Poważnym przestępstwom narkotykowym zwykle towarzyszy nielegalna broń – dzisiaj kolejny dowód tej tezy z Polski

2018-06-04 10:19 (PK/PAP) PK: Prawomocne wyroki skazujące dla członków tzw. grupy szkatułowej (komunikat)

– PK informuje:

Sąd Apelacyjny w Warszawie 28 maja 2018 roku, po rozpoznaniu apelacji obrońców i prokuratora, wydał wyrok w sprawie przeciwko Olafowi R. pseudonim Tusiek i Bartoszowi K. pseudonim Łopat.

Skuteczna apelacja prokuratora

Sąd uwzględnił apelację prokuratora w zakresie rażącej niewspółmierności kar wymierzonych oskarżonym. Sąd odwoławczy zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 lipca 2017 roku w ten sposób, że podwyższył orzeczone wcześniej kary. Olafowi R. Sąd podwyższył karę łączną z 8 do 12 lat pozbawienia wolności, zaś Bartoszowi K. z 3 do 5 lat pozbawienia wolności. W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest prawomocny.

Oskarżeni handlowali narkotykami

Akt oskarżenia w tej sprawie 30 maja 2016 roku skierował Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Olafa R. i Bartosza K. oskarżono o popełnienie w ramach recydywy zwykłej szeregu przestępstw związanych z uczestnictwem w obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w znacznych ilościach: Olafa R. o obrót 145 kilogramami marihuany, 32 kilogramami amfetaminy, 18 kilogramami kokainy i 17 kilogramami heroiny (łącznie 212 kilogramów narkotyków), zaś Bartosza K. o obrót 20 kilogramami marihuany, 6 kilogramami amfetaminy, 0,8 kilograma kokainy i 1 kilogramem heroiny (łącznie 27,8 kilograma narkotyków). Ponadto Olafa R. oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym tzw. grupie szkatułowej oraz dokonanie kradzieży z włamaniem do samochodu.

Sprawa stanowi wyodrębniony wątek postępowania prowadzonego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej we współpracy z Zarządem w Warszawie CBŚP. Jego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym tzw. grupy Bukaciaka.

W sprawie tej dotychczas przedstawiono już zarzuty ponad 150 osobom. W toku tego postępowania zabezpieczono ponad 40 jednostek broni palnej i ponad 2000 sztuk amunicji, a także kilkadziesiąt kilogramów narkotyków.


Mówię wam jest tak, że problem z bronią nie leży po stronie praworządnych posiadaczy, ani problemem z bronią nie wychodzi ze strony tych co chcą uzyskiwać pozwolenia na broń palną. Niestety władza lubi statystyki i coś czym może się pochwalić publicznie. Z tego powodu każda głupia władza chce pokazać jak dzielnie walczy o bezpieczeństwo. Przestępcom nie da się kolejnych zakazów ustanowić, bo ci mają surowe zakazy posiadania nielegalnej broni. Te zakazy nie działają, przestępcy i tak mają broń. W związku z tym głupi i źli politycy ustanawia restrykcje dla tych, którzy nie mają żadnego związku z nielegalnym i przestępczym wykorzystywaniem broni.

W ten sposób osiągany jest efekt niezwykle negatywny społecznie. Ten efekt to zwiększanie przewagi przestępców nad praworządnymi, ale rozbrojonymi obywatelami. Ograniczenie dostępności do broni palnej to wyłącznie ukłon czyniony przez polityków wobec brutalnych przestępców.

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl. Ta strona istnieje dzięki zaangażowaniu tych, którzy finansują jej działanie. Wspieranie tego co robię jest wówczas, gdy opiera się nie o słowa, a o czyny.