Hej, strzelcy wraz! W Warszawie została powołana Narodowa Rada Strzelecka

W drugiej połowie sierpnia w Warszawie została powołana Narodowa Rada Strzelecka – forum współpracy organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz szeroko rozumianego polskiego strzelectwa. W jej skład weszli przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju, Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce, a także przedstawiciele przedsiębiorców. Rada otwarta jest na współpracę ze wszystkimi ogólnopolskimi podmiotami, działającymi w sferze strzelectwa.

Pierwszym działaniem nowego gremium jest wypracowanie wspólnego stanowiska wobec projektów zmian przepisów regulujących dostęp do broni w Polsce. Narodowa Rada Strzelecka stoi na stanowisku, że kanwą dla nowej ustawy o broni i amunicji, której przyjęcie jest nieodzowne, powinien być poselski projekt ustawy (nr druku 1692), który jest już złożony w Sejmie i przeszedł procedurę pierwszego czytania. To nad nim, zdaniem Rady, powinny toczyć się dalsze prace, w trakcie których zamierza zgłosić swoje uwagi do projektu.

(źródło strzal.pl)

Niestrudzony w działalności na rzecz normalizacji prawa do broni w Polsce Jarosław Lewandowski pracuje. Chociaż o jego pracach nie słychać na facebookach i twitterach, efekty są. Powołanie do życia Narodowej Rady Strzeleckiej to także jego wysiłek. Tak jak cichą i ciężką pracą właśnie Jarosław Lewandowski doprowadził do przełomowych zmian prawa do broni w 2010 roku, tak mam nadzieję, że i tym razem mu się powiedzie.

Po owocach należy poznawać kto co ma do zaoferowania Polakom. Owoce pracy Jarosława Lewandowskiego znamy. Każdy kto po 2010 roku otrzymał pozwolenie na broń, jest najlepszym dowodem na to, że efekty są i są to efekty bardzo dobre.

Nie wierzcie internetowym aktywistom znikąd, nie wierzcie nikomu kto kwestionuje racjonalność rozwiązań zaproponowanych w druku sejmowym 1692. Tak naprawdę wyłącznie ten projekt ustawy o broni i amunicji może pozytywnie zmienić oblicze posiadania broni w Polsce. Nikt dotychczas nie zaproponował niczego lepszego, bardziej zaawansowanego w pracach sejmowych.

Popierajcie działania i wysiłki jakie podejmuje Jarosław Lewandowski w ramach Narodowej Rady Strzeleckiej. Możecie nie zgadzać się z tym co ja robię, możecie nie akceptować moich przekonań, ale w sprawie wysiłków Jarosława Lewandowskiego macie dowód, że jego praca przynosi efekty. Ten dowód to zmiana prawa do broni w 2011 roku.

Narodowa Rada Strzelecka mam nadzieję wkrótce ogłosi wspólne stanowisko jakiego prawa do broni chce w Polsce. Będzie to potężny głos, największych organizacji posiadaczy broni w Polsce. Dołączajcie się! Każdy kto chce poprzeć Narodową Radę Strzelecką, niech pisze do mnie czy wprost do Jarosława Lewandowskiego. Im więcej nas, tym lepiej, o tym chyba nie muszę przekonywać nikogo.

Na dzisiaj widzę dla wszystkich zadanie, rozpowszechnianie informacji o Narodowej Radzie Strzeleckiej i publiczne wyrażanie poparcia dla jej prac. Prace dotyczą projektu ustawy o broni i amunicji druk sejmowy 1692.

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi.