Pakiet migracyjny ONZ ma na celu zalegalizowanie nielegalnej imigracji, wprost potwierdza to Watykan

2018-11-22 19:15 (PAP) Węgry/Szijjarto: celem globalnego paktu ONZ legalizacja nielegalnej migracji

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto oświadczył w czwartek, że celem globalnego paktu migracyjnego ONZ jest legalizacja nielegalnej imigracji, co określił jako absolutnie nie do przyjęcia. Mówił o tym na konferencji prasowej w Budapeszcie.

„Pakiet migracyjny ONZ ma na celu zalegalizowanie nielegalnej imigracji” – oznajmił Szijjarto, dodając, że według węgierskiego rządu jest to dokument skrajnie proimigracyjny, szkodliwy i niebezpieczny. Zaznaczył też, że jest on nie do przyjęcia, gdyż narusza suwerenność państw członkowskich ONZ.

„ONZ chce popełnić ten sam błąd co Unia Europejska, która chciała rozwiązać problem poprzez obowiązkowe kwoty” – dodał.

W jego ocenie globalny pakt „jest jeszcze bardziej niebezpieczny”, gdyż jest to inicjatywa ogólnoświatowa.

Porozumienie to – Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – zostało wypracowane na forum ONZ. Ma to być pierwszy dokument kompleksowo regulujący międzynarodowe przepływy osób. Nie będzie miał mocy prawnie wiążącej, ma za to upowszechnić standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym zakresie.

Brak poparcia dla paktu zadeklarowały dotąd Australia, Austria, Bułgaria, Czechy, Izrael, USA, Węgry i Polska.

2018-11-22 12:36 (Media/PAP) “SZ”: pakt ONZ wyznacza najmniejszy wspólny mianownik ws. migracji

Prawicowi populiści przedstawili opinii publicznej przeinaczoną interpretację paktu ONZ ws. migracji; w rzeczywistości dokument ten nie jest przełomem w debacie o migracji, a jedynie wyznacza jej najmniejszy wspólny mianownik – ocenia “Sueddeutsche Zeitung”.

“Czym jest ten pakt? Jeśli wierzyć jego przeciwnikom, jest to +ukryty program przesiedleń dla migrantów ekonomicznych i uciekających przed biedą+, który nakładałby na Niemcy daleko idący obowiązek ich przyjmowania i zapewnienia wszystkim dostępu do systemu świadczeń społecznych” i który sprawi, że “do Niemiec setkami tysięcy będą napływać migranci” – odnotowuje w czwartek niemiecki dziennik.

Jak pisze, prawicowi populiści w Europie, w Niemczech reprezentowani przez partię AfD, zdołali “rozpowszechnić swoją skrzywioną interpretację tego dokumentu w różnych częściach Unii (Europejskiej – PAP)”.

Zdaniem gazety są ku temu dwa powody. Po pierwsze – wskazuje “SZ” – niemieckie MSZ “zbyt późno rozpoznało lęki i obawy narastające w informacyjnych bańkach (w jakich żyją użytkownicy) mediów społecznościowych”, co gazeta ocenia jako “poważne niedopatrzenie w czasach, gdy coraz ważniejsze jest, by nie pozostawiać objaśniania (rzeczywistości) populistycznym mącicielom”.

Po drugie – pisze “SZ” – pakt “sam siebie chwali jako kamień milowy, nadając sobie ważności, której nie posiada”. To “oświadczenie woli”, które “w rzeczywistości nie nakłada prawnych zobowiązań na żadne zgadzające się na nie państwo”; ponadto “nie ogranicza ono, a wręcz wzmacnia +suwerenne prawo państw do samodzielnego kształtowania narodowej polityki migracyjnej+” – wskazuje gazeta. To “najmniejszy wspólny mianownik, który jest lepszy niż nic” – dodaje.

Zdaniem “SZ” nawet bez udziału niektórych państw, takich jak “USA, Australia i kraje europejskie, w których współrządzą prawicowi populiści lub w których panuje obawa przed prawicowo-populistycznymi nastrojami”, pakt migracyjny to “pierwszy krok do zrozumienia, że globalne zjawisko migracji da się zarządzać tylko w sposób globalny”.

Jako paradoks ocenia gazeta fakt, że zgody na pakt odmawia kilka krajów zachodnich, bo – jak wskazuje – wiele zawartych w pakcie postulatów, m.in. zobowiązanie do zapobiegania nieregularnej migracji, walki z przemytnikami i handlarzami ludźmi oraz przyjmowania z powrotem swoich obywateli (…)”, uwzględniało właśnie ich interesy.

“Krytyka z prawicy dotyczy tego, że pakt kładzie nacisk na elementarne prawa tych ludzi (tj. migrantów – PAP), nawet wtedy, gdy nie uciekają przed wojną i prześladowaniem” – ocenia “SZ”, pisząc, że w pakcie “nie ma nic, co w Niemczech nie było już od dawna regulowane w sposób wiążący przez prawo niemieckie lub europejskie”.

Rząd Niemiec nie zajął dotąd oficjalnego stanowiska w sprawie “Globalnego porozumienia na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji”. Kanclerz Angela Merkel, przemawiając w środę podczas debaty budżetowej w Bundestagu, wyraziła zaniepokojenie wzrastającym nacjonalizmem i broniła paktu migracyjnego ONZ, krytykowanego także w jej własnej partii CDU.

We wtorek rząd Polski zdecydował, że nie poprze tego dokumentu. Wcześniej brak poparcia dla paktu migracyjnego wyraziły m.in. USA, Węgry, Austria, Bułgaria, Chorwacja i Czechy. PAP)

2018-11-21 15:48 (dpa/PAP) Niemcy/Merkel: sprzeciw wobec paktu migracyjnego to “nacjonalizm w najczystszej postaci”

Przemawiając w środę podczas debaty budżetowej w Bundestagu, kanclerz Niemiec Angela Merkel wyraziła zaniepokojenie wzrastającym nacjonalizmem i broniła paktu migracyjnego ONZ, krytykowanego także w jej własnej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU).

“Ten pakt w sprawie migracji, tak samo jak pakt w sprawie uchodźców, jest właściwą próbą odpowiedzi w kwestii rozwiązywania globalnych problemów także na płaszczyźnie międzynarodowej i przy wspólnym udziale” – powiedziała Merkel w swym pierwszym wystąpieniu w parlamencie od czasu poinformowania, że na grudniowym zjeździe CDU w Hamburgu nie wystawi swej kandydatury w wyborach na przewodniczącego partii, którą kieruje nieprzerwanie od ponad 18 lat.

Zdaniem szefowej niemieckiego rządu ci, którzy uważają, że mogą sami rozwiązać wszystkie problemy migracyjne, myślą w rzeczywistości tylko o sobie. “To nacjonalizm w najczystszej postaci” – zaznaczyła.

Porozumienie GCM (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) zostało wypracowane na forum ONZ. Ma to być pierwszy dokument kompleksowo regulujący międzynarodowe przepływy osób. Nie będzie miał mocy prawnie wiążącej, ma za to upowszechnić standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym zakresie.

Planowany jest także kolejny pakt dotyczący uchodźców. Merkel stwierdziła, że jest on w “narodowym interesie”, gdyż może polepszyć warunki, w jakich znajdują się wygnańcy i migranci zarobkowi. “Chcemy, by wtedy, gdy w Katarze wznoszone są stadiony, zatrudnieni tam robotnicy budowlani byli traktowani rozsądnie, by nie byli wykorzystywani, byśmy nie mieli od czynienia z pracą dzieci” – podkreśliła. Przypomniała jednocześnie, że pakt migracyjny nie jest prawnie wiążący i nie zmieni obowiązujących w poszczególnych państwach przepisów.

Merkel wyraziła nadzieję, że mimo trudnych kompromisów porozumienie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zostanie zaakceptowane przez wszystkich 27 państw członkowskich. “Powstrzymuje się jeszcze tylko Hiszpania”, która domaga się jednoznacznego stanowiska w kwestii przyszłych negocjacji na temat statusu Gibraltaru, co zdaniem niemieckiej kanclerz może zostać załatwione na unijnym szczycie w sprawie Brexitu w najbliższą niedzielę. (PAP)


2018-11-20 14:56 (PAP) Rząd: Polska nie poprze globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji (opis)

Polska nie poprze globalnego porozumienia ONZ dotyczącego migracji – zdecydował we wtorek rząd. W komunikacie MSWiA wskazano m.in., że porozumienie jest sprzeczne z priorytetami polskiego rządu.

Rząd zdecydował, że Polska nie poprze “Globalnego porozumienia na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji” zarówno podczas międzynarodowej konferencji w sprawie przyjęcia tego dokumentu, zaplanowanej w Marrakeszu 10 i 11 grudnia br., jak i w trakcie późniejszego głosowania podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu przekazano, że “dokument nie spełnił postulatów Polski dotyczących potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej”.

Ponadto, jak wskazano, “obecne w ostatecznym projekcie sformułowania – szczególnie dotyczące kwestii rozróżnienia między migrantami legalnymi i nielegalnymi – mogą powodować znaczne trudności w interpretacji i implementacji porozumienia”.

We wtorkowym komunikacie MSWiA wskazano, że “porozumienie jest sprzeczne z priorytetami polskiego rządu, którymi są bezpieczeństwo polskich obywateli i utrzymanie kontroli nad przepływami migracyjnymi”.

W komunikacie MSWiA zaakcentowano, że zdaniem Polski dla osób dotkniętych konfliktami wojennymi najskuteczniejsza jest pomoc na miejscu. “Właśnie dlatego rząd kieruje pomoc humanitarną głównie do Syrii i Iraku. Rząd RP z każdym rokiem zwiększa środki finansowe na pomoc humanitarną i rozwojową. W 2017 r. sama pomoc humanitarna była sześciokrotnie większa niż w 2015 r. i wynosiła 174 mln zł. Razem z pomocą rozwojową suma ta wyniosła 2,5 mld zł. Ta strategia jest konsekwentnie realizowana również w 2018 r. – pomoc ukierunkowana na działania u źródła stanowi realne wsparcie zarówno dla migrantów, jak i dla państw pochodzenia i tranzytu” – wskazał resort.

Porozumienie Global Compact na rzecz bezpiecznej, uregulowanej i legalnej migracji (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – tzw. GCM) zostało wypracowane na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma to być pierwszy dokument kompleksowo regulujący międzynarodowe przepływy osób. Nie będzie miał mocy prawnie wiążącej, ma za to upowszechnić standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym zakresie.

Do paktu nie przystąpią m.in. Stany Zjednoczone, Austria, Węgry i Czechy. Na początku listopada premier Mateusz Morawiecki mówił, że bardzo prawdopodobne (???), że Polska nie będzie częścią globalnego paktu ONZ w sprawie migracji.

Dokument ma zostać oficjalnie przyjęty przez kraje Organizacji Narodów Zjednoczonych w Marrakeszu w grudniu br. Punktem wyjścia do podjęcia międzynarodowych rozmów na temat paktu była tzw. deklaracja nowojorska z września 2016 roku, przyjęta jednomyślnie przez 193 państwa zasiadające w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców został uprawniony na podstawie deklaracji nowojorskiej do zaproponowania światowego paktu mającego na celu wzmocnienie i koordynację międzynarodowych starań o poprawę losu uchodźców i migrantów. (PAP)

2018-11-02 19:21 (PAP) Papież: Migranci są maltretowani, światowe pakty ws. migracji są potrzebne

Migranci i uchodźcy są lekceważeni, wyzyskiwani, gwałceni i maltretowani – napisał papież Franciszek do uczestników forum na temat migracji odbywającego się w Meksyku. Położył nacisk na znaczenie przygotowywanych światowych porozumień w sprawie migracji.

W orędziu wysłanym do meksykańskiej stolicy na VIII obrady forum społecznego rozpoczętego w piątek Franciszek wyraził przekonanie, że “pozytywna przemiana” społeczeństw zaczyna się od odrzucenia wszelkiej niesprawiedliwości, która “szuka dzisiaj usprawiedliwienia w mentalności odrzucenia”.

A to jest, dodał, “pandemiczna” choroba współczesnego świata.

Zdaniem papieża trzeba się jej przeciwstawić, oddając głos tym, którzy go nie mają. “Wśród nich są migranci, uchodźcy i ludzie wysiedleni, którzy są lekceważeni, wyzyskiwani, gwałceni i maltretowani przy nagannym milczeniu wielu” – podkreślił Franciszek.

Wskazał, że należy wykorzystać zdolności i aspiracje migrantów oraz uchodźców do budowy bardziej sprawiedliwych i solidarnych społeczeństw, “zdolnych przywrócić godność tym, którzy żyją w wielkiej niepewności i nie mogą marzyć o lepszym świecie”.

Papież przypomniał, że w ostatnich kilku latach społeczność międzynarodowa zaangażowała się w procesy konsultacji i negocjacji, których celem jest przyjęcie dwóch globalnych porozumień; “jednego w sprawie bezpiecznej, zorganizowanej i legalnej migracji, a drugiego w sprawie uchodźców”. Odnotował zarazem wkład Stolicy Apostolskiej w prace nad tymi porozumieniami i proponowane przez nią skuteczne kroki w odpowiedzi na obecne wyzwania migracyjne. Jak wyjaśnił, wyrażają je cztery słowa: “przyjmować, chronić, promować i integrować”.

“Niezależnie od ich ograniczeń, na które Stolica Apostolska zwróciła uwagę, i ich niezobowiązującego charakteru światowe pakty stanowią punkt odniesienia dla rozwoju politycznych propozycji i podjęcia konkretnych działań” – ocenił papież.

Zachęcił organizacje społeczne i ruchy ludowe do “współpracy na rzecz masowego rozpowszechnienia punktów globalnych paktów, których celem jest integralna promocja migrantów oraz uchodźców i wspólnot przyjmujących ich”. Ponadto Franciszek napisał, że organizacje te powinny zaangażować się w krzewienie “bardziej sprawiedliwego” dzielenia się odpowiedzialnością w niesieniu pomocy osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom.

Zaapelował też o podjęcie wszystkich niezbędnych wysiłków na rzecz uwolnienia ofiar handlu ludźmi.

Na koniec depesza prosto z piekła. Agentura piekielna wprost nadaje:

2018-11-28 19:30 (PAP) Watykan opowiada się za przyjęciem Światowego Paktu ws. Migracji

Watykan opowiada się za przyjęciem Światowego Paktu ws. Migracji – oświadczył w środę podsekretarz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego z jej sekcji ds. migrantów i uchodźców ojciec Michael Czerny. Migracja musi być bezpieczna i legalna – dodał.

“My jako Stolica Apostolska jesteśmy zainteresowani przyjęciem paktu nie tylko od teraz, ale od początku” – wyjaśnił ojciec Czerny podczas spotkania z prasą zagraniczną w Rzymie na dwa tygodnie przed obradami w Marrakeszu, gdzie dokument ma zostać podpisany.

Następnie powiedział: “Dla Stolicy Apostolskiej ważne jest to, by migracja była bezpieczna, uporządkowana i legalna”; zwłaszcza w przypadku “najsłabszych migrantów”.

Podkreślił, że Watykan bardzo intensywnie pracował nad paktem i na podstawie swoich doświadczeń przygotował dwadzieścia propozycji konkretnych działań duszpasterskich.

“W ten sposób podzieliliśmy się z innymi krajami rezultatami tego, co robimy, czego chcemy i o czym marzymy” – dodał o. Czerny.

Przedstawiciel watykańskiego urzędu zaznaczył: “Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że pakt oparty jest na pragnieniu krzewienia dialogu i kultury spotkania. Nawet jeśli są powody do strachu, to nie można pozwolić na to, aby decydował”.

“Mamy nadzieję na to, że zachęcimy Kościoły we wszystkich krajach, by towarzyszyły w tym bardzo ważnym procesie, który wyraża wolę, pragnienie i politykę Kościoła wobec migrantów” – wyjaśnił ojciec Czerny.

Zastrzegł, że choć niektóre kraje nie zamierzają podpisać dokumentu, Watykan zachowuje optymizm co do jego przyszłości.

“Nie chodzi o to, kto podpisze i kto nie, ale o to, by działać razem. Myślę, że stopniowo będziemy mieli wszędzie bardziej humanitarną i godną odpowiedź” na migrację – stwierdził o. Czerny.

W środę włoski rząd ogłosił, że jego delegacja nie pojedzie do Maroka, gdzie pakt ma zostać oficjalnie przyjęty, i go nie podpisze. Gabinet Giuseppe Contego chce, aby decyzję w sprawie jego przyjęcia lub odrzucenia podjął włoski parlament po debacie na ten temat.

W lipcu dokument został wstępnie zaakceptowany w Marrakeszu przez 192 kraje członkowskie ONZ.

Światowego Paktu w sprawie Migracji nie podpisze między innymi Polska. Podobne decyzje zapowiedziały Austria, Węgry, Czechy, Izrael i USA.


 

Nie za bardzo jest tu potrzeba komentowania. Minister spraw zagranicznych Węgier, wyjaśnił wszystko, a watykańscy duchowni potwierdzili: migracja ma być legalna. Cóż to oznacza? Właśnie to co powiedział pan minister z Węgier: Pakiet migracyjny ONZ ma na celu zalegalizowanie nielegalnej imigracji.

Mnie, pomimo deklaracji rządu PRL-pis, niepokoi tylko prawdopodobieństwo tego, że Polska nie będzie stroną tej szaleńczej umowy.

Sprawa ważna, trzeba ją śledzić i patrzeć jak się rozwija.

Taka mi myśl przyszła teraz. Kim był Hitler ze względu na wyznawane antywartości? Hitler był lewicowcem, prekursorem masowej imigracji ludności, wykonywanej przy pomocy siły. Pacyfikacja Zamojszczyzny najlepszym tego przykładem i nasiedlanie tam obcych ludzi. Moja babcia wspominała i mówiła besaraby, na tych, którym lewicowi Niemcy oddali jej dom i gospodarkę na jakiś czas we władanie.

Czy nie dostrzegacie podobieństwa z tym co dzisiaj robi lewicowa pani Merkel, ONZ i cała postępowania lewica wspiera przez lewicowy Watykan?

Nie muszę chyba przekonywać specjalnie mocno, że prewencyjnie dla zapewnienia bezpieczeństwa imigrantom, tym gwałcącym, rabującym i mordującym mieszkańców zasiedlanych  terenów, zostaną tubylcy rozbrojeni. Tubylcy czyli my, ludzie zdaje uznający siebie za cywilizowanych. To jest zupełnie oczywiste dalsze działanie międzynarodówki socjalistycznej dla światowego pokoju, bezpieczeństwa czyli nowego, totalitarnego porządku świata. Biblia o tym wszystkim poucza, tylko wy nie chcecie czytać. Będziecie kiedyś płakać, normalnymi łzami, za jakiś czas, z tego powodu żeście nie czytali…

Gdyby kto chciał zmądrzeć i zacząć czytać, chętnie wyślę za darmo Nowy Testament. Szczegóły we wpisie Dostawa amunicji na zło, głupotę i socjalizm.