Szacunkowa ilość broni w posiadaniu cywilnym i wnioski jakie się nasuwają

The Small Arms Survey to projekt badawczy prowadzony przez Graduate Institute of International and Development Studies w Genewie w Szwajcarii. Projekt stawia sobie za cel dostarczanie informacji na temat wszelkich aspektów posiadania broni strzeleckiej, także przemocy z użyciem broni. Informacje prezentowane przez The Small Arms Survey to źródło wiedzy dla rządów, badaczy i działaczy społecznych.

Dzisiaj na blogu garść wiedzy o szacunkowej ilość broni strzeleckiej, jaka jest w posiadaniu cywilnym. Oczywiście nie będę przepisywał wszystkiego co jest na stronie smallarmssurvey.org. Zachęcam do samodzielnego przeglądania tej strony.

Tytułem wstępu kilka, moim zdaniem istotnych uwag. Broń palna będąca w posiadaniu cywilów, dzieli się na dwie grupy – broń zarejestrowana i broń, która zarejestrowana nie jest. Jest rzeczą pewną, że ten podział nie kategoryzuje broni na tą, która jest i nie jest wykorzystywana do przestępstw. Jest to dla mnie oczywiste, ale potrzeba wysiłku intelektualnego aby ten fakt przyswoić. W państwach o systemie prawnym jak Polska, każda broń niezarejestrowana jest posiadana niezgodnie z prawem. Przepisy kodeksu karnego wprowadzają fikcję prawną, której bez zmiany prawa nie można usunąć, że każdy posiadacz niezarejestrowanej broni palnej jest osobą dopuszczającą się czynu zabronionego. Jest to fikcja prawna, zakładająca, że posiadacz niezarejestrowanej broni palnej ma złe zamiary. Wynika to pewnie z bardzo wielu powodów, moim zdaniem najważniejszy jest taki, że my mamy postsowiecki system myślenia ludzi będących u władzy. W USA jest federalny zakaz rejestrowania broni palnej, tam przepisy nie czynią z posiadacza broni niezarejestrowanej przestępcy. (Rejestrowana jest w USA bardzo wąska grupa rodzajów broni – starej broni samoczynnej.) Wskazuję na to spostrzeżenie, aby dla czytelników było jasne, że niezarejestrowana broń palna, będąca w posiadaniu cywilna, wcale nie oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym dla społecznego ładu zjawiskiem.

Informacje podawane przez Small Arms Survey są szacunkowe. Z istoty rzeczy podawanie liczby egzemplarzy broni niezarejestrowanej nie może być pewne. Pozostaje zaufać, że Szwajcarska jakość i w tej sprawie nie zawodzi. Szacunki nie są przypadkowe, opierają się o badania, ankiety. Jestem przekonany, że podawane liczby są rzetelne.

Polska (około 38 milionów mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym:

968 000

Broń zarejestrowana:

380 000*

Broń niezarejestrowana:

588 000

Szacunkowa ilość broni na 100 osób:

2,51

* ta wielkość podlega w Polsce zmianom, na koniec 2017 to ponad 463 000 egzemplarzy, dzisiaj może nawet około 500 000.

Niemcy (około 82 miliony mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 15 822 000
Broń zarejestrowana: 5 830 000
Broń niezarejestrowana: 9 992 000
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 19,62

 

Czechy (około 10,5 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 1 323 000
Broń zarejestrowana: 806 895
Broń niezarejestrowana: 516 105
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 12,53

 

Słowacja (około 5,5 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 355 000
Broń zarejestrowana: 280 000
Broń niezarejestrowana: 75 000
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 6,53

 

Ukraina (około 45 milionów mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 4 396 000
Broń zarejestrowana: 800 000
Broń niezarejestrowana: 3 596 000
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 9,9

 

Białoruś (około 9,5 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 581 000
Broń zarejestrowana: 130 000
Broń niezarejestrowana: 451 000
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 6,14

 

Rosja (około 144 miliony mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 17 620 000
Broń zarejestrowana: 6 600 000
Broń niezarejestrowana: 11 020 000
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 12,29

 

Litwa (około 2,8 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 385 000
Broń zarejestrowana: 127 984
Broń niezarejestrowana: 257 016
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 13,59

 

Łotwa (około 1,96 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 205 000
Broń zarejestrowana: 70 000
Broń niezarejestrowana: 135 000
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 10,53

 

Estonia (około 1,3miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 65 000
Broń zarejestrowana: 47 000
Broń niezarejestrowana: 18 000
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 4,96

 

Węgry (około 9,8 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 1 023 000
Broń zarejestrowana: 211 300
Broń niezarejestrowana: 811 700
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 10,45

 

Rumunia (około 19,7 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 506 000
Broń zarejestrowana: 210 000
Broń niezarejestrowana: 296 000
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 2,63

 

Bułgaria (około 7,1 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 590 000
Broń zarejestrowana: 345 733
Broń niezarejestrowana: 244 267
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 8,37

 

Serbia (około 7 milionów mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 2 719 000
Broń zarejestrowana: 1 186 086
Broń niezarejestrowana: 1 532 914
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 39,14

 

Włochy (około 60,6 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 8 609 000
Broń zarejestrowana: 2 000 000
Broń niezarejestrowana: 6 609 000
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 14,4

 

Francja (około 66,9 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 12 732 000
Broń zarejestrowana: 4 501 235
Broń niezarejestrowana: 8 230 765
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 19,61

 

Szwecja (około 9,9 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 2 296 000
Broń zarejestrowana: 1 955 478
Broń niezarejestrowana: 340 522
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 23,14

 

Austria (około 8,7 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 2 577 000
Broń zarejestrowana: 837 000
Broń niezarejestrowana: 1 740 000
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 29,99

 

Anglia i Walia (Anglia około 52 miliona mieszkańców, Walia 3 miliony mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 2 731 000
Broń zarejestrowana: 1 870 735
Broń niezarejestrowana: 860 265
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 4,64

 

Szwajcaria (około 8,3 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 2 332 000
Broń zarejestrowana: 791 719
Broń niezarejestrowana: 1 540 281
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 27,58

 

Chiny (około 1,37 miliarda mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 49 735 000
Broń zarejestrowana: 680 000
Broń niezarejestrowana: 49 055 000
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 3,58

 

Australia (około 24,13 miliona mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 3 573 000
Broń zarejestrowana: 3 158 795
Broń niezarejestrowana: 414 205
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 14,5

 

USA (około 325 milionów mieszkańców)

Szacunkowa ilości broni w posiadaniu cywilnym: 393 374 000
Broń zarejestrowana: 1 073 743
Broń niezarejestrowana: 392 273 257
Szacunkowa ilość broni na 100 osób: 120,48

To tylko wybrane państwa. Na stronie smallarmssurvey.org znajdziecie aktywną mapę, z której można odczytać dane dotyczące wszystkich państw na świecie.

Bardzo to ciekawa lektura, wymaga czasu i sporo uwagi. Niestety Polska jest na szarym końcu statystyk w zakresie statystycznej ilości egzemplarzy broni. Jest źle, a może i bardzo źle. Oczywiście może być jeszcze gorzej i zdaje się, że nawet są tacy w Polsce co na to gorzej mają plany. Nie nawiązujemy w żadnej mierze do średniej europejskiej. To nie jest odkrywcze, to wiem od lat i wiedzą to chyba już wszyscy Polacy.

Na coś innego zwróciłem uwagę. Otóż wyraźnie widać z danych prezentowanych na stronie Small Arms Survey, że naprawdę sporo broni jest na świecie niezarejestrowanej. Myślę, że większość z tego co posiadają cywile, nie jest odnotowana żadnym rejestrze. Wywodzę z tego wniosek,  że tworzenie rejestrów, podnoszenie rygoryzmów dla praworządnych posiadaczy broni, jest działaniem zupełnie bezsensownym. Jakby tych rejestrów nie napisać i tak nie będą zawierały całej broni na świecie. Trzeba uznać to za aksjomat wszelkiej dyskusji na temat posiadania broni, czy to w Polsce czy na świecie.

 

Na świecie w rękach cywilnych posiadaczy broni jest 857 milionów egzemplarzy. Ogromna większość nie jest zarejestrowana. Wniosek mam z tego taki, że tworzenie szczegółowych rejestrów posiadaczy broni nie może mieć jakiegokolwiek związku z zapewnianiem komukolwiek bezpieczeństwa, chociaż taki cel ich tworzenia jest artykułowany. Tworzy się rejestry broni, historię śledzenia broni, z argumentem, że tak będzie bezpiecznie. Rządy chcą wiedzieć gdzie ludzie trzymają broń palną, ale wyraźnie widać, że ten cel jest nie do zrealizowania. Większość broni w rękach cywili jest nie zewidencjonowana i nigdy do żadnego rejestru nie trafi.

Cel tych rejestrów musi więc być zupełnie inny, bo po co ewidencjonować pod hasłem bezpieczeństwa wyłącznie fragment rzeczywistości i to fragment będący w rękach praworządnych obywateli. Praworządnych czyli niegroźnych dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jednak rejestry są tworzone, broń kupowana przez praworządnych obywateli jest rejestrowana. Moim zdaniem rzeczywisty cel tworzenia rejestrów broni to posiadanie wiedzy o miejscu przechowywania broni i o jej właścicielu, dla potrzeb ewentualnej konfiskaty. Tylko taki można wywieść logiczny wniosek z zestawienia powyższych faktów. Do niczego innego rejestry broni nigdy nie były wykorzystywane i wykorzystane być nie mogą.

Trzeba to wiedzieć, bo świadomość prawdy pozwala widzieć rzeczywistość taką jaka ona jest, a nie taką jaka ma być w świecie wytworzonym przez zapewnienia bardzo często kłamliwych polityków.

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi.