Brazylijczycy przygotowują się do zmiany restrykcyjnych przepisów regulujących dostęp do broni palnej

Portal breitbart.com informuje, że Brazylijczycy przygotowują się do zmian przepisów regulujących dostęp do broni palnej.

W kampanii wyborczej Jaira Bolsonaro obietnica przywrócenia Brazylijczykom prawa do broni, stała się jednym z centralnych tematów. Po wygranych wyborach, gdy Jair Bolsonaro jest prezydentem elektem i oczekuje na objęcie urzędu z dniem 1 stycznia 2019 roku, brazylijscy kongresmeni przygotowują się do zmiany przepisów o broni.

Już podczas prezydenckiej kampanii wyborczej Sostenes Cavalcante z wpływowego stronnictwa ewangelicznych chrześcijan w brazylijskim Kongresie, popierając kandydaturę Bolsonaro deklarował, że kluczową sprawą jest uproszczenie prawa i umożliwienie każdemu praworządnemu Brazylijczykowi na posiadanie i noszenie broni.

Podczas kampanii wyborczej Jair Bolsonaro mówił, że każdy praworządny obywatel powinien mieć prawo do posiadania i noszenia broni do obrony własnej. Jeżeli ktoś włamie się do twojego domu masz prawo zareagować – mówił Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro od 28 lat, tj. przez cały czas bycia kongresmenem, postulował przywrócenie Brazylijczykom prawa do posiadania i noszenia broni do samoobrony.

Gdy zwycięstwo konserwatywnego kandydata wydawało się pewne, brazylijscy kongresmeni przygotowali projekt ustawy, który będzie procedowany niezwłocznie po objęciu urzędu przez dzisiejszego prezydenta elekta. Projekt przewiduje przyznanie praworządnym obywatelom prawa do broni do samoobrony i własnego mienia, obniżenie wieku uprawniającego do posiadania broni z 25 do 21 lat, umożliwienie noszenia broni w celu obrony własnej.

Obecne przepisy w Brazylii traktowane są jako niezwykle restrykcyjne. Przepisy uchwalone w 2003 roku wymagają od kandydatów starających się o pozwolenie na broń wieku co najmniej 25 lat, niekaralności, udowodnienia stałego zatrudnienia i stałego miejsca zamieszkania, przejścia testów psychologicznych i szkolenia w posługiwaniu się bronią. Broń można posiadać wyłącznie w domu. Broń dla sportu można przewozić wyłącznie na strzelnice licencjonowanych klubów strzeleckich. Aby uzyskać broń do obrony własnej trzeba udowodnić policji powód jej posiadania.

Dla Brazylijczyków jest oczywiste, że deklaracja prezydenta bardzo szybko stanie się prawem. W pierwszym po wyborach telewizyjnym wywiadzie, Jair Bolsonaro powiedział: Musimy odrzucić politycznie poprawne myślenie, że rozbrojenie wszystkich sprawi, że Brazylia stanie się lepszym miejscem. Surowe przepisy o broni nie powstrzymały przestępców przed jej zdobywaniem – dodał prezydent elekt.

W związku z tymi faktami Brazylijczycy zapisują się, nie czekając na zmianę przepisów, na naukę strzelania, a brazylijski producent broni Taurus zapasy magazynowe zwiększył o 400%.

(źródło breitbart.com bloomberg.com nytimes.com)

Brazylijczycy mają szczęście? O nie! Brazylijczycy sięgnęli  po mądrość, dobrze wybrali i teraz mają Boże błogosławieństwo w ważnych sprawach. Przypominam, że zwycięstwo Bolsonaro w wyborach prezydenckich jest ściśle związane z faktem, że ewangeliczni chrześcijanie z Brazylii zainteresowali się polityką, a jest ich tam na tyle dużo, że stanowią istotną siłę w społeczeństwie. Przekłada się to na Kongres i na urząd prezydenta. Jair Bolsonaro został prezydentem właśnie dzięki poparciu ewangelicznych chrześcijan.

Brazylia przestała być krajem opanowanym przez katolickie zabobony, a staje się republiką chrześcijańską na wzór i podobieństwo Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oto tajemnica brazylijskiego sukcesu i oto powód, który sprawia, że prawo do broni już za kilka tygodni będzie Brazylijczykom przywrócone.

Pamiętajcie, co człowiek sieje to i żąć będzielist do Galacjan rozdz. 6 wers 7 – to podstawowa prawda Biblijna.

Popierasz katolicyzm – będzie w Polsce socjalistyczne rozbrojenie. Zwracasz się ku Bogu objawionemu w Biblii – będziesz rozumnie patrzył na prawo ludzi do posiadania i noszenia broni palnej. Nie będzie prawa do broni w Polsce, do póki Polska będzie prowadzona przez katolicki przywódców. To moim zdaniem jest zupełnie oczywiste i proste, a i widoczne jak na dłoni w dzisiejszej polskiej praktyce politycznej.