Socjalistyczny rząd PiS potraktował ponad 28 tys. przestrzegających prawa Polaków jako zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Gdy tylko powziąłem wiedzę, że skrajnie lewicowy rząd PiS planuje urządzić strefę wolną od broni (gun free zone) na terenie miasta stołecznego Warszawy, skierowałem takie jak poniżej zapytanie o udzielenie informacji publicznej.

Chodzi oczywiście o rozporządzenie MSWiA o zakazie noszenia i przenoszenia broni w Warszawie przed, w czasie i po Konferencji Bliskowschodniej.

Wnoszę o udzielenie informacji publicznej przez udzielenie odpowiedzi na pytanie:

– ile osób posiadających pozwolenie na broń do ochrony osobistej zamieszkałych w Warszawie (tj. pozostających w trwałym, realnym i ponadprzeciętnym zagrożeniu życia i zdrowia) zostanie pozbawionych możliwości noszenia broni w celu ochrony osobistej, w okresie od 11 lutego do 15 lutego 2019 roku, na skutek wprowadzenia projektowanego przez MSWiA zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie załadowanym na terenie miasta stołecznego Warszawy? https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320602/katalog/12566488#12566488

 

Pytanie zadałem Komendzie Stołecznej Policji oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Komenda Stołeczna Policji odpowiedziała bardzo szybko, ale odpowiedzią wymijającą.

Download (PDF, 770KB)

 

Ewentualnie można było uznać, że dzielni policjanci z KSP nie zrozumieli  prostegopytania, zatem zadałem im kolejne pytanie, jeszcze prościej napisane, o takie:

Wnoszę o udzielenie informacji publicznej przez:

– wskazanie ile osób z miejscem zamieszkania na terenie miasta stołecznego Warszawy posiada pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej.

 

Liczą, jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi.

MSWiA zaś odpisało dzisiaj:

Download (PDF, 304KB)

 

Okazuje się, że MSWiA nie miało kłopotów ze zrozumieniem dość prosto sformułowanego pytania, tylko informacji brak.

Tak czy inaczej dzięki bezsensownemu rozporządzeniu ponad 28 tysięcy przestrzegających prawa osób zostało potraktowanych jako stanowiących zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Rząd PiS traktuje przestrzegających prawo Polaków posiadających broń, jako przystało na solidnych komunistów. przestrzegający prawo Polacy od zawsze stanowią dla komuchów problem, w szczególności taki, że zagrażają porządkowi publicznemu.

Obawiam się, że ten konkretnie socjalistyczny rząd już wkrótce ogłosi program społeczny, reklamowany takim plakatem: