura, nie broń.

Czy takie noszenie jest zgodne z prawem?

 

Odpowiedź nadeszła rzetelna i warto się do niej powszechnie stosować. Oto pełna treść policyjnej informacji:

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wiadomość e-mail informuję, że zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji_ (Dz.U. z 2017 r., poz. 1839 ze zm.) BROŃ I AMUNICJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ I NOSIĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY DOSTĘP DO NICH OSÓB NIEUPRAWNIONYCH. Jest to generalna zasada, która dotyczy każdej broni podlegającej pod przepisy cyt. ustawy, zarówno objętej reglamentacją, jak i niewymagającej pozwolenia na broń. Naruszenie tego warunku stanowi zaś wykroczenie określone w art. 51 ust. 2 pkt 7 cyt. ustawy.

Wskazać jednak należy, że w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1224) szczegółowo uregulowany został tylko sposób przechowywania i noszenia broni przez posiadaczy pozwoleń na broń. Przepisy te, z uwagi na brak innych regulacji w tym zakresie, mogą być oczywiście stosowane odpowiednio przez posiadaczy broni niewymagającej pozwolenia na broń, np. broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885 oraz jej replik. Zatem noszenie broni w przedstawiony przez Pana sposób, w kaburze przylegającej do ciała, nie będzie naruszało obowiązujących przepisów.

Z poważaniem,

mł. asp. Michał Gaweł

Wydział Prasowo-Informacyjny

Biura Komunikacji Społecznej

Komendy Głównej Policji

 

W zasadzie należałoby podziękować KGP za rzetelną odpowiedź, ale z drugiej strony jaka w tym ich zasługa. Czy taka, że odpowiedzieli co jest napisane w prawie? To nie zasługa, to zwyczajna sprawa, że urzędnik odpowiada tak jak przepis mówi.

Podziękowania się należą panu redaktorowi, który zwrócił uwagę na to co istotne, sformułował pytanie i wysłał gdzie trzeba. Patrząc na przepisy i na otaczającą rzeczywistość nigdy nie wolno pozwolić sobie na komfort, że już wszystko jest wiadome. Wielkie dzięki Panie Redaktorze właśnie za taką niepokorną postawę!

 

Strzelców i posiadaczy broni czarnoprochowej zachęcam do korzystania z przysługujących im praw i noszenie broni tak jak to jest możliwie, czyli w kaburze jak na zdjęciu. Idąc na strzelnicę, wracając ze strzelnicy, możecie w taki sposób nieść broń – noszenie broni w przedstawiony sposób, w kaburze przylegającej do ciała, nie będzie naruszało obowiązujących przepisów.

Na początku będzie się niektórym wydawało, że to prowokacja. Nie dajcie się zniechęcić, nie dajcie się zastraszać. Gdyby Polacy czarnoprochowce zaczęli nosić tak jak prawo zezwala, gdyby zrobili to wszyscy, którzy je posiadają – zostałaby wykonana gigantyczna praca edukacyjna i wychowawcza. Polacy zostaliby oswojeni z widokiem broni w kaburze. Ogromna większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, że są zupełnie bezpieczni, chociaż każdy może w Polsce kupić, posiadać i nosić broń czarnoprochową. Ważne jest aby Polaków w tym uświadomić.

To sposób na zdjęcie zaklęcia i strachu jaki wciąż wywołuje broń palna. Polacy by zobaczyli, że Polacy posiadają broń palną, chodzą z nią na strzelnice i nikt z tego powodu nie ponosi szkody. To byłoby znacznie lepsze niż tysiące słów zapisane w najpiękniejszych tekstach. Nic tak nie zmienia świadomości człowieka jak zetknięcie się ze zjawiskiem, które przedstawia się jako śmiertelne zagrożenie, a przecież nim nie jest. W waszych rękach znajduje się sukces w przekonywaniu Polaków.

Proszę, wzywam i apeluję do wszystkich posiadaczy broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni, korzystajcie ze swoich praw, noście broń w kaburach, które mogą być na widoku. Noście broń jak na zdjęciu, to jest zgodne z prawem.

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl. Ta strona istnieje dzięki zaangażowaniu tych, którzy finansują jej działanie. Wspieranie tego co robię jest wówczas, gdy opiera się nie o słowa, a o czyny.

FN Browning HP na sprzedaż