Ponad 6,7% dorosłych Żydów w Izraelu ma prawo noszenia broni – w Polsce znacznie mniej niż 1% dorosłych Polaków ma takie prawo

Według danych z izraelskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które rejestruje wszystkich posiadaczy broni, około 260 000 Izraelczyków, czyli około 3,5 % całej populacji Izraela i 6,75 % osób w wieku ponad 21 lat, ma pozwolenia na noszenie broni palnej.

Wcześniejsze statystyki z 2000 roku wszywały, że liczba dorosłych Żydów posiadających pozwolenie na noszenie broni wynosiła około 12%.

Tak czy inaczej ta statystyka jest nawet wyższa niż w USA. W Stanach Zjednoczonych także w wielu stanach obowiązują pozwolenia na noszenie broni w ukryciu. W 2017 roku odnotowano w USA 16,3 miliona osób z pozwoleniami na noszenie broni w ukryciu, co daje około 6,5% dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. (źródło crimeresearch.org)

Nie chce mi  się liczyć tego jak wygląda sytuacja w Polsce, ale z całą pewnością jest to znacznie mniej niż 1% dorosłej populacji w Polsce. Gdyby przyjąć, że uprawnienie do noszenia broni mają tylko posiadający pozwolenie na broń do ochrony osobistej, byłby to jakiś przerażający promil.

Nie mogę sobie podatować krótkiego komentarza, który mam nadzieję pobudzi do myślenia.

Zastanówcie się proszę jak oni nas traktują, że jesteśmy dla nich niebezpiecznymi szaleńcami, który tylko czekają aby dorwać się do broni i rozpocząć mordowanie sąsiadów. Z jaką niewypowiedzianą pogardą oni myślą o nas, jako o niebezpiecznym tłumie, pałającym rządzą mordowania, przed czym powstrzymuje nas tylko ich troska o to abyśmy nie mieli broni. Z jaką obrzydliwą wyższością oni patrzą na nas, jako gorszych od innych narodów, niegotowych. Pomyślcie jak oni nas traktują, nie mając skrupułu sięgać i to całkiem poważnie głębiej i głębiej do naszych kieszeni i ani myśląc traktować równie poważnie naszego naturalnego prawa do broni. Oni to rządzący w Polsce politycy, ze wszystkich stronnictw politycznych od prawa do lewa, wszyscy, którzy dotychczas rządzili. My to zwyczajni Polacy.

Mówię wam, czas na Ruch 11 Listopada, partię zwykłych Polaków, którzy sami o sobie będą stanowić czy chcą mieć broń czy nie. Jednym z zasadniczych postulatów Ruchu 11 Listopada jest przywrócenie Polakom ich naturalnego prawa do posiadania i noszenia broni – nie dla wybranych, a dla wszystkich praworządnych. Ileż można znosić traktowanie Polaka jak nierozumnego bydlęcia, o którym we wszystkim decydować może jaśnie wielmożny pan polityk. Dość tego! Inne narody mogą posiadać broń, Polacy nie są w niczym od nich gorsi.

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl. Ta strona istnieje dzięki zaangażowaniu tych, którzy finansują jej działanie. Wspieranie tego co robię jest wówczas, gdy opiera się nie o słowa, a o czyny.