Amunicja smugowa nie jest amunicją szczególnie niebezpieczną, w rozumieniu przepisów ustawy o broni i amunicji

Amunicja smugowa moim zdaniem nie jest amunicją szczególnie niebezpieczną w rozumieniu przepisów ustawy o broni i amunicji. Poniżej prezentuję moje rozumowanie, które doprowadziło mnie do wniosku jak na wstępie. Wcześniej we wpisie pt. Moim zdaniem o amunicji smugowej w przepisach prawa, prezentowałem moje stanowisko. Było to w maju 2017 roku. Poniższe argumenty są nieco innego rodzaju, są jakby uzupełnieniem czy może raczej rozwinięciem. Przyszły mi do głowy na gruncie  jednej ze spraw.

 

Przepis art. 10 ust. 6 pkt 1 ustawy o broni i amunicji brzmi: Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci: amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowia oaz pocisków do takiej amunicji. Istota problemu sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie co należy rozumieć przez inne substancje których działanie zagraża życiu lub zdrowiu.

Amunicja smugowa zawiera pocisk smugowy – czyli taki, który zawiera element zwany smugaczem (traser). Smugacz zapalany jest przez gazy prochowe w przewodzie lufy. Spalający się smugacz pozostawia dobrze widoczny ślad wizualny w postaci smugi dymu lub jasnego światła. Ułatwia to korygowanie ognia i może poprawiać jego celność. Polska Norma PN-V-01013 Naboje do broni strzeleckiej Terminologia definiuje pocisk smugowy jako pocisk przeznaczony do wytworzenia widocznej smugi światła lub dymu, w celu obserwacji toru jego lotu.

Masa smugowa składa się z mieszaniny utleniacza, substancji palnej i substancji wiążącej. Jako utleniacze stosowane są azotan strontu, barwiący płomień na czerwono lub azotan baru, barwiący płomień na zielono. Substancją palną jest najczęściej magnez lub sproszkowany stop magnezu i glinu. Jako substancje wiążące stosuje się sproszkowany polichlorek winylu, a wcześniej szelak.

Pociski w amunicji smugowej nie są zatem wypełnione materiałami wybuchowymi i nie są wypełnione materiałem zapalającym (np. mieszanina fosforu). W żaden sposób nie można amunicji smugowej zakwalifikować do szczególnie niebezpiecznej z tego powodu, że pociski tej amunicji wypełnione są materiałami wybuchowymi lub materiałem zapalającym. Pozostaje zatem rozważenie, czy pociski amunicji smugowej wypełnione są innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu. Spotkałem się z taką właśnie opinią na sali sądowej.

O ile dość łatwo jest ustalić czym są materiały wybuchowe i materiały zapalające, o tyle pewne trudności interpretacyjne nasuwa określenie czym są inne substancje, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu. Można przecież postawić tezę, że to co składa się na skład smugacza jest substancją zagrażającą życiu lub zdrowiu, przecież żadna z substancji wchodzących w skład smugacza, a wymienione powyżej, z całą pewnością nie służy zdrowi. Zresztą zupełnie tak samo jak ołów.

Moim zdaniem aby dokonać wykładni przepisu art. 10 ust. 6 pkt 1 ustawy o broni i amunicji trzeba zwrócić uwagę na część wstępną przepisu art. 10 ust. 6 gdzie nadano nazwę amunicji opisanej w pkt. 1. Jest tam mowa o amunicji szczególnie niebezpiecznej. Jak wiadomo każdy pocisk, absolutnie każdy, wystrzelony z broni palnej jest niebezpieczny dla życia i zdrowia. Energia jaka jest nadawana pociskowi w trakcie przeciskania go przez przewód lufy broni palnej, na skutek gwałtownego spalania materiału miotającego, jest tak duża, że mówiąc kolokwialnie wszystko co wyleci z lufy broni palnej jest śmiertelnym zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zagrożeniem jest z powodu energii jaką posiada lecący pocisk, a nie z powodu jego składu chemicznego.

Ustawodawca jednak oczekuje kwalifikowanej postaci zagrożenia, jakie stanowić mają pociski wypełnione substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu. Twierdzę tak, bo ustawodawca określił je jako szczególnie niebezpieczne. Amunicja jest niebezpieczna sama w sobie, a ta z art. 10 ust. 6 pkt 1 in fine ustawy o broni i amunicji ma być w sposób szczególny niebezpieczna. Musi istnieć jakaś kwalifikująca cecha nadająca amunicji charakter szczególnie niebezpiecznej.

Moim zdaniem dla ustalenia czy amunicja smugowa jest szczególnie niebezpieczna po pierwsze musimy wiedzieć czym wypełniony jest pocisk tej amunicji. Wiedza w tym przedmiocie pozwala na zaliczanie lub nie do pocisków wypełnionych substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu. To wiemy na podstawie powszechnie dostępnej wiedzy, można powiedzieć wikipedycznej. Po drugie musi być to substancja co najmniej podobna w działaniu do materiału wybuchowego i materiału zapalającego.

Podobna ale nie w skutku (wybuch, zapalanie). Moim zdaniem podobieństwo powinno polegać na tym, że sama w sobie substancja wypełniająca pocisk amunicji smugowej jest niebezpieczna, nawet bez wystrzelenia pocisku z broni palnej. Materiał wybuchowy jest niebezpieczny niezależnie od tego czy został wystrzelony z broni palnej, materiał zapalający jest niebezpieczny, niezależnie od tego czy został wystrzelony z broni palnej i tak samo substancje, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu muszą być niebezpieczne niezależnie od tego czy zostały wystrzelone z broni palnej. Wniosek taki jest usprawiedliwiony tym bardziej, że ostatnia część art. 10 ust. 6 pkt. 1 brzmi: oraz pocisków do takiej amunicji, tj. ustawodawca z uwagi na substancje zawarte w pociskach zakazuje posiadania samych pocisków.

Kwalifikowanej cechy trzeba zatem szukać w działaniu substancji wypełniającej pocisk, niezależnie od tego czy ten pocisk jest wystrzelony. Ustawodawca zakazał posiadania nawet samych pocisków. Pocisk to część która nie zawiera materiału miotającego (proch) i materiału inicjującego (spłonka) – istotnych części amunicji (art. 5 ust. 3 ustawy o broni i amunicji). Zatem pocisk do amunicji szczególnie niebezpiecznej musi być wypełniony czymś co jest samo w sobie szkodliwe dla życia i zdrowia.

Fakty są takie, że amunicja smugowa ma pociski wypełnione mieszaniną magnezu i glinu (świeci jaskrawym światłem podczas spalania), który sam w sobie nie jest niebezpieczny dla życia i zdrowia. Oczywiście gdyby uznać, że mieszanina magnezu i glinu są substancjami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia to należy za taką samą substancję uznać ołów, który jest składnikiem pocisku ogromnej większości amunicji, a ta nie jest zakwalifikowana jako szczególnie niebezpieczna. Jest niebezpieczna, ale nie szczególnie.

Moim zdaniem rozwiązaniem problemu jest przyjęcie, że amunicja szczególnie bezpieczna wypełniona substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowia, to amunicja wypełniona (bojowymi) środkami trującymi, gazowymi, i tym  podobnymi niebezpiecznymi dla życia i zdrowia substancjami, których niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wynika nie z faktu wystrzelenia pocisku, a z faktu toksyczności samej substancji, którą wypełniono pocisk. Tego kryterium nie spełnia amunicja smugowa, która jest amunicją przeznaczoną do wytworzenia widocznej smugi światła lub dymu, w celu obserwacji toru jego lotu.

Zapraszam do dyskusji i prezentowania argumentów popierających moje stanowisko lub przeciwnych.

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi.