Ćwiczenia cywilno-wojskowe Unii Europejskiej ze scenariuszem pacyfikacji kraju mającego problem z praworządnością

2018-11-16 17:24 (PAP) UE przeprowadzi ćwiczenia na wypadek ataku hybrydowego

W poniedziałek Unia Europejska rozpocznie cywilno-wojskowe ćwiczenia zarządzania kryzysowego mające wzmocnić jej zdolności do reagowania na zagrożenia hybrydowe. Po raz pierwszy “28” przeprowadzi próbę reagowania na taką skalę.

W scenariuszu przewidziano, że kraj sąsiedzki ma problemy ze stabilnością, w związku z czym UE zaczyna go wspierać. W tym czasie następują różnego rodzaju ataki w krajach członkowskich, nie tylko cybernetyczne, ale także związane z sektorem energii czy ochrony zdrowia.

“Ćwiczenia mają być reakcją na złożony kryzys, gdzie występują różne problemy, które nie są ze sobą powiązane. Musimy zobaczyć, jak różne struktury UE zadziałają” – mówił na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami w Brukseli wysokiej rangi unijny urzędnik.

W ćwiczeniach wezmą udział eksperci z Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), Sekretariatu Generalnego Rady, a także z państw członkowskich i agencji UE, takich jak Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europol. Poza państwami unijnymi ćwiczyć będzie też Norwegia, a Szwajcaria będzie pełnić rolę obserwatora.

Rozpoczęcie ćwiczeń jest poprzedzone dwutygodniową fazą wstępną, w trakcie której Europejska Służba Działań Zewnętrznych zaplanowała rozmieszczenie cywilnej i militarnej misji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, aby pomóc fikcyjnemu państwu trzeciemu borykającemu się z poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa.

W poniedziałek UE i jej państwa członkowskie będą testować swoje zdolności reagowania, odpowiadając na fikcyjne ataki hybrydowe o wysokiej intensywności wewnątrz Unii Europejskiej. Wykorzystane mają być jednocześnie wszystkie dostępne mechanizmy kryzysowe, w tym reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych (IPCR), mechanizmy ochrony ludności, energetyczne i zdrowotne.

Działania te mają być prowadzone równolegle z ćwiczeniem dowodzenia ze sztabem NATO. Celem ma być rozwijanie interakcji między obiema organizacjami, jeśli chodzi o “świadomość sytuacyjną”, reakcje kryzysowe i komunikację strategiczną w trudnych momentach.

UE i NATO postanowiły zintensyfikować współpracę w tych obszarach w deklaracjach z 2016 r. oraz 2018 r. Po raz pierwszy równoległe i skoordynowane ćwiczenia obu organizacji przeprowadzono w 2017 r. Wówczas jednak NATO było liderem ćwiczeń, a UE prowadziła równolegle mniejszą aktywność.

Celem ćwiczenia o nazwie “EU HEX-ML 18 (PACE)” ma być poprawa i zwiększenie zdolności reagowania w trudnym, ale jednocześnie kontrolowalnym środowisku na złożony kryzys o charakterze hybrydowym z wymiarem wewnętrznym i zewnętrznym. Ćwiczenia zakończą się 23 listopada.

Oj niepotrzebnie się pytam kto to będzie hybrydowo atakował. Nikt nie będzie atakował, to będzie pacyfikacja tego kto nie jest dostatecznie praworządny. Tak będzie się nazywała pacyfikacja niepodporządkowujących się oczekiwaniom nowej rzeszy europejskiej.

Jeszcze nie ma armii europejskiej, a już są ćwiczenia z praktycznego stosowania praworządności. Praworządność jest tak cenna, że użycie siły militarnej przeciwko bezbronnym cywilom zostanie usprawiedliwione.

Unia Europejska na naszych oczach staje się totalitarnym państwem. Przetrwanie Polski staje się coraz bardzie zagrożone. Rządzą nami ludzie, którzy są międzynarodówką socjalistyczną, stawiający na wciśnięcie Polski w trybu rzeszy europejskiej.

Posłuchajcie, chociaż wielu  zgrzyta zębami na to co mówi pastor Chojecki. Posłuchajcie, bo nie usłyszycie tego nigdzie więcej.

Czas nam się powoli  kończy. Zostaniemy na siłę spacyfikowani przez bratnie wojska europejskie, kiedyś się pisało sowieckie.