Broń w Polsce w 2018 – statystyki

Portal milmag.pl zaprezentował obszerne omówienie opublikowanych przez Komendę Główną Policji danych statystycznych o ilości pozwoleń na broń za rok 2018.

W całości za milmag.pl:

Pod koniec 2018 w Polsce były 215 602 osoby, którym wydano pozwolenia na broń w celu: ochrony osobistej (36 499), ochrony osób lub mienia (9), łowieckim (127 768), sportowym (30 792), rekonstrukcji historycznych (64), kolekcjonerskim (18 064), pamiątkowym (1668), szkoleniowym (575) i innym (163). To wzrost o 9481 w porównaniu z danymi z 31 grudnia 2017. Wówczas strzelców było 206 124.

Policja informuje, że wydała w całym 2018 roku 121 pozwoleń do celu ochrony osobistej, 4296 do celu łowieckiego, 5172 do celu sportowego, 3 do celu rekonstrukcji historycznych, 6522 do celu kolekcjonerskiego, 16 do celu pamiątkowego, 162 do celu szkoleniowego i 10 do innego celu.

Liczba pozwoleń na broń wydanych do celów wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Ogółem oznacza to, że między 31 grudnia 2017 a 31 grudnia 2018 o 4429 spadła liczba pozwoleń do celu ochrony osobistej (wynika to głównie z rezygnowania z przedłużania pozwolenia przez posiadaczy broni gazowej, którzy zmuszeni zostali do obowiązkowych – a przede wszystkim kosztownych – badań co 5 lat), bez zmian pozostaje do celu ochrony osób lub mienia, o 2442 wzrosła liczba pozwoleń do celu łowieckiego, o 4852 wzrosła liczba pozwoleń do celu sportowego, o 4 wzrosła liczba pozwoleń do celu rekonstrukcji historycznych, o 6508 wzrosła liczba pozwoleń do celu kolekcjonerskiego, o 23 spadła liczba pozwoleń do celu pamiątkowego, o 140 wzrosła liczba pozwoleń do celu szkoleniowego i o 16 spadła liczba pozwoleń do innego celu.

Liczba zarejestrowanych egzemplarzy broni do celów, wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Jednocześnie poinformowano, że w kraju zarejestrowanych jest 505 429 sztuki broni, czyli jest ich o 41 661 niż podawano na 31 grudnia 2017. W tym 40 641 konstrukcje strzeleckie są zarejestrowane do celów ochrony osobistej (spadek o 4 241), 10 do celu ochrony osób lub mienia (bez zmian w porównaniu z 2018), 322 451 do celu łowieckiego (wzrost o 10 383), 76 761 do celu sportowego (wzrost o 14 166), 240 do celu rekonstrukcji historycznej (wzrost o 16 w porównaniu z rokiem ubiegłym), 59 318 do celu kolekcjonerskiego (bezprecedensowy wzrost o 20 538 konstrukcji strzeleckich!), 2444 do celu pamiątkowego (spadek o 3 sztuki), 3418 do celu szkoleniowego (wzrost o 817) i 146 do innego celu (spadek o 15 w porównaniu z 31 grudnia 2017).

Dynamika zmian w liczbie uzyskiwanych pozwoleń na broń do różnych celów w latach 2014- 2018

Warto też zwrócić uwagę, że na jedno pozwolenie do celu ochrony osobistej było zarejestrowanych średnio 1,11 sztuk broni, do celu ochrony osób lub mienia 1,11, do celu łowieckiego 2,52 sztuki, do celu sportowego 2,49 sztuki, do celu rekonstrukcji historycznych 3,75 sztuki, do celu kolekcjonerskiego 3,28 sztuki, do celu pamiątkowego 1,47 sztuki, do celu szkoleniowego 5,94 sztuki, a do innego celu 0,9 sztuki.

Analiza milmag.pl:

Choć liczba zarówno pozwoleń, jak i broni rośnie, to jednak porównanie liczby nowych pozwoleń w latach 2014-2018 wskazuje na kilka trendów. Po pierwsze od 2016 systematycznie spada liczba pozwoleń wydawanych do celu łowieckiego. W ostatnim roku znacząco. Po drugie, wyhamowała po olbrzymim skoku w 2016 liczba pozwoleń do celu sportowego. Utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie. Największy przyrost i skok odnotowany jest w pozwoleniach do celu kolekcjonerskiego. Pierwszy raz w 2018 liczba nowych pozwoleń tej kategorii przekroczyła – i to znacząco – liczbę pozwoleń do celu sportowego i łowieckiego.

Moim zdaniem:

Wyraźnie wynika, z tych zestawień, że Polacy są zainteresowani uzyskiwaniem pozwoleń na broń, jednak szukają najmniej kłopotliwych metod w pokonaniu drogi administracyjnej. Wiadome jest, że stosunkowo najprostszą formułą posiadania broni, jest pozwolenie kolekcjonerskie. W tym znaczeniu najprostszą, że nie jest wymagane dość kosztowne i kłopotliwe utrzymywanie uprawnień sportowych. Raz pokonane trudności administracyjne sprawiają, że można posiadać pozwolenie na broń tylko na podstawie przynależności do stowarzyszenia kolekcjonerskiego.

Ten wniosek moim zdaniem świadczy, że konieczne jest uproszczenie rygorów pozwolenia sportowego, bo jestem przekonany, że pozwolenie sportowe powinno być podstawową formą posiadania broni. Sportowe, bo generujące stałe doskonalenie i utrzymywanie umiejętności strzeleckich. Niestety dzisiaj to pozwolenie jest dość kłopotliwe, a trudności piętrzone przed klubami sportowymi przez PZSS powodują, że traci to pozwolenie atrakcyjność.

Jeszcze nie jedna analiza się pojawi…