KGP: jest prawnie dopuszczalne tzw. “krzyżowe” użyczanie broni palnej pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na broń w celu łowieckim lub sportowym

Szczęśliwym finałem zakończyła się dyskutowana szeroko w środowisku strzeleckim sprawa użyczenia strzelby przez myśliwego osobie posiadającej pozwolenie sportowe. Komenda Główna Policji, a konkretnie pani mł. insp. Agnieszka Rosiak – Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych Biura Prewencji KGP – dokonała prawidłowej wykładni ustawy. Poniżej przedstawiam całą decyzję z uzasadnieniem, a decyzja sprowadza się do takiej oto tezy:

Sprawę opisywałem w czterech wpisach pt. W sprawie użyczania broni palnej KGP trwa w swoim urągającym przepisom stanowisku, W tym państwie jedno jest robione naprawdę dobrze – urzędniczy terror wobec praworządnych Polaków, Użyczenie broni palnej przez myśliwego osobie posiadającej pozwolenie na broń w celu sportowym, jest legalne i nielegalne jednocześnie oraz Kolejna odsłona zgodnego z prawem użyczenia broni, dzisiaj pod tytułem: “jesteś przestępcą”.

Problemy posiadacza pozwolenia na broń w celu łowieckim pojawiły się na skutek bezpodstawnego trwania w całkowicie błędnym stanowisku, jakie w imieniu KGP wyraziła pani mł. insp. Katarzyna Olejnik. To stanowisko w uproszeniu polegało na tym, że posiadacz pozwolenia na broń w celu łowieckim nie ma prawa użyczać broni osobie posiadającej pozwolenie w celu sportowym. Błędne stanowisko urzędnika, wyrażone w oficjalnym piśmie, ściągnęło na głowę praworządnemu posiadaczowi broni poważny stres i kłopoty.

Na szczęście KGP to nie jest betonowy monolit, nie zawsze, a miejsce do którego (od czasu do czasu) dociera racjonalna argumentacja. Tu należy się wielka pochwała dla autorki decyzji administracyjnej, która zakończyła tą nieszczęśliwą sprawę – dla pani mł. insp. Agnieszki Rosiak. Wyobrażam sobie, znając właściwości przeróżnych urzędów, że był spory nacisk na to, aby zachować poprzednie i to przez wiele lat obowiązujące błędne stanowisko KGP.

Uzasadnienie decyzji jest merytoryczne, chociaż szczerze pisząc nie rozumiem jednego akapitu. W decyzji znalazły się takie oto trzy zdania:

Jak się domyślam, bo to niestety nie zostało wprost napisane, broń jaka może być użyczana jest określona przedmiotowo, ale ten przedmiot musi być zarejestrowany jako broń w celu łowieckim lub sportowym. To jednak tylko moje przypuszczenie, bo po prostu nie rozumiem tego akapitu. Nie widzę jednak innego powodu dla którego znalazło się to zastrzeżenie w uzasadnieniu decyzji.

Moje rozumowanie w sprawie tego jaką broń można użyczać idzie dalej. Wyraża się ono w zdaniu: Dającym do używania może zatem być posiadacz broni, która odpowiada kryteriom broni, jaka może być bronią myśliwską i bronią sportową, przy czym przepis nie wymaga aby dający do używania posiadał tą broń na podstawie pozwolenia w jednym z tych celów.

Praktyczny problem może nie być zbyt istotny. Chociaż może dotyczyć osób posiadających broń, która odpowiada celom sportowym, a jest zarejestrowana jako broń w celu kolekcjonerskim. Takie przypadki mogą się pojawiać. Musimy to dzisiaj pozostawić bez rozwiązania.