Prezydent Czech poparł obywatelską petycję o wprowadzenie w Czechach konstytucyjnego prawa do posiadania broni

Czeski prezydent Miloš Zeman złożył 24 kwietnia 2018 roku swój podpis pod obywatelską petycją przeciwną unijnemu dyktatowi, który ogranicza prawa praworządnych posiadaczy broni i popierającą poprawkę konstytucyjną, która gwarantowałaby prawo obywatelom Czech do posiadania broni do samoobrony i obrony ojczyzny.

Po uchwaleniu europejskiej dyrektywy w sprawie zaostrzenia przepisów o broni palnej w Europie dla praworządnych posiadaczy pod pozorem zwalczania terroryzm, poprzedni rząd Republiki Czeskiej przygotował poprawkę do ustawy konstytucyjnej o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej, która gwarantować miała prawo do posiadania i noszenia broni w celu obrony własnej i obrony Czech. Ustawa została przyjęta przez niższą izbę czeskiego parlamentu. Ustawa nie była głosowana przez Senat Republiki Czeskiej.

Obywatelska petycja wzywa czeski rząd i parlament, aby “ponownie rozważyli i zatwierdzili poprawkę do ustawy konstytucyjnej o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej, wpisując w konstytucyjny porządek prawo do legalnego posiadania broni w celu obrony własnej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Czech. Petycja uzyskał już około 170 000 podpisów. Podpisują się pod nią Czesi i ich politycy.

(źródło breitbart.com)

Warto przypomnieć, że czeski prezydent Miloš Zeman w zeszłym roku mówił, że Europejczycy powinni mieć odwagę zainwestować w posiadanie broni, aby chronić się przed międzynarodowym terroryzmem, podobnie jak miliony obywateli USA. Poziom międzynarodowej przestępczości rośnie z powodu islamskiego terroryzmu – mówił Zeman na pytanie ormiańskiego polityka. Narastająca przemoc w Europie ma korzenie islamskie, ludobójstwo Ormian miało także z tym związek – dodał. Aby poradzić sobie z tym zjawiskiem powinniśmy inwestować w policję, w wojsko i miejmy odwagę inwestować we własne broń – oświadczył prezydent Czech.

Przy tej okazji prezydent Czechów pochwalił się, że jego żona ma pistolet i poza jego ochroniarzami strzeże go także żona – dodał z uśmiechem.

Prezydent Czech powiedział także, że Druga Poprawka do amerykańskiej konstytucji mówi, że każdy ma prawo posiadania broni – oczywiście po spełnieniu niezbędnych warunków – my Europejczycy jesteśmy trochę bardziej ostrożni niż Amerykanie, ale po Barcelonie i wielu innych zamachach uważam, że różnica między Europejczykami a Amerykanami nie jest tak wielka.

(źródło breitbart.com)

O tej sprawie pisałem wiele wpisów. Czechy mają naprawdę innych polityków niż my w Polsce. W Czechach politycy popierają dążenia obywateli, w Polsce obrażają nas Polaków – mówiąc, żeśmy nieprzygotowani. Tak mówił publicznie Kaczyński. Haniebne słowa kogoś kto mówi o sobie “prawica” a w istocie jest piewcą skrajnie lewicowej wizji państwa.