Kiedy rzymski kościół zakaże samoobrony i strzelania do wrogów w obronie ojczyzny?

2018-08-02 15:42 (Media/PAP) Papież wprowadził do Katechizmu niedopuszczalność kary śmierci (opis)

Watykan opublikował w czwartek wydaną 11 maja bieżącego roku decyzję papieża Franciszka, nakazującą prefektowi Kongregacji Nauki Wiary wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego stanowczej tezy, że kara śmierci jest niedopuszczalna.

Jak podawał dotąd artykuł 2267 Katechizmu, tradycyjna nauka Kościoła nie wyklucza stosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Zastrzegał jednocześnie, że przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są bardzo rzadkie, a być może wcale się już nie zdarzają.

Cytując ubiegłoroczną wypowiedź papieża Franciszka, nowy tekst tego artykułu głosi, iż “kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby”.

“Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po sprawiedliwym procesie, przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego. Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win” – czytamy w zmodyfikowanej wersji art. 2267.

Jego konkluzja brzmi: “Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że +kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby+, i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie”. Zawarty w niej cytat pochodzi z przemówienia, jakie papież Franciszek wygłosił 11 października 2017 roku do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Opublikowany także w czwartek i noszący datę 1 sierpnia list prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, kardynała Luisa Ladarii do biskupów zaznacza, że “nowe sformułowanie artykułu 2267 stanowi wyraz autentycznego rozwoju doktryny, który nie jest sprzeczny z wcześniejszym nauczaniem Magisterium”.

Jak zaznaczył kard. Ladaria, modyfikacja artykułu ma “zachęcić do tworzenia warunków, które pozwolą na wyeliminowanie kary śmierci tam, gdzie wciąż ona obowiązuje”. (PAP)


 

Wbrew temu co mówi katolicki papież, Biblia wprost ustanawia karę śmierci jako sprawiedliwą karę za przestępstwo zabójstwa. W księdze Rodzaju (Pierwsza Księga Mojżeszowa) w rozdziale 9 w wersie 6 jest tak napisane:

Kto przelewa ludzką krew, tego krew też przeleje człowiek, Bóg bowiem stworzył człowieka na swój obraz

To przecież jednoznaczny przepis na karę śmierci za zabójstwo. Ta reguła została zapisana na długo przed ustanowieniem prawa mojżeszowego, które w istocie zostało unieważnione przez Jezusa. Nie może być zatem mowy o tym, że w Nowym Testamencie została unieważniona kara śmierci. Dodatkowo zawiadamiam, że w liście do Rzymian Paweł z Tarsu pisze w rozdziale 13 wers 4 tak:

Władza bowiem jest na służbie u Boga, dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież Bożym narzędziem, karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło.

Nie muszę chyba wyjaśniać do czego służył rzymski miecz, gdy dotykał złoczyńcy?

Przeczytajcie również ten wpis na temat bożego przykazania

Nie zabijaj, a może nie morduj?

 

Jak zatem widzicie szarlatan z Watykanu zwany papieżem, oszukuje swoich poddanych wciskając im kit, że w świetle Ewangelii kara śmierci jest niedopuszczalna.

Nauka katolicka w obowiązującej wersji ma moim zdaniem ścisły związek z prawem do samoobrony, czy prawem żołnierzy do strzelania do wrogów ojczyzny itp. Każda samoobrona, każda zbiorowa obrona militarna musi zakładać możliwość zadania śmierci napastnikowi lub wrogowi. Gdy ktoś uznaje za niedopuszczalną karę śmierci, za moment ogłosi w sprawie samoobrony, w sprawie prawa do obrony zbiorowej narodów przed napadającymi wrogami, że są niedopuszczalne. Nie ma innego wyjścia, gdy nie ma kary śmierci (prawa do zadania śmierci wrogowi, napastnikowi), to nie ma prawa do obrony, nie ma prawa do strzelania do wrogów ojczyzny.

Moim zdaniem to najnowsze postanowienie nauki katolickiej ma bardzo doniosłe znaczenie. W związku z nim nie pytam czy rzymski kościół zakaże samoobrony i strzelania do wrogów w obronie ojczyzny. Nie mam wątpliwości, że tak się stanie, pytam o to kiedy to zostanie ogłoszone!

Tym którzy są katolikami i czytają mojego bloga, powiem tak. Tkwijcie w tym bezbożnym kościele, legitymując nieomylność zwodziciela z Watykanu! Robicie tym sobie krzywdę, robicie krzywdę prawdzie i przyzwoitości. Jak można uznawać się za podległego władzy takiego szarlatana, który wprost i jawnie zaprzecza naukom jakie płyną z Biblii? W tym co robi papież Franciszek naprawdę nie ma żartów, ani nie można tego obracać w chwilową niewydolność rzymskiej kurii.

Zachęcam do wzięcia Biblii w rękę i sprawdzenia czy przypadkiem i w innych sprawach i to już od dawna rzymski kościół nie naucza odwrotnie. Tu macie przykład, jak to mówią czarno na białym.


Miejscowa agentura Watykanu już w tej sprawie nadaje:

2018-08-03 07:00 (PAP) Kard. Nycz: kara śmierci jest czymś nie do przyjęcia

Kara śmierci jest czymś nie do przyjęcia na gruncie nauczania Kościoła katolickiego; papież Franciszek jest konsekwentny w rozwoju doktryny Kościoła na ten temat – powiedział PAP metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Watykan opublikował w czwartek wydaną 11 maja bieżącego roku decyzję papieża Franciszka, wprowadzającą do Katechizmu Kościoła Katolickiego stwierdzenie, że kara śmierci jest niedopuszczalna. Jak podawał dotąd artykuł 2267 Katechizmu, tradycyjna nauka Kościoła nie wykluczała stosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Zastrzegł jednocześnie, że przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są bardzo rzadkie, a być może wcale się już nie zdarzają.

Cytując wypowiedź papieża Franciszka z października 2017 roku, nowy tekst tego artykułu głosi, iż “kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby ludzkiej”.

“Sądzę, że papież Franciszek jest konsekwentny w rozwoju doktryny nauczania Kościoła katolickiego na temat kary śmierci w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat” – podkreślił kard. Nycz.

Metropolita warszawski nawiązał do encykliki Jana Pawła II “Evangelium Vitae”, w której – jak zaznaczył – papież wprowadził takie podejście do kary śmierci, że “jest ona czymś nie do przyjęcia na gruncie nauczania Kościoła katolickiego”.

Jak podkreślił kard. Nycz papież Jan Paweł II mówił, m.in. że “kwestia wykonywania kary śmierci powinna być zakazana, powinno się z niej zrezygnować”.

W ocenie kard. Nycza, papież Franciszek robi kolejny konsekwentny krok, doprecyzowując nauczanie Kościoła zawarte w Katechizmie. “Przywołuje papież Franciszek jako argument ten, który wcześniej był powtarzany przez Jana Pawła II, że dzisiaj zorganizowane społeczeństwo ma możliwość zabezpieczenia się przed człowiekiem zabójcą w sposób skuteczny poprzez więzienie, poprzez dożywocie, czy też poprzez całkowite wyizolowanie. Więc nie ma potrzeby stosowania kary śmierci” – powiedział metropolita warszawski.

Podkreślił również, że papież Franciszek przywołuje też argument antropologiczny i teologiczny o godności człowieka, której “nie pozbawia nawet największy grzech i największa zbrodnia”. “A w związku z tym nie ma żadnego powodu, żeby kara śmierci była w tej sytuacji usprawiedliwiona. Stąd też papież jednoznacznie wprowadza do Katechizmu stanowisko nauczania Kościoła” – zaznaczył kard. Nycz.

Dodał, że papież Franciszek nawołuje przy tej okazji wszystkie miejsca świata i wszystkie kraje, gdzie kara śmierci jest stosowana, by szybko szły w kierunku takim, że godność człowieka jest szanowana.

Zdaniem kard. Nycza, z pewnością, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, odbędzie się wiele dyskusji. “Sądzę, że w ten sposób toruje się tę drogę, która ma kilkadziesiąt lat, jeżeli nie więcej w historii myśli etycznej i teologicznej Kościoła. Sądzę też, że był to krok oczekiwany. Papież Franciszek jest konsekwentny w tym, co naucza o godności człowieka, ale także jest konsekwentny, idąc drogą swoich poprzedników” – ocenił. (PAP)

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP, ukształtowały się na takim poziomie, że jest niebezpieczeństwo, że zbraknie Fundacji pieniędzy na abonament PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi. Przez ponad rok utrzymuję dostęp do serwisu PAP za wasze pieniądze. Przez ten czas moje wpisy dotarły do kilkuset tysięcy odbiorców i ilość osób wchodzących na bloga wzrasta.