Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: strzelnica powstała jedynie w wyniku przemieszczenia mas ziemi nie podlega przepisom Prawa budowlanego

Przedstawiam, dzięki uprzejmości pana Karola Garbacza ze Stowarzyszenia Strzeleckiego Garmin, najlepszego w Polsce eksperta w dziedzinie budowy amatorskich strzelnic, autora poradnika pt. Strzelnice amatorskie – Projekt Arizona przełomowy w sprawie budowy strzelnic dokument!

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Departament Prawny wydał opinię, która moim zdaniem powinna sprawić, że wreszcie amatorskie strzelnice będą mogły powstawać bez urzędniczych przeszkód.

Wprawdzie jak zastrzega autor dokumentu, wyjaśnienia nie stanowią oficjalnej wykładni prawa i nie są wiążące dla organów administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych, jednak… cóż to byłby za główny urząd, którego opinie nie miałby uznania w działaniach organów niższego rzędu?!

Opinia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego polega na takim oto , bardzo prostym i zwięźle sformułowanym rozumowaniu:

Zgodnie z art. 1 ustawy – Prawo budowlane ustawa ta normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Natomiast przez obiekt budowlany należy rozumieć: budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane).

Obecnie, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, aby obiekt mógł zostać uznany za obiekt budowlany, musi być wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Tym samym przykładowo obiekt, który powstał jedynie w wyniku przemieszczenia mas ziemi, nie jest obiektem budowlanym, bowiem nie spełnia definicji z art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

Strzelnica, która nie spełnia powyższej definicji, nie jest obiektem budowlanym, co w konsekwencji oznacza, że nie wymaga pozwolenia na budowę, nie wymaga pozwolenia na użytkowanie i znajduje się poza zakresem kompetencji organów nadzoru budowlanego.

Natomiast jeśli jakaś strzelnica jest obiektem budowlanym, wówczas będą miały do niej zastosowanie przepisy ustawy – Prawo budowlane.

To wszystko jest tak proste, tak przejrzyste, że nie wymaga absolutnie żadnego komentarza. Aż mi głupio, że na to proste rozumowanie sam nie wpadłem. 🙁 Może za mało interesuję się prawnymi aspektami budowy strzelnic.

Dokument w oryginale, podbierajcie, rozpowszechniajcie, korzystajcie ile tylko można.

Download (PDF, 155KB)