MON ogłasza konkurs pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z budową lub remontem strzelnic

2018-08-29 12:39 (MON/PAP) MON: strzelnice w powiecie – nowy program MON (komunikat)

– MON informuje:

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert na dofinansowanie budowy lub remontu strzelnic, które będą umożliwiały prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.

Dzięki konkursowi ofert pn. „Strzelnica w powiecie” samorządy będą mogły uzyskać dotacje od Ministerstwa Obrony Narodowej do 80 proc. wartości projektu. Warunkami ubiegania się o dotacje jest dysponowanie nieruchomością przez samorząd i pokrycie co najmniej 20 proc. kosztów budowy lub remontu strzelnicy. Ministerstwo Obrony Narodowej czeka na oferty samorządów do 21 września. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 października 2018 roku.

Projekt jest odpowiedzią na zwiększające się zainteresowanie sportem strzeleckim oraz kwestiami bezpieczeństwa wśród Polaków. Jego realizacja przyniesie korzyści samorządom, które zyskają na swoim terenie nowoczesne i bezpieczne obiekty. Większa liczba strzelnic zwiększy także umiejętności obywateli, które mogą okazać się przydatne w sytuacji kryzysu lub zagrożenia. Szerokie grono instytucji i podmiotów zainteresowanych tego typu obiektami – wśród nich wojsko, inne służby mundurowe, organizacje proobronne i inne organizacje pozarządowe, a także klasy mundurowe i sportowcy – nie tylko będzie gwarancją właściwego wykorzystania strzelnicy, ale także służyć będzie prestiżowi i dobremu wizerunkowi samorządu.

Projektowana lub modernizowana strzelnica musi spełnić warunki bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach, gwarantując bezpieczeństwo użytkowników, w tym między innymi posiadać pozytywną opinię specjalistyczną w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej dotyczącą warunków bezpieczeństwa.

Komisja Konkursowa dokona wyboru ofert na podstawie ocen formalnych i merytorycznych zgodnie z listą rankingową ofert wg uzyskanej przez nie punktacji. Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej (www.bip.mon.gov.pl) w zakładce Ogłoszenia.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do wspólnego działania na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa polskich obywateli.

Link do filmu informującego o konkursie „Strzelnica w powiecie”:


2018-08-29 12:55 (PAP) MON gotowe dofinansować samorządowe strzelnice

MON ogłosiło konkurs na dofinansowanie budowy lub remontu samorządowych strzelnic, gdzie będzie można prowadzić zorganizowane szkolenia strzeleckie; resort jest gotów pokryć większość kosztów.

“Dzięki konkursowi ofert pn. +Strzelnica w powiecie+ samorządy będą mogły uzyskać dotacje od Ministerstwa Obrony Narodowej do 80 proc. wartości projektu” – poinformował resort w środę. Samorządy, które chcą się ubiegać o dotację, muszą dysponować nieruchomością i pokryć co najmniej jedną piątą kosztów remontu lub budowy strzelnicy.

Oferty można nadsyłać do MON do 21 września; konkurs ma zostać rozstrzygnięty do 19 października br. roku.

Według MON “projekt jest odpowiedzią na zwiększające się zainteresowanie sportem strzeleckim oraz kwestiami bezpieczeństwa wśród Polaków”. “Jego realizacja przyniesie korzyści samorządom, które zyskają na swoim terenie nowoczesne i bezpieczne obiekty. Większa liczba strzelnic zwiększy także umiejętności obywateli, które mogą okazać się przydatne w sytuacji kryzysu lub zagrożenia” – ocenił resort.

Z wyremontowanych lub nowo zbudowanych strzelnic ma korzystać wojsko, inne służby mundurowe, organizacje paramilitarne, klasy mundurowe i sportowcy.

Projektowana lub modernizowana strzelnica musi spełnić określone przepisami warunki, by gwarantować bezpieczeństwo użytkowników; wymagana jest m. in. pozytywna opinia balistyczna.

Informacje na temat konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej MON pod adresem www.bip.mon.gov.pl. (PAP)


W lipcu ogłoszono w tej sprawie rozporządzenie no i mamy konkurs.

Download (PDF, 237KB)

Strona Ministerstwa z oficjalnym ogłoszeniem i dokumentami do pobrania:

Rozpowszechniajcie, niech dociera wiadomość do samorządów, aby jak najwięcej strzelnic powstało.

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP, ukształtowały się na takim poziomie, że jest niebezpieczeństwo, że zbraknie Fundacji pieniędzy na abonament PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi. Przez ponad rok utrzymuję dostęp do serwisu PAP za wasze pieniądze. Przez ten czas moje wpisy dotarły do kilkuset tysięcy odbiorców i ilość osób wchodzących na bloga wzrasta.