W 2018 r. wydano 16 150 pozwoleń na broń, na ich podstawie można nabyć ponad 135 tys. egzemplarzy broni

Komendy Wojewódzkie Policji z całej Polski oraz Komenda Stołeczna Policji przekazują do Komendy Głównej Policji o wiele więcej informacji niż, te które opublikowano kilka tygodni temu na stronie statystyka.policja.pl. O informacjach prezentowanych publicznie zawiadamiałem we wpisie pt. Broń w Polsce w 2018 – statystyki. Dzisiaj zaprezentuję nieco informacji, które nie są publikowane, ale są dostępne w drodze zapytania o udzielenie informacji publicznej.

Na końcu wpisu wstawiam informacje otrzymane z Komendy Głównej Policji pochodzące od poszczególnych komend wojewódzkich. Kto będzie chciał będzie mógł własne analizy prowadzić. Gdyby doszedł do jakiś ciekawych wniosków, chętnie opublikuję jego spostrzeżenia.

Na podstawie zbiorczych informacji przekazanych przez komendy wydające pozwolenia na broń wynika, że w 2018 roku łącznie wydano 16 150 pozwoleń na broń. Wydane pozwolenia uprawniają łącznie do posiadania 135 395 egzemplarzy broni. Oznacza to, że na podstawie wydanych pozwoleń na broń, posiadacze pozwoleń mogliby kupić 135 395 egzemplarzy broni. Mogliby tyle kupić ale tyle nie kupili, nie mam obliczonych ilości jakie zostały zarejestrowane.

W poprzednim statystycznie dostępnym roku, tj. 2017, pozwoleń wydano 15 236, na łączną ilość 122 992 egzemplarzy broni. W roku 2017 zarejestrowano około 42 tysiące egzemplarzy broni. Z przeze mnie uzyskanych informacji wynika, że w roku 2018 wydano mniej pozwoleń na broń we wszystkich celach poza celem kolekcjonerskim i sportowym.

W 2017 r. pozwoleń na broń w celu  kolekcjonerskim wydano 5046 zaś w 2018 r. w tym celu wydano 6422 pozwolenia. W 2017 r. pozwoleń na broń w celu  sportowym wydano 4913 zaś w 2018 r. w tym celu wydano 5120 pozwolenia. 

Sporty spadek pozwoleń na broń w celu łowieckim. W 2017 r. pozwoleń na broń w celu łowieckim wydano 4801 zaś w 2018 r. w tym celu wydano 4296 pozwolenia. W celu ochrony osobistej w 2017 r. wydano łącznie 323 pozwolenia, zaś w 2018 r. tylko 121 pozwoleń.

Tu moje podsumowania w tabelkach:

ilości pozwoleń na broń wydane w 2018 r. w poszczególnych komendach, z rozbiciem na cele
ilości egzemplarzy broni przyznane w pozwoleniach na broń wydane w 2018 r. w poszczególnych komendach, z rozbiciem na cele

Teraz obiecane informacje źródłowe:

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Stołeczna Policji

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

informacje zbiorcze o broni za 2018 r. – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu